Rättshjälp

Lån, betalningar och skulder - fordringsrätt

Alldeles okomplicerat är det inte, detta med att vara skyldig pengar eller att andra är skyldiga dig. Företag eller privatperson, vi kan alla råka ut för problem. Kunskap ger möjligheter.

Det är i allmänhet en mer behaglig upplevelse att vara borgenär än gäldenär. Att vara skyldig någon pengar är sällan en önskan man har. Ingen regel utan undantag dock och har man lånat ut pengar eller sålt en vara utan att sedan få betalningen är man inte heller alltid lycklig.

Fordringsrätt utgör ett eget område inom juridiken. Det är också ett omfattande område som innefattar rådgivning, indrivning, bestridande och skadestånd. Grunden för en fordran är inte alltid räknad i likvida medel utan kan också handla om överlämnande av en vara. Om man som företag eller privatperson ämnar ingå ett avtal med någon angående försäljning av varor eller tjänster är det bra att redan där starta med att upprätta ett avtal.

Hur en fordran kan uppstå

Det finns ett stort antal scenarion där man kan hamna i en situation där man antingen är borgenär eller gäldenär. Borgenär är man om man är den som lånat ut pengar och gäldenär är personen som lånat pengar.

För det allra mesta innebär en dylik fordran att någon form av avtal upprättats mellan de två personerna - eller företagen. Pengar har lånats på vissa villkor och ska betalas tillbaka på dessa villkor. Det betyder oftast att pengarna ska betalas tillbaka i en viss takt och till en viss ränta.

Det kan också vara så att man sålt en vara på kredit och att betalning ska ske i efterskott. I andra änden kan det vara så att man beställt och betalat en vara som sedan inte levererats. I samtliga fall finns en fordran.

Vad en juristfirma kan bidra med

Idealiskt så finns redan från början ett avtal upprättat mellan parterna och då finns redan villkoren nedtecknade och ett dokument undertecknat. En jurist kan ändå behövas om det inte finns en enighet mellan parterna.

Vad kan vara tveksamt? Summan, exempelvis. Stämmer beloppen, helt enkelt? det kan också behöva utredas om varor levererats enligt överenskommelse. Att utforma och tolka skuldebrev faller också det inom juristens kompetensområde.

Rådgivning är alltid en bra idé när man känner sig osäker om vad lagen säger och hur lagen ska tolkas. Jurister vet lagen och praxis. De kan också hjälpa till med att bestrida fordringar eller indrivning av skulder. Kontakta en jurist!

5 Oct 2020