Rättshjälp

Har du blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg?

Har du blivit utsatt för en våldtäkt eller något annat sexualbrott? Det finns hjälp att få. Många offer drar sig för att anmäla en våldtäkt eller ett sexualbrott och man gör det med viss rätt. Det senare innebär att man kan se att många offer behandlas på ett rent klandervärt sätt i samband med att anmälan sker - eller i samband med att målet sedermera når rätten.

Det kan ske genom att polisen som tar emot anmälan ställer frågor som inte alls är relevanta; man kan känna sig misstrodd och ifrågasatt. Många kan i och med detta tvivla på att det överhuvudtaget skett ett sexualbrott. Har jag blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg - eller har jag, genom mitt sätt att vara och agera i situationen, varit med och uppmuntrat handlingen?

Att detta sker är bortom mångas förmåga att tänka. Hur kan man tvivla på att man blivit våldtagen? För att förstå att denna tankegång måste man nämligen radera bort sina tankar på hur den typiska våldtäkten ser ut. Den sker inte utomhus, i mörkret, av en okänd gärningsman på en undanskymd gångväg i Göteborg - en typisk våldtäkt sker av någon man känner och inom den personliga sfären och bekantskapskretsen. Det är inte ovanligt att den sker inom familjen.

Anmäl våldtäkten och ta professionell hjälp

Stödet är det viktigaste i samband med att man blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Att våga blotta sig, berätta om vad som skett och därigenom också få hjälp att ta sig vidare - både rent känslomässigt och juridiskt - är extremt viktigt. Idag finns det bättre nätverk då det handlar om hjälp i samband med en våldtäkt.

Vänder man sig till sjukvården så har de har de utbildad - och förstående - personal som dels kan göra en undersökning i syfte att lindra smärta och reparera skador och dels också för att säkra eventuell bevisning för en framtida rättegång.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg så finns det troligen också DNA från gärningsmannen på din kropp. Det kan göra skillnad. Av den anledningen är det också viktigt att snabbt anmäla. Det ger bättre möjlighet att nå en fällande dom i en framtida rättegång. Här ska man emellertid även klargöra att fysisk bevisning - dna, exempelvis - är långt ifrån allt. Man kan anmäla en våldtäkt som skett åratal tidigare och ändå få juridisk upprättelse. Sjukvården ger dig även möjlighet till kontakt med psykiatrin, med kuratorer samt exempelvis kvinnofridslinjen som samtliga kan hjälpa dig att läka även rent själsligt.

Rätt juridisk hjälp är viktig

Vi nämnde ovan att många våldtäktsoffer känner sig misstänkliggjorda av vårt rättsväsende. Det kan handla om poliser som ställer konstiga frågor och det kan handla om att man - i en rättegång - möts av frågor som handlar om klädsel, om alkoholintag och om tidigare sexuella erfarenheter. Flera offer kan skriva under på att dessa frågor både är förnedrande och omöjliga att tvätta av sig efteråt.

Tyvärr så finns det också exempel på där frågor likt dessa sår frön av tveksamhet hos nämndemän och där man som offer plötsligt känner sig anklagad snarare än den som blivit utsatt för ett brott.

Rätt juridisk hjälp är därför ett måste och samma sak gäller här som vid sjukvården. Ju snabbare man kontaktar en jurist, desto bättre är det. Ett målsägarbiträde fungerar till lika stora delar som ett stöd rent juridiskt som mentalt. Det är denne som kommer att leda bort irrelevanta frågor och som kommer att få rättegången att handla om det huvudsakliga: att en person blivit utsatt för en våldtäkt och att ett straff ska delas ut till den skyldige. Det finns många skickliga jurister i Göteborg som har lång vana av att representera offer för våldtäkt och andra sexualbrott. Ta hjälp direkt.

10 Jul 2020