Rättshjälp

Vem kan få rättshjälp?

Det finns några frågetecken hos många personer kring hur man ska gå vidare i en tvist. Av förklarliga skäl. Dels så är det få förunnat att ha läst juridik och dels så är ämnet oerhört svårt och oerhört brett (ta gärna en titt på den svenska lagboken och se vilken enorm pjäs det trost allt handlar om). Som en tredje anledning så kan vi nämna det uppenbara; att vi sällan de facto hamnar i någon typ av tvist.

Många av oss har nämligen turen att aldrig behöva besöka en rättegång, aldrig känna oss lurade och förfördelade inom något område och som på det stora hela kan känna oss ganska tillfreds med vår tillvaro. Detta gör att vi, helt enkelt, inte har någon anledning att läsa på kring lagar, regler och sätta oss in i specifika områdens alla delar.

Men; om det händer något – står vi då helt handfallna och kommer vi då att tvingas anlita en dyr juridisk hjälp för att ta oss vidare? Ja, och nej. Att du vid en tvist av något slag – en tvist som inte går att lösa; en tvist om ett arv, en skilsmässa, en bouppdelning och så vidare – kommer att kontakta et juridisk ombud är naturligt och något som du bör göra. Däremot så kommer det inte att kosta dig, så att säga skjortan. Först och främst så har du förmodligen en hemförsäkring och denna går in och täcker ungefär 80% av dina kostnader vid en tvist.

Det här kallas rättsskydd och om du skulle förlora din tvist så täcker detta även kostnader för exempelvis rättegången (om du skulle dömas till att betala den). Naturligtvis – och detta kan vi inte nog poängtera – så skiljer sig villkoren hos olika försäkringsbolag sig åt och därför är det av stor vikt att du noggrant kollar upp vad som gäller innan du tecknar exempelvis en hemförsäkring.

Nummer två då – du kanske saknar ekonomiska medel och du kanske saknar hemförsäkring av någon anledning? Det innebär inte att du därför saknar rätt till juridisk hjälp. Nej, i Sverige så har vi ett system som går under benämningen rättshjälp och vi tänkte förenklat titta på hur det ser ut, detta genom några punkter:

  • Rättshjälp föregås alltid av juridisk rådgivning där maximalt två timmar faktureras dig av det ombud du besöker – detta till ett fast pris som ligger på 1654 kronor (skulle du ha en årlig inkomst som ligger under 75.000 kronor så halveras beloppet). Denna rådgivning innebär att ni först och främst diskuterar vad tvisten gäller och senare hur dina faktiska chanser ser ut. Bedöms dina chanser som goda och juristen vill föra din talan så skickar ni gemensamt in en ansökan om rättshjälp. Viktigt: du måste meddela juristen om att det handlar om rådgivning/rättshjälp innan mötet sätter igång.
  • Rättshjälp ges inte om du:
  • Har ett ekonomisk underlag som överskrider 260.000 kronor per år. Uträknat enligt formeln: Inkomst – försörjningsbörda (barn), förmögenhet – skulder = ekonomisk underlag.
  • Om tvistens värde bedöms som lägre än vad rättshjälpens kostnad förväntas bli.
  • Tvistens inte bedöms vara av en karaktär där de allmänna medlen ska betala för den.
  • Du har försäkring som ger dig rätt till rättsskydd.
  • Du är en förening eller ett företag.
  • Söker för enklare registreringsärenden såsom exempelvis lagfart, intecknande av fastighet eller självdeklaration.
  • Du är bosatt i ett annat land. Med vissa undantag där det måste finnas särskilda skäl.
  • Det gäller ett brottmål. Där ansöker du istället om en offentlig försvarare direkt hos Sveriges Domstolar. Detsamma gäller olika typer av förvalningsärenden och där ska du istället söka efter ett offentligt biträde.