Rättshjälp

Blogg

Sida 2

RSS

Vad är bäst för barnen?

19 Dec 2020

Som föräldrar vill man det bästa för sina barn, men vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens. Trots detta måste alla beslut rörande vårdnaden utgå från barnens bästa.

En vårdnadstvist är aldrig rolig, särskilt inte för barnen. Men alla beslut rörande barnen måste alltid utgår från vad som är bäst för barnen och inte föräldrarna. Inte sällan handlar det om att barnen ska få stanna i sin trygga miljö och vara kvar i samma skola eller förskola, med sina vänner och den skolpersonal som de är van vid. Det vanligaste är att man fortsätter ha gemensam vårdnad efter skilsmässa och att man tillsamman fattar viktiga beslut rörande barnen. Men då det inte går att komma överse kan man behöva hjälp av en advokat specialiserad på vårdnadstvister.

Gemensam vårdnad fast att barnen bara bor hos en förälder

Gemensam vårdnad anses generellt vara det bästa för barnen, men detta behöver inte betyda att de ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Det som är bäst för barnen ska komma i första hand och ibland kan det vara bäst att de bor hos en av föräldrarna, men att de har regelbunden kontakt med den andra. En familjerättsjurist kan hjälpa till att skriva ett umgängesavtal där det som man har kommit överens om klart och tydligt framgår. I det fall man tycker olika får umgängestvisten avgöras i domstol och då är det bästa att båda parter anlitar en kunnig familjerättsjurist. Domstolen utgår från barnens bästa och barnen brukar även få uttrycka sin vilja.

Enskild vårdnad och umgängesrätt

12 Dec 2020

När en relation har avslutats finns det ofta behov av att lösa frågor runt de gemensamma barnen. Idag är delad vårdnad standard, men andra lösningar kan vara aktuella i vissa sammanhang.

Inte alla sagor har lyckliga slut. När en relation med barn kraschar finns det alltid en fortsättningsberättelse. När ansvar och umgänge ska delas mellan två föräldrar som inte längre är tillsammans kan problemen bli många. Tyvärr spiller ofta ovilja och bitterhet över på barn. Inte alla vuxna förmår vara vuxna. Även om vägen är ojämn brukar de flesta föräldrar hantera situationen och många lyckas strålande bra. När det inte är så kan man ibland behöva ta tag i situationen för barnens skull. Inga barn mår bra av att ha föräldrar som har outredda problem. När samarbete kring barn inte fungerar kan man söka hjälp hos kommunens familjerättsenhet. Lyckas inte den strategin kan det vara dags för tvist.

Vad är en vårdnadstvist och vad är umgängesrätt?

Man kan antingen ha gemensam vårdnad eller enskild vårdnad om ett barn. Enskild vårdnad betyder att en av föräldrarna ensam beslutar om de mer formella aspekterna kring ett barn. Det kan handla om skolgång, uppfostran eller boende. Barnets rätt till umgänge med den förälder som inte har vårdnad påverkas inte av detta. När man som förälder står i begrepp att göra förändringar vad gäller vårdnad eller umgänge behöver man hjälp med juridiken. Ett samarbete med en erfaren advokat kan vara skillnaden mellan ett vardagsliv som fungerar och ett ständigt bråkande om allt och inget. Läs mer om familjerätten på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

Lån, betalningar och skulder - fordringsrätt

5 Oct 2020

Alldeles okomplicerat är det inte, detta med att vara skyldig pengar eller att andra är skyldiga dig. Företag eller privatperson, vi kan alla råka ut för problem. Kunskap ger möjligheter.

Det är i allmänhet en mer behaglig upplevelse att vara borgenär än gäldenär. Att vara skyldig någon pengar är sällan en önskan man har. Ingen regel utan undantag dock och har man lånat ut pengar eller sålt en vara utan att sedan få betalningen är man inte heller alltid lycklig.

Fordringsrätt utgör ett eget område inom juridiken. Det är också ett omfattande område som innefattar rådgivning, indrivning, bestridande och skadestånd. Grunden för en fordran är inte alltid räknad i likvida medel utan kan också handla om överlämnande av en vara. Om man som företag eller privatperson ämnar ingå ett avtal med någon angående försäljning av varor eller tjänster är det bra att redan där starta med att upprätta ett avtal.

Hur en fordran kan uppstå

Det finns ett stort antal scenarion där man kan hamna i en situation där man antingen är borgenär eller gäldenär. Borgenär är man om man är den som lånat ut pengar och gäldenär är personen som lånat pengar.

För det allra mesta innebär en dylik fordran att någon form av avtal upprättats mellan de två personerna - eller företagen. Pengar har lånats på vissa villkor och ska betalas tillbaka på dessa villkor. Det betyder oftast att pengarna ska betalas tillbaka i en viss takt och till en viss ränta.

