Rättshjälp

När relationen inte fungerar kan det behöva lösas i vårdnadstvist

Finns det problem med relationen mellan dina barn, dig själv och den andra föräldern? Märker du att barnens hälsa påverkas negativt? Det kan behöva redas ut i en vårdnadstvist. Läs här!

Ingen av oss önskar att relationer vi har ska fungera dåligt och ännu mindre önskar vi att våra barn ska fara illa. Ändå händer det idag, det har alltid hänt och det kommer tyvärr alltid att hända. Vi människor behöver ibland hjälp utifrån för att kunna komma fram till en lösning som fungerar bra. Det är vårt ansvar som vuxna och som föräldrar, att försöka lägga upprörda känslor åt sidan och se till barnens bästa primärt. När en situation inte längre kan lösas på ett vettigt sätt mellan berörda parter behövs hjälp från utomstående. En jurist är då den rätta personen att tala med.

Kramar om handen

Hur fungerar en vårdnadsutredning?

En vårdnadstvist och en vårdnadsutredning handlar aldrig om föräldrars rätt till umgänge med barnen, utan om barnens rätt till umgänge med sina föräldrar. Detta kan inte nog understrykas. Detta är alltid målet med alltihop, att barnet ska få tillgång till sina föräldrar på ett vettigt sätt. Rätt ände att börja i är med en vårdnadsutredning. Detta görs vanligen av socialtjänsten. Vad man utreder är vad som man tror kommer fungera bäst för barnet/barnen. Vilken förälder ska barnet bo hos och vilken umgås man med? Eller ska man ordna växelvis boende? Handlar det om något äldre barn är barnets uttalade önskan viktig. Det är alltid tanken att barn ska ha tillgång till båda sina föräldrar men vissa undantag kan finnas. Är det så illa att det finns missbruk, misshandel eller allvarlig psykisk sjukdom inblandat kan det beslutas om enskild vårdnad. Om parterna inte kan enas och relationen inte fungerar är det dags för tingsrätten att avgöra saken.

Att få hjälp från en jurist är nödvändigt

En jurist kan i första läget bistå vid försök att upprätta ett samarbetsavtal. Det gagnar alla om föräldrar kan komma överens på detta sätt. Skulle det ändå inte fungera hjälper juristen dig att lämna in en stämningsansökan, vilket är starten på en juridisk vårdnadstvist. I tingsrätten får alla parter säga sitt och sedan beslutas det hur utfallet blir. Den hjälp du får av en kunnig och erfaren jurist är helt ovärderlig både i sak och som informellt stöd. Det är i barnens intresse med klara former för umgänget och däråt kommer alla att sträva.

12 Feb 2020