Rättshjälp

Vad är bäst för barnen?

Som föräldrar vill man det bästa för sina barn, men vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens. Trots detta måste alla beslut rörande vårdnaden utgå från barnens bästa.

En vårdnadstvist är aldrig rolig, särskilt inte för barnen. Men alla beslut rörande barnen måste alltid utgår från vad som är bäst för barnen och inte föräldrarna. Inte sällan handlar det om att barnen ska få stanna i sin trygga miljö och vara kvar i samma skola eller förskola, med sina vänner och den skolpersonal som de är van vid. Det vanligaste är att man fortsätter ha gemensam vårdnad efter skilsmässa och att man tillsamman fattar viktiga beslut rörande barnen. Men då det inte går att komma överse kan man behöva hjälp av en advokat specialiserad på vårdnadstvister.

Gemensam vårdnad fast att barnen bara bor hos en förälder

Gemensam vårdnad anses generellt vara det bästa för barnen, men detta behöver inte betyda att de ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Det som är bäst för barnen ska komma i första hand och ibland kan det vara bäst att de bor hos en av föräldrarna, men att de har regelbunden kontakt med den andra. En familjerättsjurist kan hjälpa till att skriva ett umgängesavtal där det som man har kommit överens om klart och tydligt framgår. I det fall man tycker olika får umgängestvisten avgöras i domstol och då är det bästa att båda parter anlitar en kunnig familjerättsjurist. Domstolen utgår från barnens bästa och barnen brukar även få uttrycka sin vilja.

19 Dec 2020