Det kan också vara så att man sålt en vara på kredit och att betalning ska ske i efterskott. I andra änden kan det vara så att man beställt och betalat en vara som sedan inte levererats. I samtliga fall finns en fordran.

Vad en juristfirma kan bidra med

Idealiskt så finns redan från början ett avtal upprättat mellan parterna och då finns redan villkoren nedtecknade och ett dokument undertecknat. En jurist kan ändå behövas om det inte finns en enighet mellan parterna.

Vad kan vara tveksamt? Summan, exempelvis. Stämmer beloppen, helt enkelt? det kan också behöva utredas om varor levererats enligt överenskommelse. Att utforma och tolka skuldebrev faller också det inom juristens kompetensområde.

Rådgivning är alltid en bra idé när man känner sig osäker om vad lagen säger och hur lagen ska tolkas. Jurister vet lagen och praxis. De kan också hjälpa till med att bestrida fordringar eller indrivning av skulder. Kontakta en jurist!

Viktigt att anlita en advokat redan tidigt i processen

16 Sep 2020

Att vara misstänkt för ett brott är en allvarlig sak. Man har rätt att redan i de inledande polisförhören involvera en försvarare och bör därför tidigt anlita en kunnig brottmålsadvokat.

Personer som är misstänkta för ett brott behöver en försvarsadvokat och det kan vara bra att redan i de inledande polisförhören ha en brottmålsadvokat med sig. En erfaren brottmålsadvokat vet också ungefär vilka frågor som kan komma att ställas och kan hjälpa till så att man kommer förberedd till förhöret. Att vara misstänkt för ett brott behöver inte betyda att man kommer att åtalas, och även brottsmisstankar kan avskrivas. Skulle man åtalas och fällas för ett brott så kan det få stora konsekvenser för framtiden då man hamnar i brottsregistret. Det kan exempelvis bli svårt att ta körkort eller att hitta ett arbete då många arbetsgivare vill se ett utdrag ur brottsregistret och att man är ostraffad.

Anlita en brottmålsadvokat som har tid att arbeta med fallet

Är man misstänkt för ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare och det är då staten som står för advokatkostnaden. Ofta får man en försvarare utsedd av domstolen men det är inte säkert att denne har erfarenhet av just brottmål och därför bör man själv välja vilken försvarsadvokat man vill ha. Då det är en allvarlig sak att vara misstänkt för ett brott bör man anlita en erfaren och skicklig brottmålsadvokat; någon som har den tid att lägga ner på fallet som kan krävas och därför inte är uppbokad mellan alltför många klienter. En skicklig brottmålsadvokat bedriver också egna utredningar vid sidan om polisens och hittar egna vittnen.

En seriös advokat åtar sig bara fall som de tror att de kan göra ett bra arbete

Juridik är ett omfattande och komplicerat ämne och en advokat kan omöjligt vara skicklig på alla olika rättsområden. Det kan vara svårt att veta vem man ska anlita, men ibland har man någon i bekantskapskretsen som varit i en liknande situation och kan rekommendera ett namn. På de olika advokatbyråernas hemsidor står det även vilka olika rättsområden deras anställda arbetar med. En seriös och skicklig advokat ska redan under första samtalet kunna avgöra om de kan åta sig fallet och om de kommer att göra ett bra arbete. Om inte så brukar de kunna ge förslag på andra advokater att vända sig till. Läs mer om brottmålsadvokater på denna webbsida: https://www.brottmålsadvokatmalmö.se

Har du blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg?

10 Jul 2020

Har du blivit utsatt för en våldtäkt eller något annat sexualbrott? Det finns hjälp att få. Många offer drar sig för att anmäla en våldtäkt eller ett sexualbrott och man gör det med viss rätt. Det senare innebär att man kan se att många offer behandlas på ett rent klandervärt sätt i samband med att anmälan sker - eller i samband med att målet sedermera når rätten.

Det kan ske genom att polisen som tar emot anmälan ställer frågor som inte alls är relevanta; man kan känna sig misstrodd och ifrågasatt. Många kan i och med detta tvivla på att det överhuvudtaget skett ett sexualbrott. Har jag blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg - eller har jag, genom mitt sätt att vara och agera i situationen, varit med och uppmuntrat handlingen?

Att detta sker är bortom mångas förmåga att tänka. Hur kan man tvivla på att man blivit våldtagen? För att förstå att denna tankegång måste man nämligen radera bort sina tankar på hur den typiska våldtäkten ser ut. Den sker inte utomhus, i mörkret, av en okänd gärningsman på en undanskymd gångväg i Göteborg - en typisk våldtäkt sker av någon man känner och inom den personliga sfären och bekantskapskretsen. Det är inte ovanligt att den sker inom familjen.

