Rättshjälp

Blogg

Sida 2

Var beredd på att betala extra för akuttandläkare

31 mar 2018

Vad händer om du slår ut tänderna eller om du på något annat sätt skadar en tand - en bro går sönder, du biter av en plomb eller ser att en gammal lagning fastnar i den kolabit du nyss stoppat in i munnen? Det som händer först är att du får ont. Smärta som sällan liknar någonting annat. Ser man till tandvärk så kan den komma i tusen olika skepnader - molande, intensiv, ilande och så vidare - men det är en smärta som, till skillnad mot annat, inte går att hantera. Har du vrickat foten så kan du koppla bort den smärtan; du kan ofta ha foten i högläge och glömma bort att du har ont - har du slagit ut en tand så kommer du att påminnas om detta hela tiden. Det är en avgörande skillnad.

En annan skillnad handlar om vård. Dels så finns den vanliga tandvården där du kan boka in ett besök hos en tandläkare, få en undersökning utförd och därefter få en ny tid där man korrigerar de problem som upptäcks - som alltså ännu inte gör så ont. Det är den vanliga typen av tandvård.

Den andra ska vi titta närmare på här. Den innebär att du måste få hjälp direkt. Smärtan du känner i munnen går inte att leva med; du måste få hjälp direkt för att klara vardagen. Här kan du besöka en akuttandläkare. En akuttandläkare är en tandläkare med speciella öppettider som finns just för dessa tillfällen. med kort varsel kan du ringa - eller besöka - en sådan och nästan per omgående få problemet åtgärdat.

Bara i Stockholm - där det finns ett större behov - finns det flertalet mottagningar som erbjuder en akuttandläkare under både sena kvällar och under helger. Allt för att du som patient ska kunna få den hjälp du behöver. Det finns dock några saker att tänka på och enklast blir om vi radar upp några punkter:

Vilka rättigheter har du?

 • Hur mycket kostar det? Tandläkare - privata - har fri prissättning och det innebär att kostnaden för olika tjänster är väldigt varierande. Så även för akut tandvård; hos vissa akuttandläkare i Stockholm så läggs det ett automatiskt påslag till det ordinarie priset - hos andra så finns det inget sådant system. Generellt sett så kommer du dock att få betala mer hos en akuttandläkare än hos en “normal” sådan. Det ligger också lite i sakens natur.
 • Om något blir fel? Om lagningen av din tand skulle vara sämre - du har fortfarande ont, tanden går sönder igen etc - så ska du först och främst vända dig till samma mottagning och klaga. Det brukar räcka för att de ska korrigera misstaget. Skulle de dock välja att inte göra så, ja, då kan du ta ärendet vidare och lämna ett klagomål till branschorganisationen - Privattandläkarna - som har olika förtroendenämnder som behandlar liknande ärenden. Skulle det vara så att du ändå inte är nöjd med utslaget så kan du ta saken vidare till IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg. Det gäller också om den akuttandläkare du besöker inte är knuten till branschorganisationen vi nämnde ovan.
 • Vem betalar Det enkla svaret är att du betalar. Det lite svårare svaret handlar om vad som skett. handlar det om en olycka så kan din tandskada komma att täckas av din försäkring. Skulle det vara så att tandskadan överstiger en vissa summa så kan även Försäkringskassan komma att bistå med en del av betalningen. Det som är svårt gällande en akuttandläkare kontra vanlig tandvård är att man sällan hinner undersöka priserna på samma sätt. Har man svår smärta så söker man lindring oavsett priset. Det finns en fälla i detta: skulle din akuttandläkare inte vara knuten till Försäkringskassan så kommer du heller inte att kunna nyttja tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och andra förmåner. Försök - även om det är svårt - att kolla upp det innan. Annars kan det bli ett dyrt kalas.

Den juridiska hjälpen vid brottsmisstankar

18 mar 2018

Är du misstänkt för brott? Kom ihåg att det är stor skillnad mellan att vara misstänkt och att befinnas skyldig till ett brott. Så länge du faktiskt är oskyldig ska du inte ha någonting att oroa dig för. Oavsett om du är skyldig eller inte behöver du en brottmålsadvokat som kan ta till vara på dina intressen. För att rättegången ska fortlöpa så smidigt som möjligt, och för att du ska hantera den på ett bra sätt, finns ett par saker att tänka på.

Få en brottmålsadvokat

Redan när du kallas till förhör har du ofta rätt till att få en brottmålsadvokat som kan hjälpa dig. Det gäller dock att brottet du är misstänkt för har fängelse i straffskalan. Om det endast ger böter är det inte alls lika säkert att du har rätt till en offentlig försvarare. En del advokater rekommenderar att man inte svarar på en enda fråga från polisen vid ett förhör, innan en brottmålsadvokat har tillkallats. Det här är inget ovanligt och också något som polisen skall upplysa dig om innan förhöret börjar.

Det kan vara bra att på förhand ha namnet på en brottmålsadvokat eller en advokatbyrå som inriktar sig just på brottmål. Om du inte har ett namn kommer tingsrätten att välja ut en advokat. Risken finns då att det är en advokat som inte har sysslat med brottmål tidigare, eller som har väldigt liten erfarenhet av det. Om du har fått en advokat tillförordnad av domstolen som du är missnöjd med, finns möjligheten att begära byte.

Berätta allt för advokaten

Om du väl har hittat en bra brottmålsadvokat och dessutom fått denne tillförordnad, bör du spela med öppna kort. Berätta allt – även om det är något du inte är stolt över. Advokater har en långt gående tystnadsplikt, även om domstolen kan tvinga en brottmålsadvokat att prata i vissa fall.

Var från början tydlig med ditt brottsregister, om du har dömts för något sedan tidigare. Din advokat kommer ändå att få reda på detta, så det är lika bra att vara öppen med det från början. Något annat som advokaten bör känna till är uttalanden som du gjort till polis. Om du till exempel har erkänt någonting, även om det är något litet, bör ditt biträde känna till detta. Var också öppen med din relation till målsägande.

Berätta om vittnen

Om du har ett alibi, eller känner till andra vittnen som kan vara till hjälp, bör du berätta det här för din advokat omgående. Det här kan vara avgörande för fallet. Låt advokaten göra sitt jobb att kontakta dessa vittnen och samla eventuella bevis. Är du villkorligt frigiven och har en hög misstankegrad riktad mot dig, är det bra att undvika anklagelser om manipulation av vittnen eller bevis.

Det händer om du blir misstänkt

1 mar 2018

Om en person blir misstänkt för brott betyder det att polisen har olika anledningar att tro att man är skyldig. Beroende på situationen anger polisen då olika grader av misstanke, den så kallade misstankegraden. Misstankegrad är ett juridiskt begrepp och det anger vilka tvångsmedel som polisen och åklagaren får använda sig av. Exempel på tvångsmedel kan vara kroppsvisitering, husrannsakan, telefonavlyssning, gripande eller häktning.

I Sverige finns fyra misstankegrader; 1) kan misstänkas, 2) skäligen misstänkt, 3) på sannolika skäl misstänkt och 4) tillräckliga skäl för åtal.

Graden av misstanke avgörs av hur stor bevisning som finns mot en person. Det finns alltså ett beviskrav för att en viss misstankegrad ska kunna riktas mot en person. Här nedan förklarar vi de olika misstankegraderna lite mer ingående.

Kan misstänkas

Den lägsta misstankegraden som kan riktas mot en enskild person. För att ställa denna misstankegrad mot en person krävs ingen avgörande bevisning. I princip räcker det att personen har befunnit sig på en plats där ett brott begåtts. På den här nivån kan flera personer vara lika misstänkta. En person som kan misstänkas för ett brott kan låsas in tillfälligt i avvaktan på förhör, men i övrigt har polis och åklagare inga befogenheter att sätta in tvångsmedel.

Skäligen misstänkt

För att en person ska bli skäligen misstänkt krävs att det förefaller mer sannolikt att denne begått brottet än att någon annan gjort det. Nu föreligger konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som talar för att den misstänkte begått brottet. Man  har kanske setts i direkt anslutning till brottet eller sett springa från brottsplatsen. Vid den här graden går förundersökningen från att vara mer allmän till att specifikt rikta in sig på den misstänkte. Personen måste även underrättas om att han eller hon är misstänkt.

När en person är skäligen misstänkt kan polisen till exempel genomföra en husrannsakan i dennes bostad.

På sannolika skäl misstänkt

Nu framstår misstanken vid en objektiv bedömning vara berättigad. Bevisningen ska vara välgrundad och tillförlitlig och sannolikheten ska vara mycket hög för att den misstänkte har begått brottet. Den misstänkte har till exempel setts begå brottet av ett trovärdigt vittne, eller så finns det god teknisk bevisning. Det är denna misstankegrad som ligger till grund för häktning, vilket kan innebära ett långt frihetsberövande. Läs mer om vad som händer när man blir misstänkt för brott på: misstänktförbrott.nu.

Tillräckliga skäl för åtal 

När det finns tillräckliga skäl till åtal är åklagaren skyldig att väcka åtal mot den misstänkte, och kan på objektiva grunder förvänta sig en fällande dom. Det är ställt utom rimligt tvivel att den misstänkte begått brottet, till exempel att den misstänkte blivit gripen på bar gärning.

Sällsynt att nekas umgänge med barn

16 feb 2018

En separation och en skilsmässa innebär ofta en stor förändring för alla inblandade. Ännu mer om barn är inblandade. Förut var det en skam att skilja sig, liksom att ha barn utanför äktenskapet. Vi får vara glada över att så inte är fallet längre. Ingen ska behöva skämmas över hur ens föräldrar gör, eller inte gör. Idag har vi helt annorlunda familjebildningar än, säg för sextio år sedan.

Vi bildar familj på annat sätt än förr

Mycket har hänt sedan dess. Vi bildar familjer och ingår partnerskap mellan föräldrar av samma kön, vi har inte bara den vanliga familjebildningen, utan har barn med – ibland – olika partner och har egen familj och bonusfamilj. På många sätt är det bra för barn med ännu fler vuxna, som det finns i bonusfamiljerna. Istället för att kalla varandra plastmammor och -pappor, och plastsyskon, kallar vi varandra för bonusmammor och pappor och bonussyskon. Den som har följt med i Sveriges television-serien Bonusfamiljen vet ungefär hur det kan vara, om man inte själv råkar leva i en sådan.

De flesta separerar utan tvister

De flesta klarar alldeles utmärkt av att skiljas, separera och kanske bilda ny familj på ett relativt bra och friktionsfritt sätt. Att slippa gräl och stormiga förhållanden är bra för alla parter. Trivs inte föräldrarna tillsammans är väldigt illa för alla parter. Då kan en skilsmässa vara lösningen. Många är de som kan andas ut när väl en separation ligger för handen eller genomförts. Det bästa är att kunna på ett kamratligt sätt enas om hur den fortsatta gemensamma vårdnaden, boendet och umgänget ska vara. I lagen skiljer man på barns vårdnad, boende och umgänge. På olika sätt ska man enas om vem som har vårdnaden eller barns boende, och sedan hur umgänget ser ut, med den förälder som kanske inte har vårdnaden, eller boendet.

Inget umgänge alls sällsynt

Att inte ha något umgänge alls, förekommer knappast längre i Sverige. Är föräldrarna överens om att den andra föräldern varken ska ha vårdnad, boende eller umgänge, händer inget särskilt. Det är inget som varken kommun, eller stat bryr sig om. Det är först om föräldrarna inte är överens om detta, som det blir en sak för kommunen, i detta fall socialtjänsten, som vi familjerätten kan medla mellan två föräldrar som inte är överens.

Kommer de inte överens med hjälp av familjerättens försök, kan det bli en fråga om en rättegång i första hand, i tingsrätten. Blir de inte överens där, blir det en fråga för hovrätten. I mycket få fall, hamnar frågan i Högsta domstolen, som är den slutliga instans där dessa frågor skulle kunna avgöras. Högsta domstolen brukar endast ta upp frågor, som får ett rättsledande domslut för de andra rätterna i vårt land.

Svårt bevisa misshandel och övergrepp

Det är mycket sällan som en förälder får ensam vårdnad och boende mot den andra förälderns vilja och önskan. Och även om det så skulle bli, har barnet alltid rätten att umgås med den andra föräldern. I väldigt sällsynta fall blir det annorlunda, och det är fall om det förekommer misshandel av barnet, övergrepp av något slag, psykisk sjukdom, mycket grov brottslighet eller risk för att den andra föräldern tar barnet och flyttar det utomlands. Att komma med misstankar om misshandel, övergrepp eller att den andra föräldern tänker flytta med barnet utomlands är mycket svårt. Det krävs påtagliga bevis för sådana misstankar. Det hjälper mycket sällan att göra den typen av misstankar mot den andra föräldern. Samtidigt är det mycket svårt att för polis och socialtjänst att hitta sådana bevis. Och har inte polis, eller socialtjänst bevis på det, blir det i regel umgänge med den andra föräldern.

Hitta rätt familjerättsadvokat

Alla som inte kommer överens om hur umgänge, boende eller vårdnad ska ordnas kring ett barn, bör ta kontakt med en advokat. Det är viktigt att kontakta en advokat som är specialiserad på familjerätt för att få den rätta hjälpen. En advokat inom familjerätt, eller humanjuridik som det också heter, kan ge rätt rådgivning till dig som förälder. Är det en bra advokat kan den personen hjälpa dig genom en svår process. Känner du inte till någon sådan bra advokat kan du fråga andra som gått igenom liknande processer om rekommendationer.

Misstanke om narkotikabrott innebär ofta skuld

22 jan 2018

Att vara misstänkt är inte lika med att man är skyldig till brottet i fråga; det är en av grundbultarna i ett vårt svenska rättssamhälle. Trots det finns det skillnad mellan brott och brott och där man kan se att vissa misstänkta per automatik döms hårdare i allmänhetens ögon. Om du exempelvis skulle misshandla någon person grovt och bli dömd till fängelse för detta så kan du – efter att du suttit av ditt straff – bli behandlad precis som vanligt: som det ska vara. 

Skulle däremot brottet i fråga handla om något typ av narkotikabrott – ringa såväl som grovt – kommer du att ha svårare att acklimatisera dig till det normala livet igen. Detta är något som många dömda för narkotikabrott kan vittna om; man upplever att vänner och bekanta vänder ryggen till och att man har svårare att få exempelvis jobb. Narkotikabrott i Sverige bedöms i allmänhetens ögon tuffare än vad fallet är i andra, mer liberala länder. Att narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige är i sammanhanget sekundärt – det är ett brott som är svårt att tvätta av sig; oavsett som misstänkt eller som dömd (och frigiven). 

Rätt advokat gör stor skillnad vid misstanke om narkotikabrott 

Om du skulle vara misstänkt för ett narkotikabrott som bedöms så pass allvarligt så att du har rätt till en offentlig försvarare så skulle vi vilja komma med några råd. Vårt första råd är att du väljer en advokat med omsorg och att du inte accepterar den första bästa som tilldelas dig. 

Oavsett vilken denne advokat är så har du ett val att göra och vi anser att du kommer att tjäna på ett genomtänkt sådant. Skulle du acceptera den offentliga försvarare som tilldelas dig så finns en risk i att denne saknar erfarenhet av narkotikabrott och således också saknar de viktiga verktyg som kan få dig frikänd eller ge dig ett lindrigare straff. 

Fokus läggs på rätt saker 

Tyvärr kan även rätten påverkas av yttre faktorer och då det gäller narkotikabrott så kan det bli extra tydligt att det, trots allt, handlar om människor i våra domstolar. Vad händer om tidningar och annan media börja skriva om fallet, vad händer om ditt namn hängs ut och vad sker om du sammankopplas med exempelvis andra narkotikabrott som ägt rum i det område/den stad du lever i? 

Rätt advokat kan verkligen göra skillnad i en sådan uppmärksammad rättegång och leda uppmärksamheten till rätt saker – själva skuldfrågan.  Det vill säga: Har du begått det narkotikabrott du misstänks för, finns det tillräckligt starka bevis för detta och vilket typ av straff ska i sådana fall anses som rimligt? 

Ingen ska i Sverige bli dömd på förhand. Tyvärr finns det viss risk vid just narkotikabrott. Rätt advokat och kunna narkotikastrafflagen ger bättre chans till en rättvis prövning. 

Välj rätt person som offentlig försvarare

11 jan 2018

Många undrar hur det kan komma sig att, en till synes, vanlig person som är misstänkt för ett grövre typ av brott har råd med en advokat. En advokat som, inte sällan, har vana av rampljuset och som genom åren representerat klienter igenom stort sett alla fall där ett medialt brus finns i bakgrunden.

Hur kan en vanlig person, misstänkt för ett mord på exempelvis en liten flicka, ha råd att betala arvodet till Leif Silbersky, Thomas Olsson eller Johan Eriksson? Svaret ligger i att det inte är den misstänkte som per se betalar arvodet för en offentlig försvarare; den summan betalas av staten. Den misstänkte har däremot rätt att välja offentlig försvarare och det gör att dessa namn ofta dyker upp i fall som tilldragit sig medial uppmärksamhet.

En offentlig försvarare bekostas av staten. Blir du frikänd så behöver du inte betala - blir du däremot dömd så kan du få betala tillbaka hela beloppet - eller delar av - till staten. En offentlig försvarare får sitt arvode betalt av staten och du blir inte skyldig honom pengar

Arvodet ska staten betala

Vi ska - gällande betalning - göra ett tillägg. Att arvodet betalas av staten är en sanning med viss modifikation: skulle den åtalade bli frikänd så går denne också fri från kostnader - skulle han däremot finnas skyldig så kan delar av- eller hela beloppet komma att avkrävas honom. En offentlig försvarare som, så att säga, inte lyckas få sin klient frikänd får således vänta länge på sina pengar; inte sällan så finns det inga tillgångar att tala om hos en mördare? Nej, men däremot får staten -. du och jag - vänta länge på pengarna i fråga; den dömde ska nämligen betala till Staten och inte till sin offentlige försvarare - denne har redan fått sitt arvode betalt.

Vi ponerar att du är misstänkt för ett allvarligt brott (något som krävs för att du ska ha rätt till en offentlig försvarare) och att du således behöver någon att sköta ditt försvar: är det då rätt väg att välja en advokat som är allmänt känd eller ska man tänka annorlunda?

Du bör känna personkemi med din advokat

Vi anser att man kan tjäna på att välja en offentlig försvarare med erfarenhet av rampljuset - men, i anser också att en sådan kan stjälpa och snarare vara till nackdel. En advokat är inte bättre enbart för att denne syns i tv, i tidningar och hörs i radio - kompetensen handlar inte om att svara rätt på intervjuer i TV. Därmed inte sagt att dessa, mer kända, advokater saknas kompetens.

Vi skulle dock vilja se att man som misstänkt gjorde ett lite mer genomtänkt val då det kommer till en offentlig försvarare och att dessa punkter kan fungera som en något att baserar sitt val på:

 • Kompetens: Vilket typ av brott handlar det om? Du ska naturligtvis hitta en offentlig försvarare med rätt inriktning och med vana av det specifika brott du står misstänkt för.
 • Personkemi: Advokaten kommer dels att vara med dig genom hela processen - från förundersökning vidare till åtal och till slutlig förhandling i Domstol. Du måste känna att du kan lita på en offentlig försvarare och att du kan lägga din framtid i dennes händer. Och: den advokat du väljer kommer att vara den egentliga kontakt med omvärlden du tillåts under processen - alltså är trivsel också en viktig aspekt.

Vi ska här även säga att det är Domstolen som ger ett slutligt svar angående offentlig försvarare: det innebär att de har mandat att säga nej till dina önskemål. Även om det sällan sker så kan det vara värt att nämna. Skulle du vilja ha Silbersky som advokat och denne ställer sig villig att representera dig så kan alltså domstolen ändå neka dig honom som offentlig försvarare.

Du har alltid rätt till juridisk hjälp

9 jan 2018

Alla har väl gått igenom ett dödsfall som ligger nära familjen. De första begravningar som man går på brukar vara någon gammal faster, moster, mor- eller farföräldrar. Det är sorgligt om någon som man håller kär går bort. Samtidigt är det paradoxalt nog det enda man kan vara säker på; att alla ska dö en dag. Ändå är vi märkligt nog inte förberedda på det. Vi håller döden borta på mer än armslängder bort. Detta samtidigt som vår vardag innehåller mord som underhållning; i form av skönlitteratur; deckare och TV-program. Mest är det amerikanska och brittiska filmer och underhållning, så till den grad att många unga tror att vi även i Sverige har en jury som ska döma i rättegångar, att man kan betala borgen får en misstänkt och häktad person. Som pedagog och lärare river man sig i håret av förskräckelse över den låga utbildningen våra skolelever visar prov på.

Skillnad mellan amerikansk och svensk domstol

I Sverige har vi ingen annan jury i domstolarna. Här kan man alltså inte betala sig ur en häktning. I en svensk domstol sitter en eller tre domare, omgiven däremot av nämndemän, som är frivilliga lekmän (– och kvinnor) som dömer i rättegångar. Nämndemännen är politiskt aktiva och som utsetts av partiet att sitta i domstolen. Alla som misstänks för brott som faller under allmänt åtal (grövre brott) har rätten till rättshjälp, antingen en offentlig försvarare, eller en advokat som bekostas av staten.

Hemförsäkringen täcker civila tvister

Skulle du gå till en tvist i något civilt mål, utgår en ersättning till den advokat som du anlitar ur din egen hemförsäkring. Har du ingen hemförsäkring och har en årsinkomst som är mindre än cirka 200.000 kronor om året, får du hjälp av ett så kallat rättsskydd, och staten kan då utse en advokat till dig. I vilket fall behöver du inte stå ensam, varken om du blir misstänkt i ett allmänt åtal, eller om du hamnar i en civilrättslig tvist. Det är en av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle. Skulle du hamna i en arvstvist, till exempel, kan du alltså få rättslig hjälp.

Juridisk hjälp vid dolda fel

8 nov 2017

Att upptäcka ett fel i ett hus som man inte kände till vid köpet är en obehaglig överraskning. Att sedan dessutom få felet klassat som dolt kan leda till ännu mer obehag. Faktum är att man som köpare har mycket liten rätt i förhållande till säljaren när det gäller dolda fel, speciellt om säljaren har en dolda fel-försäkring hos ett försäkringsbolag.

Vad är ett dolt fel?

Låt oss ta det från början. Ett dolt fel är ett fel på ett hus som inte rimligen kunnat upptäckas innan köpet, och som inte heller varit känt av säljaren. Som köpare har du undersökningsplikt när du ska köpa ett hus, du är helt enkelt skyldig att själv göra en besiktning eller få en besiktning utförd av en fackman. Om ett fel är av den karaktären att det inte rimligtvis kunnat upptäckas av dig eller besiktningsmannen, vanligtvis en fuktskada i badrum eller i husgrunden, räknas de som dolt fel, men bara om husets skick och ålder tyder på att det är osannolikt att felet uppstått. Hänsyn tas till de byggnadsregler som gällde då huset uppfördes. Om en viss typ av hus från en viss tid visat sig ha dolda fel räcker det för att hävda att köparen borde ha väntat sig att ett sådant fel uppstått.

Kontakta en jurist

Som synes är det många parametrar och krav som ska uppfyllas för att ett fel ska räknas som dolt. Det första du bör göra när du upptäckt ett dolt fel är därför att kontakta en jurist med erfarenhet inom fastighetsrätt. En jurist kan hjälpa dig att bedöma felet och sannolikheten för att det ska klassas som dolt. Det kan även vara en bra idé att låta juristen föra din talan i samtal med säljaren och dennes eventuella försäkringsbolag.

Försäkringsbolag

Om säljaren har en dolda fel-försäkring kommer försäkringsbolaget att avkräva dig omfattande dokumentation rörande felet, inklusive bilder och fakta som styrker din tes. Det är alltid köparen, alltså du, som har bevisbördan gentemot säljaren och ett försäkringsbolag vet att utnyttja eventuella gråzoner. Dessutom har ett försäkringsbolag en jättebudget att lägga ner på varje enskilt fall för att slippa betala ut försäkringen, vilket gör att de kommer att göra allt de kan för att bevisa att säljaren har rätten på sin sida.

Rättegång

Det är alltså viktigt att ha en kunnig jurist vid sin sida för att ha någon chans att få igenom sina krav på sänkt köpeskilling eller skadestånd. Om konflikten inte går att lösa sinsemellan är den sista utvägen för en köpare att stämma säljaren inför tingsrätten. En jurist avgör bäst om detta slutliga steg ska tas, beroende på de chanser han avgör att du har att få rätt. I de allra flesta fall når dock köpare och säljare med hjälp av sina ombud en överenskommelse som passar båda.

Så fungerar ett samarbetssamtal

25 okt 2017

Om man ska tala om en skilsmässa eller en separation i termerna om att en sådan är lycklig så kan man luta sig mot några parametrar. Är beslutet ömsesidigt, kan parterna komma överens vid bodelningen, kan man även fortsatt umgås som vänner och kan man komma överens om vårdnad, boende, försörjning och umgänge? Det senare gäller naturligtvis vid separationer och skilsmässor där barn är inblandade. Det är just barnen som ofta tar den största smällen vid separationer och som drabbas allra mest - detta egentligen oavsett hur friktionsfritt processen förflutit.

En traumatisk upplevelse

Att se sina föräldrar skiljas kan vara traumatiskt och det är också därför som man alltid – och utan undantag – måste se till barnens bästa vid en skilsmässa/separation. Felet många föräldrar gör handlar om att man vill skydda barnet och att man därför lägger locket på om vad som händer. detta är i själva verket en björntjänst då denna uteslutning kan leda till osunda grubblerier – är det mitt fel att mamma och pappa skiljer sig, bråkar de om mig, älskar de mig inte länge – och att det kan hämma barnet och ge känslomässiga ärr som är svåra att bli av med. Öppenhet är en nyckel. Berätta vad som händer (utan att gå in på detaljnivå), informera utan att skuldbelägga eller förvandlas till offer och se till att barnet känner sig älskat. Det brukar ge bäst resultat.

Uppslitande vårdnadstvist

Det finns dock skilsmässor som inte på något sätt följer det önskade mönstret. Skilsmässor där föräldrarna inte kommer överens och där barnen hamnar mitt i en uppslitande vårdnadstvist. En vårdnadstvist är speciell sett till att den dels tar lång tid att lösa, att man dels får vara beredd på en stor känslomässig prövning och att utslaget – domen – kan anses som orättvis. Vi ska inte säga mer om vårdnadstvist än så – här kan du läsa mer om hur en sådan fungerar samt vilket typ av juridiskt ombud som man bör anlita i ett sådant läge.

Istället ska vi se till en viktig del i att förhindra vårdnadstvisten – nämligen ett samarbetssamtal. Varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda ett – eller flera samarbetssamtal till föräldrar som befinner sig i en skilsmässa/separation och där man genom denna lösning vill förhindra att en vårdnadstvist tar sin början. I många fall så handlar konflikten egentligen om att de vuxna inte kan föra ett normalt samtal – man är så färgade av sina egna känslor mot den andra att man inte kan komma överens om någonting längre. Det kan således leda till att vårdnaden, boendet, försörjningen och umgänget med/för barnet – efter separationen – inte går att lösa.

Ett samarbetssamtal kan förhindra en vårdnadstvist

 

Ett samarbetssamtal innebär att man får sitta ned tillsammans med utbildade socionomer och föra fram sina åsikter/önskemål. detta sker först enskilt och därefter så sker samtalet med båda föräldrarna närvarande. märk väl: dessa socionomer kan inte fatta något beslut om hur exempelvis vårdnaden ska se ut – men de kan komma med förslag, de kan ge alternativa lösningar och de kan – framförallt – få föräldrarna att lyssna på varandra och samtala på ett normalt sätt igen. Det är påfallande ofta exakt det som krävs för att man ska hitta en lösning och samarbetssamtalet har en hög procent sett till hur ofta det förhindrar att en vårdnadstvist blossar upp.

Dock: Man ska veta att samarbetssamtal fungerar vid skilsmässor där ansökan om ensam vårdnad från den ena föräldern är “trivial” i sammanhanget. Är den ena föräldern dokumenterat våldsam i hemmet, misshandlar – fysiskt- och psykiskt – har drogproblem, lider av grav psykisk sjukdom eller uppvisar extrema samarbetssvårigheter så måste en vårdnadstvist – och en snabb lösning – påbörjas.

Försenat barnbidrag kritiserat av JO

1 sep 2017

Familjerätt är inget enkelt område. Det finns många aspekter att hålla reda på och många fallgropar att falla i. Här berättar vi om ett fall inom familjerätt som ledde till stora problem för en familj. Historien är hämtad från en svensk juridisk tidskrift.

Det hela handlar om en familj från Ungern som flyttade till Sverige för några år sedan då båda föräldrarna fått arbete i Sverige, pappan som förman på en byggfirma, mamman som sjuksköterska på en akutmottagning i södra Sverige.

Försening gav stora problem

Problemen uppstod när familjen ansökte om barnbidrag i mars 2016 och skickade då in kompletteringar om kvinnans försäkringar. Men sedan körde det hela fast rejält och familjen fick sitta och vänta på ett besked. Handläggningen av barnbidragsansökan inleddes först fyra och en halv månad efter att ansökan kommit in. Och först ett år efter att ansökan kommit in så kom ett beslut från Försäkringskassan om att familjen skulle få barnbidrag. Ett bidrag som de utan någon som helst tvekan hade rött till, enligt regler om EU-familjeförmåner.

Förseningen ledde till stora problem för den ungerska familjen, som betalade skatt och skötte sitt ansvar i Sverige på ett prickfritt sätt. Bland annat fick två av barnen sluta med uppskattade fritidsaktiviteter på grund av att pengarna inte räckte till så mycket mer än det viktigaste under familjens första tid i det nya landet. Detta ledde i sin tur till att barnen fick problem med sociala kontakter, då deras fritidsintressen hade mycket stor betydelse för barnets kontakt med kompisar utanför skolan. Det försenade barnbidraget ledde även till ekonomiska dispyter mellan föräldrarna, som under en period var nära att separera, delvis på grund av dessa problem.

Anmälan till JO

Fallet JO-anmäldes, och JO kritiserade försäkringskassans hantering på ett hårt sätt.

”Oacceptabelt”, skriver JO som tillägger att den extremt långa handläggningstiden inte berodde på några svårigheter att få fram några handlingar från utlandet” något som förekommit i andra liknande fall. Det här handlade i ställer, enligt JO, om inaktivitet och passivitet från Försäkringskassans sida.

I ett svar till JO skriver F-kassan att den långa handläggningstiden berodde på att den aktuella enheten hade många ärenden på sitt bord vid det aktuella tillfället. ”En förklaring, men absolut ingen ursäkt”, avslutar Försäkringskassan svaret till JO.

Här kan du läsa mer om frågor som rör familjerätt.

I vissa fall är en vårdnadstvist oundviklig

21 aug 2017

Ser man till hur en vanlig skilsmässa i Sverige ser ut och hur de båda inblandade parterna löser en sådan så kan man säga att det på det stora hela går civiliserat till. Det handlar inte om några större bråk eller konflikter. Man vet vem som ska ha vad, man vet hur mycket den andre har rätt till, man vet värdet på hus, på bil och på sommarstuga och man kan lösa alla dessa saker utan några större problem. Då det kommer till eventuella barn och vårdnaden av dessa så brukar man även fortsatt ha en gemensam sådan och man ser till att barnen tillbringar tid hos var och som är gynnsam från allas perspektiv.

 Det finns dock skilsmässor som definitivt inte slutar lika bra och där stora konflikter bryter ut. Här ska man veta att sådana ibland är nödvändiga och då det kommer till vårdnaden om barnen så är det här definitivt inget undantag. Men – det vi menar här är att en vårdnadstvist kan vara absolut nödvändigt att inleda och detta om barnen riskerar att fara illa hos den andre föräldern. Vi kan ge några punkter på där en vårdnadstvist – utan tvekan! – måste inledas.

 • Missbruk. Om den andre föräldern missbrukar narkotika eller alkohol.
 • Grav psykisk sjukdom.
 • Våldsamheter. Slår föräldern sina barn eller har slagit dig.
 • Risk för bortförande. Finns en risk för att föräldern lämnar landet med barnen.
 • Pedofili
 • Incest
 • Grov kriminalitet

Här har vi tydliga exempel på där föräldern i fråga inte kan erbjuda en trygg miljö för barnen och där en vårdnadstvist måste inledas för att förhindra denne från att ha vårdnad. Märk väl här; ensam vårdnad innebär inte att barnen aldrig får träffa exempelvis sin pappa. Det finns fortfarande umgängesrätt; men det genomgripande ansvaret och vårdnaden är mammans. En vårdnadstvist innebär alltså inte att man som exempelvis mamma ser till att pappan utesluts ur barnens liv – det innebär att man tar bort barnen från en miljö där de riskerar att skadas och där kan fara illa.

Rätt ombud vid en vårdnadstvist

Står man inför en vårdnadstvist så är det viktigt att man anlitar professionell juridisk hjälp och detta i form av en advokat som specialiserat sig på familjerätt. Det ger alltid en större chans att vinna. En advokat med vana från andra vårdnadstvister är att föredra och förutom den nödvändiga hjälpen vid exempelvis Tingsrätten så får man också det stöd man behöver för att ta sig genom den tuffa period som en vårdnadstvist innebär.

Vårdnadstvister är svåra att lösa

6 aug 2017

Att föräldrar skiljer sig är i sig ingen stor sak eller händelse om man ser det hela rent praktiskt. Man beslutar sig för att skiljas och man delar därefter den gemensamma egendomen mellan sig. Detta alltså rent teoretiskt och sett till föremål, bohag, hus och eventuella bilar – verklighetens skilsmässa ser dock annorlunda ut och speciellt de där finns gemensamma barn inblandade. Först och främst här innan vi fortsätter.

De flesta skilsmässor i Sverige har – förhållandevis – lyckliga slut och där man kan se hur föräldrarna löser upp sin gemensamma egendom emellan sig, där de fortsätter att ha delad vårdnad om sina barn och där de fortsatt kan träffas och umgås även om man bor i olika bostäder och kanske träffat nya partners. Men, det finns även skilsmässor som inte har samma lyckliga slut och där vårdnaden om barnen är den stora, gordiska knuten som i många fall ter sig omöjligt att knyta upp. Vid dessa skilsmässor inleds en vårdnadstvist och det är en sådan vi ska fortsätta texten om här.

En vårdnadstvist handlar om att föräldrarna inte kan komma överens om hur vårdnaden av barnen ska se ut och där den ene föräldern stämmer den andra och ansöker om ensam vårdnad. Ett scenario som man från Sverige som land alltid försöker lösa innan det går så långt som till Tingsrätten. Man gör detta med utgångspunkten att en delad vårdnad alltid är att föredra framför en ensam sådan och en av de mest effektiva metoder som finns är ett så kallat samarbetssamtal.

Varje kommun i Sverige är nämligen enligt lag tvingade att erbjuda föräldrar i en vårdnadstvist hjälp i form av ett samarbetssamtal och vid ett sådant så får dessa – tillsammans med sina ombud och professionell hjälp (psykolog, kurator, terapeut) – sätta sig ned och försöka hitta en lösning. Det kan här handla om att barnen i fråga ska spendera sin tid enligt varannan vecka- modellen eller kanske bo var tredje helg hos pappan medan resten av tiden förläggs till mamman.

Oavsett hur lösningen ser ut gällande disponeringen av tiden så brukar ett samarbetssamtal vara verktyget som enklast löser upp den gordiska knut som många anser en vårdnadstvist vara. Kort sagt; samarbetssamtalet går att likna vid Alexanderhugget då det gäller en vårdnadstvist.

Ibland är en vårdnadstvist nödvändig

Det som man dock ska ha i åtanke är att en vårdnadstvist i många fall måste anses som direkt nödvändig och där den ena föräldern med all tydlighet visat sig vara olämplig som vårdnadshavare. Vi kan nedan räkna upp några självklarheter där en vårdnadstvist måste äga rum och där man således bör anlita en jurist som är specialiserad på detta område.

 • Grov kriminalitet. Om exempelvis fadern begår regelbundna brott och hela tiden är inblandade i olika polisiära utredningar.
 • Våldsamheter. Finns det en bakgrund av upprepat våld i hemmet – mot barnen eller mot den forna partnern – så är detta naturligtvis ingen miljö lämpad för ett barn att växa upp i.
 • Grav psykiskt sjukdom. Där en risk föreligger för barnen, man måste här alltså göra en bedömning från fall till fall vid en vårdnadstvist där psykisk ohälsa ligger till grund för stämningen.
 • Grava missbruksproblem.

En bodelning kan innebära konflikt

27 jul 2017

Finns det någon lycklig skilsmässa? Egentligen inte, alla äktenskap inleds med en tanke om att de ska vara genom hela livet och rent känslomässigt så innebär således en skilsmässa ett nederlag. Däremot så kan en skilsmässa anses som lyckligt sett ur andra perspektiv och ett av dessa är att man skiljs åt som vänner och där makarna även fortsatt behåller kontakten med varandra och respekterar varandras respektive val i det fortsatta livet.

En sådan skilsmässa är definitivt att anse som lycklig och något som man ska sträva efter vid varje skilsmässa – särskilt om det finns barn inom äktenskapet och där man måste ha en god kontakt för deras bästa. Även dock om det inte finns några barn så har man förmodligen samlat på sig gemensamma vänner genom åren och kommer därigenom att mötas även fortsättningsvis.

Dock; en skilsmässa är full av olika fällor som kan göra den infekterad och en av de absolut största gäller en bodelning. En bodelning innebär att man samlar ihop alla tillgångar och skulder och där man sedan delar dessa lika mellan sig och som man kan förstå så finns det här en stor risk för konflikt. Det vill säga – vem har rätt till vad, vem ska bo kvar i huset, hur mycket är huset i fråga värt, vad gör vi med bilen/bilarna, sommarstugan – ska den säljas och för hur mycket, vem ska ha tavlorna, soffan, sängen, boksamlingen...

Kort sagt; allt ska delas och här inkluderas även privat sparande och även individuellt pensionssparande i en bodelning. I kombination med de känslor som redan ofta finns och pyr bakom kulisserna i samband med en skilsmässa så kan en bodelning, så att säga, antända och skapa rejäla bråk och här har vi ett enkelt råd: kalla in en tredje, obunden, part.

Ta hjälp vid er bodelning

Att vid sin bodelning ta hjälp att ett gemensamt- eller varsitt juridisk ombud hjälper till att lindra eventuella konflikter. Man får professionell hjälp kring vad som ska göras, hur man ska dela och vad som ingår – man får någon som kan föra sin talan och man kan på ett bättre sätt känna sig trygg med att man riskerar att bli lurad vid sin bodelning.

Kort sagt: använder man juridisk hjälp vid en bodelning så ger man sig själv en större chans att tillhöra den skara av personer som genomfört en ”lycklig” skilsmässa.

Hitta advokat genom Advokatsamfundets hemsida

1 jul 2017

Att hitta en advokat kan vara svårt. Känner man inte någon som har haft erfarenhet av en advokat i ett liknande ärende, går det inte heller att få personliga tips. Att söka rakt upp och ner på nätet kan dessutom opålitligt – man vet helt enkelt inte vilka resultat som kommer fram. Att söka “Advokat i Stockholm” i en vanlig sökmotor på nätet är givetvis även det effektivt, men genom Advokatsamfundets hemsida får du snabbt en lista på byråer du kan lita på. Advokat är en skyddad titel och det krävs att man är medlem just i Advokatsamfundet för att få kalla sig det.  

När man letar efter en advokat vill man dessutom gärna hitta någon som är specialiserad inom det område som ens ärende gäller. Jurister i storstäder, till exempel Stockholm och Göteborg, tenderar att vara mer nischade, medan jurister i mindre städer ofta tar på sig fall i många olika områden.

Hitta till sökfunktionen

Att hitta till själva sökfunktionen är steg ett. Börja med att gå in på Advokatsamfundets hemsida. När du har deras startsida framför dig, klicka då på ”Behöver du advokat?” uppe i det vänstra hörnet. Först tas du till en sida där du hittar information om när det kan vara lägligt att anlita en advokat, samt i vilka situationer det kan behövas. Du har nu en meny till vänster om bilden ovanför texten. Klicka på ”Sök advokat” för att komma till sökfunktionen.

Själva sökningen

Du har nu flera fält framför dig som kan fyllas i. I de två översta fälten kan du välja att fylla i förnamn och efternamn. Det här är dock bara aktuellt om du vet vad advokaten heter, eller om du vet delar av advokatens namn. I annat fall kan du välja verksamhetsområde (till exempel miljörätt) och ort (till exempel Stockholm). En sökning ger dig då en lista på advokatbyråer som sysslar med miljörätt och är verksamma i Stockholm.

Du har även möjlighet att välja land och språk. Därtill kan du välja att söka efter advokater med särskilda titlar. Du kan välja att inkludera eller exkludera titlarna ”Advokat”, ”Biträdande jurist”, ”EU-advokat” och ”Konsult”. Du får sedan fram en lista med resultat som matchar din sökning. Bredvid advokatbyråernas namn finns ett nummer du kan ringa för att initiera kontakt.

Sökning på namn

Om du till exempel letar efter en advokat som heter Kristina i förnamn, men du inte är säker på vad efternamnet är, kan du söka på Kristina och titta igenom de alternativ som kommer upp. Det hjälper mycket om du vet var advokaten är verksam. En sökning på ”Kristina” med Stockholm som verksam ort till exempel, smalnar av sökningen mycket.

Tips för att lyckas med gemensam vårdnad

20 jun 2017

Gemensam vårdnad är ofta den bästa lösningen vid skilsmässa eller separation. Det kan i vissa fall beslutas om ensam vårdnad och då handlar det ofta om att den ena föräldern missbrukar, är mycket sjuk eller av någon annan anledning inte kan ta hand om barnet. Som regel är det eftersträvansvärt att dela på vårdnaden, för barnets bästa.

För att lyckas med gemensam vårdnad krävs det att man kan samarbeta med sin före detta. Med tanke på situationen kan det vara svårt. Det finns ett par regler och tips man kan förhålla sig till för att öka chanserna till att den gemensamma vårdnaden blir framgångsrik.

Försök att lägga vissa känslor åt sidan

Kanske är du arg, ledsen eller sårad? De flesta upplever nog mycket känslor efter en separation. För att lyckas med den gemensamma vårdnaden kan det dock krävas att dessa känslor läggs åt sidan när det behövs. För att du och den andre föräldern ska lyckas med föräldraskapet även efter separationen behöver ni kunna samarbeta om vissa praktiska saker. Trots allt handlar gemensam vårdnad inte om er – utan om barnet.

Vissa kan, kanske något blinda av sina känslor, använda barnet som en slags budbärare. Det du vill säga till den andra föräldern bör du dock säga själv. Att låta barnet medla er konflikt sätter honom eller henne i konfliktens centrum – något som inte är förenat med att värna om barnets välmående. Likaså bör du inte tala illa om din före detta inför barnet. Barnet bör kunna ha en relation med båda sina föräldrar som är baserad på egna uppfattningar och upplevelser.

Förbättra kommunikationen

Att ha en god dialog med den andra föräldern är viktigt för att den gemensamma vårdnaden ska lyckas. Strax efter separationen kan det här kännas omöjligt. Här gäller det att försöka tänka på att det bara är för barnets bästa. Som nämnt ovan, kan vissa känslor behöva läggas åt sidan ibland.

Det här innebär inte ens att du nödvändigtvis måste träffa den andra föräldern öga mot öga. I de flesta fallen fungerar det utmärkt att göra det över telefon. Om även det känns svårt, kan det räcka med några sms. Ett rent praktiskt tips är att kommunicera på ett så formellt vis som möjligt. Försök att vara lugn och objektiv.

Vidare bör era samtal handla, i stort sett uteslutande, om barnet. Börjar det handla om dina behov och den andre förälderns behov, kan det snabbt börja eskalera. Barnens behov bör alltid sättas i centrum.

Jobba som ett lag

Reglerna behöver inte se exakt likadana ut i de två hushållen. Däremot kan det vara bra att åtminstone komma överens om några enstaka, men viktiga, riktlinjer som ni både förhåller er till när det gäller barnets uppfostran. Viktiga saker att diskutera kan vara vissa typer av fritidsintressen och läxarbete. Är ni någorlunda överens om dessa saker blir skillnaden mindre för barnet i växelvisten. Att hoppa mellan två helt olika hem kan vara påfrestande.

← Äldre inlägg