Rättshjälp

Hur fungerar rättsskydd?

De flesta av oss har ett boende och därmed också en hemförsäkring tecknad med ett försäkringsbolag. Hemförsäkringen täcker olyckor, den täcker stölder och hur mycket som ingår samt hur mycket försäkringen i fråga de facto täcker är lite olika och skiljer sig beroende på vilket försäkringsbolag man hars amt hur mycket man betalar. Så långt är alla med.

 Men; det finns även en ”tyst” del i hemförsäkringen; en del som många inte är medvetna om och som vi uppmanar till att man kollar lite närmare på tillsammans med det försäkringsbolag man anlitat. Den här delen gäller tvister och konflikter och hur kostnader för sådana ska finansieras.

Skulle du hamna i en tvist av något slag så kommer du inte att på egen hand bära denna kostnad – för exempelvis arvode till ombud, bevisning som denna lägger fram samt eventuella kostnader för utredning. Nej, det ingår istället i din hemförsäkring och detta kallas för rättsskydd. Vi tänkte gå igenom lite kring vad som normalt brukar ingå i rättsskyddet och vad som kommer att betalas av försäkringsbolaget istället för av dig. Med ordet normalt menar vi att det är din överenskommelse med försäkringsbolaget som spelar roll i vad du får för typ av hjälp. Vi räknar upp några viktiga punkter i ämnet rättsskydd:

  • Rättsskyddet brukar har ett maxbelopp mellan 80.000-200.000 kronor.
  • Du betalar ofta en självrisk som brukar ligga på ungefär 20%.
  • Rättsskyddet täcker normalt inte tvister inom äktenskapsskillnader, arbetstvister eller upplösning av exempelvis ett samboförhållande.
  • Tvisten ska kunna prövas inom allmän domstol och inte inom förvaltnings- eller kammarrätt för att rättsskyddet ska gälla.
  • Lämpligt ombud gäller – exempelvis en advokat, en biträdande jurist på en advokatbyrå eller någon annan person som bedöms som lämplig inom det område där tvisten sker inom.
  • Rättsskydd gäller för dig som privatperson och inte för en förening, ett företag eller en organisation.
  • Till skillnad mot rättshjälp så täcker rättsskydd även motpartens kostnader om du skulle förlora tvisten i fråga.

man noterar på block

Detta täcker ditt rättsskydd:

  • Ombudet arvode och omkostnader, eventuell utredning (beställd av ombudet) och bevisning.
  • Motpartens kostnader som du ålagts betala.
  • Kostnader vid förlikning som du åtagit dig att betala motparten. Förutsatt här att det är klart att du skulle fått betala ett högre belopp om tvisten fortsatt och domstolen ålagt dig att betala exempelvis rättegångskostnader.

Rättsskyddet täcker inte: Självrisken – normalt en summa som motsvarar 20% av den totala kostnaden. Normalt så finns det dessutom ett maxtak som brukar ligga mellan 80.000 kronor och 200.000 kronor. Se över hur ditt rättsskydd ser ut och kontakta ditt försäkringsbolag kring exempelvis hur deras maxtak ligger.