Anmäl våldtäkten och ta professionell hjälp

Stödet är det viktigaste i samband med att man blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Att våga blotta sig, berätta om vad som skett och därigenom också få hjälp att ta sig vidare - både rent känslomässigt och juridiskt - är extremt viktigt. Idag finns det bättre nätverk då det handlar om hjälp i samband med en våldtäkt.

Vänder man sig till sjukvården så har de har de utbildad - och förstående - personal som dels kan göra en undersökning i syfte att lindra smärta och reparera skador och dels också för att säkra eventuell bevisning för en framtida rättegång.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg så finns det troligen också DNA från gärningsmannen på din kropp. Det kan göra skillnad. Av den anledningen är det också viktigt att snabbt anmäla. Det ger bättre möjlighet att nå en fällande dom i en framtida rättegång. Här ska man emellertid även klargöra att fysisk bevisning - dna, exempelvis - är långt ifrån allt. Man kan anmäla en våldtäkt som skett åratal tidigare och ändå få juridisk upprättelse. Sjukvården ger dig även möjlighet till kontakt med psykiatrin, med kuratorer samt exempelvis kvinnofridslinjen som samtliga kan hjälpa dig att läka även rent själsligt.

Rätt juridisk hjälp är viktig

Vi nämnde ovan att många våldtäktsoffer känner sig misstänkliggjorda av vårt rättsväsende. Det kan handla om poliser som ställer konstiga frågor och det kan handla om att man - i en rättegång - möts av frågor som handlar om klädsel, om alkoholintag och om tidigare sexuella erfarenheter. Flera offer kan skriva under på att dessa frågor både är förnedrande och omöjliga att tvätta av sig efteråt.

Tyvärr så finns det också exempel på där frågor likt dessa sår frön av tveksamhet hos nämndemän och där man som offer plötsligt känner sig anklagad snarare än den som blivit utsatt för ett brott.

Rätt juridisk hjälp är därför ett måste och samma sak gäller här som vid sjukvården. Ju snabbare man kontaktar en jurist, desto bättre är det. Ett målsägarbiträde fungerar till lika stora delar som ett stöd rent juridiskt som mentalt. Det är denne som kommer att leda bort irrelevanta frågor och som kommer att få rättegången att handla om det huvudsakliga: att en person blivit utsatt för en våldtäkt och att ett straff ska delas ut till den skyldige. Det finns många skickliga jurister i Göteborg som har lång vana av att representera offer för våldtäkt och andra sexualbrott. Ta hjälp direkt.

Kontraktsbrott? Lös det med ett skiljeförfarande

17 Apr 2020

Har det skett ett kontraktsbrott och ni vill lösa det snabbt och man vill inte hamna i en offentlig domstolsprocess? Håll låg profil och använd er av ett smidigt skiljeförfarande istället.

Som alternativ till tvistlösning vid domstol kan man använda sig av ett så kallat skiljeförfarande. Det är vanligt att det i kommersiella avtal står hur en eventuell framtida tvist ska lösas i en skiljeklausul. Vid ett kontraktsbrott bör man alltså börja med att läsa igenom avtalet för att se om något särskilt avtalats för hur denna situation ska lösas. Om det står att ett skiljeförfarande ska användas finns det både en standardvariant och en förenklad variant.

Hur går ett skiljeförfarande till?

Skiljeförfarandet går, enkelt beskrivet, till så att parterna utser varsin skiljeman, som inte får vara jävig, men utöver det kan vara i princip vem som helst, gärna en expert inom området. Även någon som arbetar som ordinarie domare i en domstol kan ställa upp som skiljedomare. De två skiljemännen utser en tredje skiljeman och tillsammans är de tre skiljenämnden. Skiljenämnden kallar till en muntlig förhandling där parterna framför bevis och argument och därefter beslutar nämnden, inom en viss tid, om en skiljedom. När man väljer att använda sig av ett skiljeförfarande kan domen inte överklagas och ska verkställas omedelbart. Ett förenklat skiljeförfarande går snabbare och sker med bara en skiljedomare och vanligen utan någon muntlig förhandling.

Fördelar med att välja ett skiljeförfarande

En stor fördel med att använda sig av ett skiljeförfarande är att det kan spara in väldigt mycket tid för båda parterna i jämförelse med den tid som en process i en rättegång skulle ta. Ett skiljeförfarande kan beläggas med sekretess vilket är en fördel om man till exempel kommer att avhandla uppgifter om sitt företag man inte vill ska bli offentliga som vid en domstolsprocess. Genom att parterna själv får utse skiljemännen kan man försäkra sig om att de som dömer i ärendet är kunniga inom till exempel just det aktuella juridiska området eller har den tekniska kompetensen som behövs för att förstå viktiga detaljer i fallet.

