Rättshjälp

Rättshjälp vid bodelning

En bodelning kan precis som alla familjemål vara en knepig historia där man kan ha stort behov av kunnig juridisk hjälp. Men kan man få rättshjälp vid bodelning?

En generell regel gäller för familjemål: för att få rättshjälp i familjemål ska det finnas särskilda skäl. Exempel på vad som räknas som familjemål inkluderar vårdnadstvister, boende och umgänge. Men i dessa mål rekommenderas som regel familjerådgivning genom kommunen och det sociala. Det är först när tvisten tycks vara olöslig som domstolen går in för att avgöra den.

Vad är rättshjälp?

Hur ser det dock ut med rättshjälp vid dessa familjefrågor? Vi börjar med att gå igenom vad rättshjälp är.

Om du är inblandad i en tvist som du inte kan lösa genom samtal med motparten så kan du behöva juridiskt stöd. För att kunna betala advokaten eller juristen som hjälper dig kan du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Men även om du inte har det försäkringsskyddet så kan du begära rättshjälp för vissa angelägenheter. Att få rättshjälp innebär alltså inte att du får automatisk hjälp att betala kostnaderna för din juridiska hjälp. Grundtanken är att du ska betala en del av kostnaden själv genom den så kallade rättshjälpsavgiften.

Detta ingår i rättshjälp:

  • Delar av kostnaden för ditt biträde (advokat/jurist), dock endast upp till 100 timmar. Vid särskilda skäl kan rättshjälpen bli mer omfattande än så. För minderåriga som inte har några pengar kan hela kostnaden betalas via rättshjälp.
  • Rättshjälpen betalar alla kostnader för bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen samt utredningskostnader upp till 10 000 kronor
  • Kostnader för tolk och andra översättningstjänster.
  • Ansökningsavgiften i domstol samt kopior av handlingar och andra dokument från myndigheter.
  • Rättshjälpen täcker även alla kostnader för medlare om så behövs.

Rättshjälp i familjetvister

Hur fungerar det med rättshjälp när det handlar om familjetvister? Här finns en hel del begränsningar, det krävs nämligen särskilda skäl för att man ska få rättshjälp.

Vid skilsmässa får man i normalfallet inte rättshjälp. För att det ska beviljas krävs det att det juridiska ombudet genomför mer omfattande insatser. Särskilda skäl i övrigt kan vara när föräldrarna inte kommer överens om ett eller flera barns boende, vårdnad eller umgänge.

Rättshjälp vid bodelning är ovanligt

Man får inte rättshjälp för bodelning i de flesta fall, men i särskilda fall kan staten betala för en bodelningsförrättare i högst fem timmar. En sådan är en opartisk person som domstolen utser. Denna person i i regel advokat eller jurist. Om det uppstår en tvist på grund av en bodelning så kan rättshjälp beviljas.

 

 

 

 

21 Aug 2019