Rättshjälp

Hur fungerar juridisk rådgivning?

Att vi som lekmän har svårt att förstå och fullt ut begripa vad som rent juridiskt gäller inom olika områden är inte så svårt att förstå. Vet du exempelvis vad som gäller vid en skilsmässa, hur man fördelar ett arv, hur man ska tänka vid ett äktenskap, hur man skriver ett testamente samt hur du ska gå vidare om du skulle känna dig missnöjd med en dom i en tvist? Förmodligen inte och i dessa lägen så behöver gemene man, helt enkelt, ta hjälp för att nå det bästa – och den korrekta – lösningen. Exempelvis då vid en skilsmässa eller vid en arvstvist.

Dock: detta ska ställas mot att det är dyrt att anlita ett juridiskt ombud och att många saknar de nödvändiga ekonomiska medlen för att göra så. Man har inte råd att anlita en jurist och man har därmed också sämre chanser till att nå en gynnsam lösning. Av den anledningen så finns det i Sverige ett system som gör att den juridiska hjälpen inte behöver bli så dyr och att även mindre bemedlade personer kan få den hjälp som de behöver.

Här stavas denna hjälp initialt juridisk rådgivning och det innebär att du som privatperson – vid början av en tvist – kan få hjälp med att bena ut vad som gäller, hur du ska tänka och hur du ska gå vidare. Juridisk rådgivning pågår i maximalt två timmar och den har ingen nedre gräns. Kostnaden ligger på 1302 kronor per timme och i och med att det inte finns någon nedre gräns så innebär det att du kan få juridisk rådgivning i femton minuter och för dessa således betala en summa om 324 kronor. Använder du dina två timmar så blir kostnaden istället 2604 kronor.

Viktigt att tillägga är att du själv måste kontakta ett ombud och att du inte kommer att tilldelas något sådant. Ett bra sätt att hitta rätt är att leta på Advokatsamfundets hemsida och se vilka alternativ som finns i din hemstad. Vi ponerar här att du använder juridisk rådgivning och at du sedan vill gå vidare i din tvist – du har fått svart på vitt att du har en god chans att vinna – men att du saknar pengar.

Stannar det då här eller får du sköta allt själv? Nej, här kommer du antingen att kunna använda det så kallade rättsskyddet – något som täcks av din hemförsäkring – eller ansöka om rättshjälp. Rättshjälp ges – väldigt förenklat här; det finns flera parametrar att ta hänsyn till – till personer vars ekonomiska underlag underskrider 260.000 kronor/år och som saknar hemförsäkring. Här avgör dessutom tvistens karaktär och värdet av denna (exempelvis om det handlar om ett föremål) kring huruvida man kan få rätt till rättshjälp.