En annan fördel, och något som är vanligt vid internationella avtal mellan parter från olika länder, är att man kan avtala om vilket språk en eventuell tvist ska lösas på eller vilka lagar och regleringar som ska tillämpas. Att på förhand ha bestämt sådant kan skapa en trygghet vid ingåendet av avtal. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajt: https://www.skiljeförfarande.se

I behov av en advokat i Uppsala

7 Apr 2020

Behöver du hjälp av en advokat i Uppsala? Det kan vara svårt att veta exakt vad man behöver hjälp med och vad en advokat kan göra för en, men kika vidare här under om ni vill veta mer!

Är du i behov av en advokat i Uppsala men inte riktigt vet var du ska vända dig eller vad exakt det är som du behöver hjälp med och vad en advokat kan göra för just dig? En advokat jobbar inom ett brett område och har ofta stora juridiska kunskaper. En advokat kan specialisera sig inom olika områden men ofta är faktiskt de allra flesta advokater kunniga inom det breda juridiska området. Det kan vara så att du är i behov av en advokat på grund av en stundande skilsmässa, bodelning eller för att du kanske har hamnat i klammeri med rättvisan. Oavsett så finns det kompetenta advokater att tillgå i Uppsala.

män skakar hand

Områden inom juridiken

Som nämnt ovan så är det en bred karriär om man väljer att utbilda sig och arbeta som advokat. Det finns nästan oändliga möjligheter för den som väljer det yrket. En advokat kan specialisera sig inom familjerätt till exempel eller inom finansvärlden som affärsadvokat. Som advokat kan du vara anställd på en firma, en så kallad advokatbyrå eller så kanske man helt enkelt väljer att starta eget och ha en helt egen advokatfirma. Det finns så många olika områden för en advokat att det nästan är omöjligt att räkna upp dem alla. Men är man exempelvis intresserad av brott och straff, så kan man välja att arbeta inom straffrätt.

Utbildningen

För att få kalla sig för advokat och för att praktiskt få utföra juridiska tjänster inom yrket så krävs det att man genomgår en utbildning såklart. Den utbildningen är fem år lång med teoretiska studier och sedan efter det så måste man avlägga en juristexamen vid universitetet. Men man är långt ifrån klar där ska ni tro. Efter det att man har genomgått en juridikutbildning på fem år så måste man även göra tre års kvalificerad praktik. Detta är inte något valfritt, utan det är ett krav. Den kvalificerade praktiken ska göras på en juridisk verksamhet, som till exempel en advokatbyrå eller genom egen firma. Den praktiken på 3 år gör man då som biträdande jurist, innan man sedan kan anses färdig med sin utbildning som advokat eller jurist.

När kan man behöva rättslig hjälp?

24 Mar 2020

Vid olika tidpunkter i livet kan man komma att vara i behov av rättslig hjälp, även om man inte har begått något brott. Det finns lite olika hjälp och stöd man kan få längs den rättsliga vägen.

Det finns tillfällen i livet när man som en vanlig och hederlig svensson kan behöva ta hjälp av en advokat. Det behöver inte bero på att man har gjort någonting som är brottsligt eller kriminellt på något vis, det kan vara många saker som en advokat kan hjälpa en med. Många advokater specialiserar sig inom vissa områden men en del jobbar över ett brett område med många olika inriktningar. Om man ska upp i rätten och behöver ett försvar kan man ta hjälp av en advokat genom en juristbyrå till exempel. Många advokater arbetar på en byrå men vissa har ett eget företag där de arbetar med lite av varje, beroende på vilka fall som de får.

Specialiserad advokat

När man går och läser och utbildar sig till advokat och ett yrke inom det rättsliga väsendet så har man ofta en vision om hur och var man ser sig själv arbeta efter avslutad utbildning. Många väljer inriktning för vad de vill arbeta inom för område, medan en del andra inte vill välja utan istället kan tänka sig att arbeta brett inom olika områden. Några olika exempel på områden som man kan arbeta inom när det kommer till juridiken är familjerätt, där det ofta har med vårdnadstvister att göra eller skilsmässa. Sedan har vi brottmål, bodelning eller asylrätt för att ge några fler exempel.

Välj rätt advokat för just dig

När man är i behov av en advokat så är det ofta väldigt känsligt, oavsett vilken slags advokat man behöver. Det behöver stämma mellan advokaten och dennes klient för att samarbetet ska kunna fungera så enkelt som möjligt. Man har rätt att välja vilken advokat man vill och även byta sådan ifall man inte skulle känna att det känns bra med den som man har. Man måste känna förtroende och trygghet för den som ska företräda en i vad det nu än gäller för något, gör man inte det så kommer inte samarbetet att fungera särskilt bra. Oavsett vilken typ av advokat man väljer så har man rätt att byta utan att denne blir sur. De brukar till och med rekommendera en annan som kan företräda er istället. 

