Rättshjälp

Blogg

RSS

Anlita en privatdetektiv för säkerhet och sanning

1 Nov 2023

Att ta hjälp av en privatdetektiv kan verka dramatiskt, men i verkligheten är det inte alltid så. Privatdetektiver i dagens samhälle är inte de mystiska män klädda i trenchcoats som vi ser på film. De hjälper till att hitta information som du själv kanske inte kan få tag på.

Det finns situationer som ingen vill hamna i, och även om du har tur kanske du aldrig hamnar i dem. Men av olika anledningar väljer många ändå att anlita en privatdetektiv i Stockholm. Varför? Jo, det finns inte bara en anledning utan flera. Det kan handla om både privatlivet och affärer.

Bekräfta otrohet och finna saknade personer

Ibland önskar någon bekräftelse på om ens partner är otrogen. Det är en tråkig verklighet, men ibland är det bättre att få veta sanningen än att gå runt med misstankar. En privatdetektiv kan hjälpa till med att avslöja sanningen bakom eventuell otrohet. Det kan också handla om att finna en saknad person inom familjen, släkten eller vänskapskretsen.

Bevakning vid misstanke om stölder

Om det har varit oförklarliga stölder under en längre tid, kan det vara viktigt att reda ut situationen. Att själv ta itu med sådana problem kan vara riskabelt och farligt. Därför är det klokare att anlita en erfaren privatdetektiv som kan utreda fallet noggrant.

Bevakning kan också gälla lokaler där misstankar om stölder uppstått. Det kan även vara en välbekant person för klienten som behöver övervakas. Det kan handla om att få reda på personens nuvarande vistelseort eller andra viktiga detaljer. Om någon är försvunnen, kommer utredningsarbetet troligtvis att se annorlunda ut. Målet är alltid att spåra den specifika personens position.

Förebyggande bakgrundskontroll inför anställning

En viktig uppgift som en privatdetektiv kan ta sig an är att utföra en noggrann bakgrundskontroll innan anställning. Arbetsgivare vill säkerställa att den person som de överväger att anställa är den de utger sig för att vara. Detta kan vara känsligt ur flera aspekter, då både förtroende och ekonomi kräver en pålitlig anställd. Genom att anlita en privatdetektiv för en bakgrundskontroll kan man minimera risken för eventuella problem.

En professionell advokat kan underlätta vid separation i Göteborg

14 Jun 2023

Att hamna i en vårdnadstvist är inte en nödvändighet vid separation i Göteborg. Men om det skulle ske, finns det hjälp att få genom en skicklig advokat som kan erbjuda stöd och vägledning.

En oväntad känsla av attraktion

Tiden hade flugit iväg och nu befann sig Kerstin vid en vägskäl – att fatta ett beslut eller förtränga sina känslor. För ett halvår sedan hade Sebastian börjat på hennes arbetsplats, och från första stund hade det funnits en stark attraktion mellan dem. Men Kerstin var gift och hade två barn, så att agera på dessa känslor var otänkbart.

De hade inte gjort något mer än att prata, men känslorna var omöjliga att ignorera. Till slut berättade Kerstin för sin make Anton, och hans reaktion var raseri och utkastning. Därefter eskalerade konflikten. Hon fick inte längre träffa sina barn och Anton hotade att kräva ensam vårdnad. Han hotade med att hon aldrig skulle få se barnen igen.

En vårdnadstvist med ett positivt resultat

Situationen var ohållbar, och Kerstin tog kontakt med en advokat för att få hjälp. Advokaten försäkrade henne om att maken inte kunde hindra henne från att träffa barnen. Nu var det dags för en vårdnadstvist som skulle avgöras i domstol i Stockholm. Det handlade inte längre om Kerstin eller Anton, utan om vad som var bäst för deras gemensamma barn.

Både Kerstins och Antons advokat var mycket kompetenta och genom deras insatser fick de båda parterna att börja prata med varandra. Till slut enades de om gemensam vårdnad, och fokus låg nu på samarbete. De var överens om att inte involvera barnen i sina oenigheter. Det kändes bra, och nu kunde de båda gå vidare med sina liv. Om du behöver hjälp vid vårdnadstvist finns www.vårdnadstvistgöteborg.se till förfogan.

