Rättshjälp

Vad är rättshjälp?

Rättshjälp är en sociallagsstiftning som innebär att en part i en tvist, med hjälp av allmänna medel, ska kunna ha ett juridiskt ombud som för dennes talan. det vill säga; saknar du tillräckligt med pengar så ska du ändå ha samma möjlighet att ha juridisk hjälp. Naturligtvis så finns det regler att förhålla sig till och de flesta av oss som skulle hamna i en tvist av något slag skulle inte bli beviljad rättshjälp.

Inte heller skulle vi tvingas betala ombudet på egen hand; nej  - för den så kallade Medel-Svensson så täcks istället kostnaden av vår hemförsäkring och där rättsskyddet täcker ungefär 80 % av kostnaderna. Givet här att vi har olika typer av avtal med våra försäkringsbolag samt att dessa även har olika typer av regler.

Rättsskydd och rättshjälp skiljer sig åt på fler än det här sättet; en väsentlig skillnad är utgången av en tvist. Skulle du som har ett rättsskydd förlora ett mål och där tvingas betala rättegångskostnader för din motpart så täcks det av ditt rättsskydd. Skulle däremot möta samma utgång i tvisten, men den här gången har rättshjälp – ja, då är det också du som får betala. Finns det då några kriterier kring rättshjälp och något som man bör vara medveten om? Ja, och vi tänkte gå igenom några av de viktigaste här nedan.

  • Ingen försäkring = rättshjälp? Även om du skulle sakna hemförsäkring så är det ditt årliga ekonomiska underlag som avgör kring huruvida du har rätt till rättshjälp eller inte. Skulle detta (uträknas inkomst – försörjningsbörda, förmögenhet – skulder = ekonomiskt underlag) vara över 260.000 kronor så finns det ingen grund för rättshjälp. Här förväntas du ha haft en hemförsäkring.
  • Rättshjälp och en ansökan initieras alltid av en rådgivning där man besöker ett ombud och går igenom vilken typ av tvist det handlar om (samt hur goda chanser man har att vinna) och för detta så faktureras man en summa om minst – beroende på hur lång tid det tar, minimum en timme – 1654 kronor. Därefter så skickas ansökan in. Viktigt är att man förklarar detta för ombudet innan.
  • 100 timmar är den ersättning till rättshjälpsbiträdet som beviljas; i särskilda fall kan dock domstolen medge att den överskrids.
  • Rättshjälp beviljas endast med hänseende till angelägenhetens betydelse och art samt tvisteföremålets värde. Vissa omständigheter spelar också in. Man tar alltid ställning kring om det verkligen är rimligt att staten ska bekosta hjälp vid en tvist. Tvisteföremålets värde spelar roll och där kan man säga att om värdet är lägre än rättshjälpen i sig så kan man räkna med ett avslag.
  • Rättshjälp för tvister inom äktenskapsförord, bouppteckning, självdeklaration och testamente beviljas icke.
  • Rättshjälp där en offentlig försvarare behövs ges inte; där handlar det om brottsmål och i sådana fall så vänder man sig direkt till Polis eller domstol.