När man har försökt allt

20 Mar 2020

Vad händer när företag gå så dåligt att man inte kan betala sina leverantörer eller ens kan få ihop pengar till personalens löner? Finns det någon lösning så man kan gå vidare med företaget?

Ett företag kan gå dåligt under många år eller så kan något hända som gör att det går fort åt fel håll, och man kanske inte lyckas vända utvecklingen. Det som slutligen händer med ett företag som inte får verksamheten att gå runt ekonomiskt är konkurs. Men eftersom det brukar vara det sista som man önskar, så finns det en del olika saker man kan göra för att ducka konkursen ett tag. Vanligast brukar vara att se över sina kostnader och börja kapa där. Man kanske kan sälja av sitt varulager, sälja maskiner med mera som man inte behöver, kapa produkter som inte säljer så bra eller minimera hyllvärmarna. Och slutligen brukar personalen ses över eftersom den är en stor kostnad för ett företag. Har man gjort allt detta men man fortfarande är i blåsväder så finns det en sista utväg.

Rekonstruktion av företaget

En rekonstruktion innebär att man, precis som namnet anger, gör en åter-konstruktion av företaget. Man börjar om från början, i stort sett. Det finns företag som är experter inom området och kan hjälpa till både när det är små som stora företag som behöver göra en rekonstruktion. Aktioner man gör är bland annat nedskrivningar av gamla skulder och att man ser över hela verksamheten från produktionen av produkten, eller tjänsten, som man erbjuder, till hur företagsorganisationen ser ut och hur man arbetar. Mycket utav detta hade varit nyttigt att göra för de flesta företag som är i drift också, eftersom man lätt blir hemmablind och onödiga kostnader och arbetssätt alltid kan uppstå.

Att avsluta ett företag

Om man har försökt allt men det ändå inte går att rädda företaget så brukar den enda åtgärden vara att försätta företaget i konkurs. Förfarandet är att samtliga tillgångar omhändertas varefter konkursförvaltaren betalar av alla skulder och fordringar som pengarna räcker till. All fast egendom som företaget äger säljs också i syfte att få loss precis alla pengar som går. När det gäller personalens löner så finns det en statlig lönegaranti som innebär att all innestående lön, som inte företaget kan betala, sörjer staten för att personalen får. På det viset ska ingen kunna bli utan lön vad som än händer med arbetsgivaren. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.konkursen.nu/

En asyladvokat ger bättre möjligheter att få stanna

2 Mar 2020

Att få ett uppehållstillstånd i Sverige har i dagsläget aldrig varit mer eftertraktat än vad det är idag; men det har heller – tyvärr – aldrig varit svårare att få. Sverige har liksom övriga Europa – Tyskland undantaget – gått i fällan om att se till kostnader istället för mänskliga värden och där man lyssnar mer på populistiska utspel än att se till vilka det är som flyr och – framförallt – vad de flyr ifrån.

Ingen vill lämna sitt eget hemland och ingen vill tvingas fly till ett kallt land i norra Europa om det inte är absolut nödvändigt. Man flyr för att man måste och för att man inte har något annat val; det finns liksom en anledning till att personer sätter sig på en gummibåt och åker över Medelhavet.

Sverige har dock stramat åt sina regler och därför är behovet av en skicklig asyladvokat ett måste för att nå detta efterlängtade uppehållstillstånd. Kommer man som flykting till Sverige så har man bättre chans att få stanna i Sverige om den asyladvokat man tilldelats visar engagemang och gör en rejäl undersökning kring varför man är tvungen att fly, från vilket land samt vilken man är. Lyckligtvis så finns det hjälpen att tillgå och det här är något som vi alla ska vara tacksamma för; en engagerad asyladvokat har kunskapen att rädda liv – det måste man förstå.

En undersökande asyladvokat är viktig

De punkter som avgör om man får ett uppehållstillstånd i Sverige och som en asyladvokat måste leda i bevis kan vara följande. Det vill säga – har man flytt från sitt land på grund av någon av följande punkter och den advokatbyrå man tilldelats kan bevisa detta så har man också som flykting en god chans att få ett uppehållstillstånd och få stanna.

 • Har man flytt för att man tillhör ”fel” ras så är detta något som vägs in i bedömningen.
 • Samma som ovan.
 • Religiös eller politisk åskådning, Vanligt både förr och nu; förr var Chiles diktatur något som många flydde ifrån och numera ser man exempelvis att människor flyr från Assads blodiga regim.
 • Sexuell läggning. En homosexuell peson riskerar i många länder att straffas genom tortyr.
 • Tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Sett till dessa punkter så kan man också förstå att det är ett svårt jobb som en asyladvokat har – ett svårt, men ett fruktansvärt viktigt sådant. Särskilt i dagens läge.

Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

26 Feb 2020

Efter tre års av placering i ett familjehem ska socialnämnden avgöra om det finns grund för vårdnadsöverflyttning till familjehemmet – Vad innebär vårdnadsöverflyttning?

Det finns flera olika orsaker till att ett barn blir placerat i ett familjehem och vistelsen där kan vara relativt kort – eller under ett flertal år. När barnet har bott hos samma familjehem i tre år ska en utredning påbörjas som ska påvisa om vårdnaden ska flyttas över till familjehemmet eller inte. 

Kan initieras av familjehem, förälder eller socialtjänsten 

Det är socialtjänstens ansvar att lyfta denna fråga. Men det kan även ske på initiativ av familjehemmet eller föräldrarna. En handläggare ska i detta fall påbörja en utredning som ska vara slutförd inom fyra månader. 

Utredningen ska ha fokus på barnets bästa och utifrån detta komma med ett beslut om vem som bör ha vårdnaden. Man tar in åsikter från familjehemmet, föräldrarna, omgivningen och inte minst barnet själv. 

Omprövning var sjätte månad

Om utredningen kommit fram till att en vårdnadsförflyttning inte bör ske tas frågan upp med ett intervall av sex månader. Förutsättningar kan ändras som i längden alltså ändrar beslutet. 

Ska skapa trygghet

Att växa upp i ett familjehem innebär alltid en viss osäkerhet. Ska jag stanna här för alltid eller åka hem snart? Med tiden byggs även starka band mellan barnen och familjehemmet. Målet med vårdnadsöverflyttning är därmed att skapa trygghet för barnet. Sker en överflyttning kan barnet vara säker på att få växa upp resterande uppväxt på samma ställe. 

Blir särskilt förordad vårdnadshavare

Vid en vårdnadsförflyttning blir familjehemsföräldrarna särskilt förordade vårdnadshavare. Det liknar vårdnadshavare gällande juridiskt ansvar. Man får därmed ta beslut inför skola, vård och omsorg. Däremot får man inte arvsrätt mot familjehemmet – det står kvar mot biologiska föräldrar. Det är en punkt som därmed skiljer mot adoption.

Familjehemmet får fortsättningsvis ersättning från socialtjänsten men man har inte samma kontakt med dessa längre. Den formella kontakten bryts och tas inte upp förrän det eventuellt uppstår några problem. 

För många familjehem blir detta en trygghet utifrån många olika perspektiv. Man är säker på att barnet kommer bo kvar i hemmet, oavsett vad som händer. Därmed kan man även ha kontakt med biologiska föräldrarna på ett annat sätt. 

Vid frågor

Vid frågor kring vårdnadsöverflyttning bör man i första hand vända sig till den socialsekreterare som är ansvarig för det barn som är placerat i familjehemmet. Efter att vårdnadsöverflyttning skett tar däremot den egna kommunen över ansvaret vilket kan innebära att man får vända sig till en annan enhet. 

När relationen inte fungerar kan det behöva lösas i vårdnadstvist

12 Feb 2020

Finns det problem med relationen mellan dina barn, dig själv och den andra föräldern? Märker du att barnens hälsa påverkas negativt? Det kan behöva redas ut i en vårdnadstvist. Läs här!

Ingen av oss önskar att relationer vi har ska fungera dåligt och ännu mindre önskar vi att våra barn ska fara illa. Ändå händer det idag, det har alltid hänt och det kommer tyvärr alltid att hända. Vi människor behöver ibland hjälp utifrån för att kunna komma fram till en lösning som fungerar bra. Det är vårt ansvar som vuxna och som föräldrar, att försöka lägga upprörda känslor åt sidan och se till barnens bästa primärt. När en situation inte längre kan lösas på ett vettigt sätt mellan berörda parter behövs hjälp från utomstående. En jurist är då den rätta personen att tala med.

Kramar om handen

Hur fungerar en vårdnadsutredning?

En vårdnadstvist och en vårdnadsutredning handlar aldrig om föräldrars rätt till umgänge med barnen, utan om barnens rätt till umgänge med sina föräldrar. Detta kan inte nog understrykas. Detta är alltid målet med alltihop, att barnet ska få tillgång till sina föräldrar på ett vettigt sätt. Rätt ände att börja i är med en vårdnadsutredning. Detta görs vanligen av socialtjänsten. Vad man utreder är vad som man tror kommer fungera bäst för barnet/barnen. Vilken förälder ska barnet bo hos och vilken umgås man med? Eller ska man ordna växelvis boende? Handlar det om något äldre barn är barnets uttalade önskan viktig. Det är alltid tanken att barn ska ha tillgång till båda sina föräldrar men vissa undantag kan finnas. Är det så illa att det finns missbruk, misshandel eller allvarlig psykisk sjukdom inblandat kan det beslutas om enskild vårdnad. Om parterna inte kan enas och relationen inte fungerar är det dags för tingsrätten att avgöra saken.

Att få hjälp från en jurist är nödvändigt

En jurist kan i första läget bistå vid försök att upprätta ett samarbetsavtal. Det gagnar alla om föräldrar kan komma överens på detta sätt. Skulle det ändå inte fungera hjälper juristen dig att lämna in en stämningsansökan, vilket är starten på en juridisk vårdnadstvist. I tingsrätten får alla parter säga sitt och sedan beslutas det hur utfallet blir. Den hjälp du får av en kunnig och erfaren jurist är helt ovärderlig både i sak och som informellt stöd. Det är i barnens intresse med klara former för umgänget och däråt kommer alla att sträva.

Vad är revisorsinspektionen?

14 Oct 2019

Vad är revisorsinspektionen och vilken huvudsaklig uppgift har man? Den huvudsakliga uppgiften som ligger hos Revisorsinspektionen är att skapa en stark revisorskår i Sverige - en kår som har ett högt förtroende hos både näringsliv och hos allmänheten. Detta sker dels via tillsyn av kvalificerade revisorer och dels också via examinationer och auktorisering av nya revisorer och revisionsbyråer. Revisionsinspektionen agerar på uppdrag av regeringen och är expert på alla frågor som rör revision och revisorer.

Myndigheten hette vid starten 1995 Revisorsnämnden och innan detta - från början av 70-talet - så sköttes uppgifterna av Kommerskollegium. Från och med 2017 så heter man Revisorsinspektionen. Verksamheten har två huvudsakliga uppgifter:

 • Att säkerställa tillgången från näringslivet och samhället vad gäller kvalificerade revisorer.
 • Att utveckla både god revisionsed och god revisorsed på ett ändamålsenligt sätt.

Detta är målen man har. Men vägen dit är också intressant att nämna. Kort sagt: hur når man dessa mål och hur arbetar man för att kunna säkerställa tillgången från exempelvis Näringslivet gällande revisorer som är kvalificerade för uppgiften? Man jobbar mycket med tillsyn av kvalificerade revisorer och av företag inom revision. Man kontrollerar att god revisionsed präglar arbetet och att lagar och regler följd.

revisor

Man utbildar och auktoriserar revisorer

Utbildning är en annan viktig del. Revisorsinspektionen genomför prov för examination av revisorer och man utfärdar även godkännanden samt auktoriserar revisionsföretag och revisorer. Genom dessa steg så kan man också se att de revisorer som är verksamma i Sverige - exempelvis externt på en redovisningsbyrå - håller högsta klass och följer de regler och lagar som finns inom det som kallas för God Revisorsed.

Vem som helst kan kalla sig revisor, men för att bli auktoriserad och för att arbeta med en revision av exempelvis ett större aktiebolag så krävs det att man är auktoriserad och godkänd. Det blir man genom denna myndighet.

Viktiga frågor för samhället

En viktig fråga i dagens samhälle gäller pengatvätt och eventuell finansisering av terrorstämplade organisationer. Här fyller revisorsinspektionen en stor uppgift. Genom att vid tillsyn kontrollera att revisorer följer sina skyldigheter enligt penningstvättslagstiftningen så kan förhindra detta. Skulle man vid en tillsyn upptäcka oegentligheter så är man enligt lag skyldig att rapportera detta. Man äger även rätten att vidta disciplinära åtgärder mot revisionsföretag eller revisorer som visat sig ignorera den rådande lagstiftningen vad gäller tvätt av pengar.

Genom detta arbete så ser man till att vårt samhälle är säkrare och mer välmående. Det senare som en direkt följd av att pengar når statskassan. Det förra av mer naturliga skäl. Pengar som tvättas härstammar ofta från ljusskygga, kriminella organisationer som handlar med knark, vapen eller människor. Genom granskning och tillsyn kan Revisorsinspektionen komma åt företag som tvättar pengar från kriminalitet.

Rättshjälpstaxa 2019 – vad du behöver veta

21 Aug 2019

Rättshjälpstaxan har stått still de senaste åren – och därmed har det blivit allt svårare att få rättshjälp. Här berättar vi mer om vad som gäller för rättshjälpstaxan 2019.

 

Inkomsttaket för att beviljas rättshjälp har inte höjts under de senaste 20 åren. Detta har gjort det svårare att få rättshjälp vid olika rättsfall – exempelvis vårdnadstvister och fall som rör sexualbrott. Enligt vissa kritiker riskerar detta att leda till sämre rättssäkerhet.

När det handlar om personer som får rättshjälp utomlands handlar det nästan uteslutande om sexualbrott. Men det går även att få rättshjälp i Sverige, då i huvudsak i vårdnadstvister och arbetsrättstvister.

Lagen trädde i kraft på 90-talet

Den rättshjälpslag som gäller idag trädde i kraft 1997. Tanken var att personer som hamnade i en rättslig tvist skulle kunna få hjälp med kostnaderna genom sin försäkring. Man hade dessutom möjlighet att söka ersättning för en advokat eller jurist om ens juridiska underlag (inkomster och tillgångar minus skulder och försörjningsbörda inte översteg maxbeloppet 210 000 kronor. Detta belopp höjdes några år senare till 260 000 kronor, men sedan dess har beloppet varit på samma nivå. Eftersom rättshjälpstaxan inte har skrivits upp i takt med den allmänna inkomstökningen så har det blivit allt svårare att beviljas rättshjälp. Det har under ett flertal tillfällen talats om att höja taket – men åren har gått utan att något har hänt. 2014 föreslog en utredning att taxan skulle höjas till 400 000 kronor, så att 80 procent av befolkningen skulle omfattas av rättshjälpen. 2014 var siffran nere i 43 procent. Trots detta genomfördes inte den föreslagna höjningen. Många är kritiska och anser att hela systemet med rättshjälp är meningslöst om en så stor del av befolkningen står utanför.

På samma nivå under en längre tid

Antalet beviljade rättshjälpsärenden har legat på samma nivå sedan lagen infördes, men då måste man tänka på att befolkningen har ökat kraftigt under dessa år.
Advokatsamfundet anser att detta är en fråga om bristande rättssäkerhet och tycker att det är orimligt att nivån är samma som den var för 20 år sedan. Samfundet anser att beräkningsunderlaget borde höjas så att det motsvarar en medellön.

För närvarande har dock inte regeringen några planer på att höja denna nivå. Ansvarig minister ville inte kommentera dessa uppgifter, men från regeringskansliet kommenterar man att rättshjälpen som den ser ut idag gör att de personer som bäst behöver hjälp också kan få den.

 

Rättshjälp vid bodelning

21 Aug 2019

En bodelning kan precis som alla familjemål vara en knepig historia där man kan ha stort behov av kunnig juridisk hjälp. Men kan man få rättshjälp vid bodelning?

En generell regel gäller för familjemål: för att få rättshjälp i familjemål ska det finnas särskilda skäl. Exempel på vad som räknas som familjemål inkluderar vårdnadstvister, boende och umgänge. Men i dessa mål rekommenderas som regel familjerådgivning genom kommunen och det sociala. Det är först när tvisten tycks vara olöslig som domstolen går in för att avgöra den.

Vad är rättshjälp?

Hur ser det dock ut med rättshjälp vid dessa familjefrågor? Vi börjar med att gå igenom vad rättshjälp är.

Om du är inblandad i en tvist som du inte kan lösa genom samtal med motparten så kan du behöva juridiskt stöd. För att kunna betala advokaten eller juristen som hjälper dig kan du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Men även om du inte har det försäkringsskyddet så kan du begära rättshjälp för vissa angelägenheter. Att få rättshjälp innebär alltså inte att du får automatisk hjälp att betala kostnaderna för din juridiska hjälp. Grundtanken är att du ska betala en del av kostnaden själv genom den så kallade rättshjälpsavgiften.

Detta ingår i rättshjälp:

 • Delar av kostnaden för ditt biträde (advokat/jurist), dock endast upp till 100 timmar. Vid särskilda skäl kan rättshjälpen bli mer omfattande än så. För minderåriga som inte har några pengar kan hela kostnaden betalas via rättshjälp.
 • Rättshjälpen betalar alla kostnader för bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen samt utredningskostnader upp till 10 000 kronor
 • Kostnader för tolk och andra översättningstjänster.
 • Ansökningsavgiften i domstol samt kopior av handlingar och andra dokument från myndigheter.
 • Rättshjälpen täcker även alla kostnader för medlare om så behövs.

Rättshjälp i familjetvister

Hur fungerar det med rättshjälp när det handlar om familjetvister? Här finns en hel del begränsningar, det krävs nämligen särskilda skäl för att man ska få rättshjälp.

Vid skilsmässa får man i normalfallet inte rättshjälp. För att det ska beviljas krävs det att det juridiska ombudet genomför mer omfattande insatser. Särskilda skäl i övrigt kan vara när föräldrarna inte kommer överens om ett eller flera barns boende, vårdnad eller umgänge.

Rättshjälp vid bodelning är ovanligt

Man får inte rättshjälp för bodelning i de flesta fall, men i särskilda fall kan staten betala för en bodelningsförrättare i högst fem timmar. En sådan är en opartisk person som domstolen utser. Denna person i i regel advokat eller jurist. Om det uppstår en tvist på grund av en bodelning så kan rättshjälp beviljas.

 

 

 

 

← Äldre inlägg