Rättshjälp

Enskild vårdnad och umgängesrätt

När en relation har avslutats finns det ofta behov av att lösa frågor runt de gemensamma barnen. Idag är delad vårdnad standard, men andra lösningar kan vara aktuella i vissa sammanhang.

Inte alla sagor har lyckliga slut. När en relation med barn kraschar finns det alltid en fortsättningsberättelse. När ansvar och umgänge ska delas mellan två föräldrar som inte längre är tillsammans kan problemen bli många. Tyvärr spiller ofta ovilja och bitterhet över på barn. Inte alla vuxna förmår vara vuxna. Även om vägen är ojämn brukar de flesta föräldrar hantera situationen och många lyckas strålande bra. När det inte är så kan man ibland behöva ta tag i situationen för barnens skull. Inga barn mår bra av att ha föräldrar som har outredda problem. När samarbete kring barn inte fungerar kan man söka hjälp hos kommunens familjerättsenhet. Lyckas inte den strategin kan det vara dags för tvist.

Vad är en vårdnadstvist och vad är umgängesrätt?

Man kan antingen ha gemensam vårdnad eller enskild vårdnad om ett barn. Enskild vårdnad betyder att en av föräldrarna ensam beslutar om de mer formella aspekterna kring ett barn. Det kan handla om skolgång, uppfostran eller boende. Barnets rätt till umgänge med den förälder som inte har vårdnad påverkas inte av detta. När man som förälder står i begrepp att göra förändringar vad gäller vårdnad eller umgänge behöver man hjälp med juridiken. Ett samarbete med en erfaren advokat kan vara skillnaden mellan ett vardagsliv som fungerar och ett ständigt bråkande om allt och inget. Läs mer om familjerätten på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

12 Dec 2020