Att ta steget och ansöka om konkurs

30 May 2023

När det är dags att sätta punkt för en dröm, som ett eget företag ofta är, kan det kännas som det svåraste beslutet att fatta. Men ibland är det nödvändigt att avsluta ett kapitel för att kunna påbörja ett nytt och bättre.

Konkurs eller nedläggning av företag är något som sker varje dag året runt. Trots att ägaren arbetar dygnet runt och alla förutsättningar är rätt, kan det hända att företaget inte tar fart eller att det plötsligt går rakt neråt. Då är det viktigt att ägaren är medveten om när det är dags att trampa på bromsen och avsluta kapitlet. Det är en förutsättning för att kunna gå vidare med ett nytt företag en dag.

Att lägga in en konkursansökan är något som du kan göra själv. Det kan bero på att du inte längre kan reda ut företagets finanser och att det därför är bäst att stoppa verksamheten för att avsluta det på ett bra sätt för dig, din personal och alla som du är skyldig pengar. Det kan också hända att någon annan lägger in en konkursansökan på ditt företag. Det kan vara någon av dina fordringsägare som gör valet.

Vikten av att avsluta kapitlet

Att avsluta kapitlet på ett rätt sätt är viktigt för att kunna lämna det bakom sig och gå vidare med ett nytt företag. Det kan vara en smärtsam process, men att acceptera att det inte gick som planerat och ta ansvar för företagets ekonomi är viktigt. Genom att avsluta kapitlet på ett bra sätt kan du också skydda din ekonomiska framtid genom att undvika skulder och andra ekonomiska problem.

Advokat Malmö - rätt hjälp med arbetsrätt

30 May 2023

Arbetsrätt är ett av de mest komplicerade fälten inom juridiken och täcker in många olika områden. Både du som arbetsgivare och dina anställda i Malmö har olika rättigheter och skyldigheter att förhålla er till. Vad som gäller i olika lägen kan vara oerhört svårt att bena ut.

Vikten av rätt juridisk rådgivning och att anlita en advokat inom arbetsrätt i Malmö ska inte underskattas. Genom att använda sig av en advokat i Malmö kan du som företagare säkerställa att exempelvis alla avtal som skrivs är korrekta och inom de lagar och regler som finns - och att exempelvis framtida anställningar eller uppsägningar ligger i linje med vad som verkligen regleras inom vår arbetsrätt.

Det gemensamma är att sådana konflikter annars tenderar att ta både tid, kraft och kosta en massa pengar. Väljer man att konsultera en advokat inom arbetsrätt i Malmö så undviker man dessa konflikter på ett effektivt sätt. Det är något som rekommenderas.

En advokat ser till att lagar och regler följs

Vi lever i en global värld och det är i sig en extrem utmaning. Svenska företag gör affärer utomlands - utländska företag knackar på den svenska dörren och vill etablera sig här. Det är på det stora hela positivt och helt i linje med vad en av målsättningarna med EU var.

Men, ser man till Sverige så är vår arbetsrätt betydligt mer reglerad än vad fallet är i många andra länder. För utländska företag så kan detta vara svårt att sätta sig in och det kan innebära att misstag begås i samband med anställningar, avsked, avtalsskrivning och annat. Här kommer en advokat att spela en stor roll i att visa vad som gäller i Sverige - och vad du som företagare har för skyldigheter, men även rättigheter.

I vårt land har exempelvis fackföreningar ett större inflytande över lönesättning och vad gäller exempelvis avsked och uppsägningar. Det är en trygghet, men det handlar också om många regler att förstå. Med rätt advokat i Malmö och med rätt juridisk rådgivning så blir risken för kostsamma misstag mindre. Det är värt att betala för den tjänsten.

Skaffa dig med lätthet ett arbetstillstånd

5 Apr 2023

Ett arbetstillstånd är något du skaffar dig relativt lätt om du gör allt på rätt sätt. Se till att anlita personer som kan det här som ett rinnande vatten.

Det bästa du kan göra för att få ett arbetstillstånd att bli godkänt är att du gör allt rätt från början. Du börjar helt enkelt med att hitta en konsultbyrå eller ett företag som är specialister på den här typen av uppdrag på marknaden. De kommer att lotsa dig steg för steg så att du får med allt du behöver.

Det är inte så krångligt som det låter men allt behöver ske i rätt ordning. Det är där din rådgivare kommer in i bilden. Det är viktigt att de som hjälper dig är certifierade av migrationsverket för att allt ska gå rätt till. Ta inte hjälp av någon som inte kan visa intyg på det.

Arbetstillstånd för dig som vill anställa

Det är ju inte bara den som ska bli anställd som kan behöva hjälp. Du som arbetsgivare kan ha lika stort behov av rådgivning och hjälp. Det är viktigt att det går smidigt tillväga från både ditt håll och den anställdes. Tillsammans kan ni göra det bra för alla arbetssökande.

Är du till exempel en arbetsgivare kan det vara lika viktigt att du vet hur du ska gå till väga. På olika elektroniska plattformar som de ansvariga befinner sig på kan du lugnt och tryggt få information och gratis rådgivning innan du bestämmer dig för att anlita dem.

Mer kring arbetstillstånd kan du läsa här: arbetstillstånd.eu

Aktieägaravtal – trygghet för delägare

5 Apr 2023

Om du vill ta in flera delägare i ditt företag, bör du se till att upprätta ett aktieägaravtal. Med ett sådant avtal undviker parterna framtida tvister.

Kompanjonerna Frans och Anders äger tillsammans ett aktiebolag. De är båda utbildade inom biokemi och har utvecklat en produkt inom miljöteknikområdet. De har själva kunnat finansiera utvecklingsarbetet och kunnat testa sin produktidé i laboratorieskala. Den fungerade!

För att kunna gå vidare behöver de bygga en uppskalad version av produkten. Den ska bli en referensanläggning vid kundkontakter. Men en sådan anläggning kostar flera miljoner. Det kapitalet har inte Frans och Anders. De söker bidragsmedel från en statlig myndighet som stöttar den typ av verksamhet kompanjonerna bedriver.

Aktieägaravtal vid behov av riskkapital

De sökta bidragen blir beviljade men det förutsätts att dessa medel balanseras med lika stor insats av ägarna till bolaget. För att lösa problemet söker ägarna att få in externt riskkapital. En privat riskkapitalist är intresserad och lägger fram ett förslag till aktieägaravtal. Om avtalet accepteras finns stor risk att de ursprungliga ägarna skulle spädas ut och hamna i minoritet.

Tillsammans med en egen advokat arbetar ägarna fram ett korrekt aktieägaravtal som är mer fördelaktigt för de två innovatörerna. Parterna kommer överens om att vissa beslut skall fattas med enhällighet. Redan i aktieägaravtalet finns riktlinjer för hur ett eventuellt behov av utökat kapitalbehov skall täckas upp av delägarna. Den tillträdande aktieägaren har som mål att sälja sina aktier på relativt kort sikt. För att skydda de ursprungliga ägarna införs en hembudsklausul i avtalet och i bolagsordningen.

Vårdnadstvist med juridisk hjälp i Dalarna

19 Jun 2022

Hamnar man i vårdnadstvist i Dalarna rekommenderas det att ta hjälp av en jurist. Då vet man att det juridiska jobbet blir ordentligt gjort i vårdnadstvisten.

Det pep till i mobilen. Leila tog upp och läste senaste meddelandet. Det var Isse som skickade en dräpande text om vad han tyckte och tänkte. Leila skärmdumpade och skickade iväg det till juristen. Den dagen de gifte sig strålade de av kärlek, men nu några år senare så var det helt kört.

Isse skulle ha barnen till varje pris, hade han sagt. I praktiken visste hon att han inte skulle bry sig alls. Förmodligen skulle hans mamma få ta hand om dem medan han var iväg med polarna. Visst hade barnen det bra hos sin farmor, hon fick gärna låna dem. Leila ville gärna att hennes barn var med farmodern när pappan inte ens var där för dem.

Juridisk hjälp i vårdnadstvist

Hon hade försökt med samarbetssamtal flera gånger, men han hade inte dykt upp. Så nu hade hon tagit hjälp av en jurist som var väl insatt i vårdnadsfrågor. En väninna hade tipsat henne om en duktig jurist inom vårdnadstvist i Dalarna. Det var verkligen en lättnad att få hjälp av juristen.

Juristen hade koll på vad som skulle göras och poängterade att de arbetade för att barnen skulle få det bra. Det var även det Leila önskade för sina barn. Förhoppningsvis gick alla starkare ut ur vårdnadstvisten. Hon hoppades att Isse skulle inse att det är för barnens bästa som de vuxna ska samarbeta.

Arbetsrättsadvokat för arbetstagare och arbetsgivare i Stockholm

29 Mar 2022

Det är mycket att tänka på när man ska anställa eller acceptera en anställning. När ett anställningsavtal ska upprättas i Stockholm är det viktigt att ha en arbetsrättsadvokat på plats.

När det gäller anställningar i alla dess former så är det till nytta för både arbetstagare och arbetsgivare att ha med en kunnig och erfaren arbetsrättsadvokat. Denne kan granska kollektivavtal och berätta precis vad som gäller vid anställningar. Det handlar dels om vad arbetstagare kan kräva på sin arbetsplats och från sin arbetsgivare. Samtidigt är det viktigt för en arbetsgivare att veta exakt vad denne är skyldig att ge och inte ge. Dessutom är det till bådas fördel om de vet var de olika gråzonerna ligger.

Utöver förhandlingar vid anställning så kan arbetsrättsadvokater bidra med stöd vid MBL-förhandlingar och förhandlingar med fackets olika kollektivavtal. Kort sagt kan en arbetsrättsadvokat vara guld värd för en arbetsgivare och en arbetstagare i olika situationer där förhandlingar måste genomföras.

Arbetsrättsadvokat som skyddar ditt företag

Som arbetstagare finns det flera fördelar med att anlita en arbetsrättsadvokat. Du kommer att få backup på MBL-förhandlingar och du kommer få stöd vid förhandlingar om kollektivavtal. Dessutom kommer en arbetsrättsadvokat bistå dig vid upprättandet av konkurrens- och sekretessklausuler som skyddar ditt företags hemligheter. Du ska följa lagen, men det betyder inte att ditt företag behöver vara en öppen bok för omvärlden. Skaffa en backup som har koll på lagarna och reglerna så du är fri att låta företaget växa och dra in pengar.

Skaffa ditt arbetstillstånd hos en välrenommerad advokatbyrå

11 Feb 2022

Om du är eller ska anställa någon som inte är medborgare i EU så behöver du kontakta en advokatbyrå som vet vad som gäller med arbetstillstånd och som kan kommunicera på en rad olika språk.

Kommit till Sverige för att arbeta? Det är förstås fritt fram så länge du kommer från ett annat EU-land men om du kommer från ett land utanför så måste du ha ett arbetstillstånd. Det är naturligtvis viktigt att du som anställer en icke EU-medborgare också kan vara trygg med att de har arbetstillstånd, annars kan det innebära böter eller i värsta fall fängelse för dig som anställer. Detta är alltså inget att ta med en klackspark. Ta ärendet till en advokatbyrå som kan allt det finns att kunna om arbetstillstånd och vad som gäller för olika yrkesgrupper. Och framförallt se till de är certifierade av migrationsverket annars kan processen ta ända upp till ett år.

Multilingvister hjälper till med arbetstillståndet

Det är förstås en knepig situation att kommunicera med någon om ett arbetstillstånd om du inte kan deras språk och de inte kan ditt. Men med rätt advokat för arbetstillstånd så talar denne givetvis klientens språk och kan snabbt få undan pappersarbetet och ta kontakt med migrationsverket. Alternativt får en kollega på byrån som kan klientens språk det. