Rättshjälp

Rättshjälpstaxa 2019 – vad du behöver veta

Rättshjälpstaxan har stått still de senaste åren – och därmed har det blivit allt svårare att få rättshjälp. Här berättar vi mer om vad som gäller för rättshjälpstaxan 2019.

 

Inkomsttaket för att beviljas rättshjälp har inte höjts under de senaste 20 åren. Detta har gjort det svårare att få rättshjälp vid olika rättsfall – exempelvis vårdnadstvister och fall som rör sexualbrott. Enligt vissa kritiker riskerar detta att leda till sämre rättssäkerhet.

När det handlar om personer som får rättshjälp utomlands handlar det nästan uteslutande om sexualbrott. Men det går även att få rättshjälp i Sverige, då i huvudsak i vårdnadstvister och arbetsrättstvister.

Lagen trädde i kraft på 90-talet

Den rättshjälpslag som gäller idag trädde i kraft 1997. Tanken var att personer som hamnade i en rättslig tvist skulle kunna få hjälp med kostnaderna genom sin försäkring. Man hade dessutom möjlighet att söka ersättning för en advokat eller jurist om ens juridiska underlag (inkomster och tillgångar minus skulder och försörjningsbörda inte översteg maxbeloppet 210 000 kronor. Detta belopp höjdes några år senare till 260 000 kronor, men sedan dess har beloppet varit på samma nivå. Eftersom rättshjälpstaxan inte har skrivits upp i takt med den allmänna inkomstökningen så har det blivit allt svårare att beviljas rättshjälp. Det har under ett flertal tillfällen talats om att höja taket – men åren har gått utan att något har hänt. 2014 föreslog en utredning att taxan skulle höjas till 400 000 kronor, så att 80 procent av befolkningen skulle omfattas av rättshjälpen. 2014 var siffran nere i 43 procent. Trots detta genomfördes inte den föreslagna höjningen. Många är kritiska och anser att hela systemet med rättshjälp är meningslöst om en så stor del av befolkningen står utanför.

På samma nivå under en längre tid

Antalet beviljade rättshjälpsärenden har legat på samma nivå sedan lagen infördes, men då måste man tänka på att befolkningen har ökat kraftigt under dessa år.
Advokatsamfundet anser att detta är en fråga om bristande rättssäkerhet och tycker att det är orimligt att nivån är samma som den var för 20 år sedan. Samfundet anser att beräkningsunderlaget borde höjas så att det motsvarar en medellön.

För närvarande har dock inte regeringen några planer på att höja denna nivå. Ansvarig minister ville inte kommentera dessa uppgifter, men från regeringskansliet kommenterar man att rättshjälpen som den ser ut idag gör att de personer som bäst behöver hjälp också kan få den.

 

21 Aug 2019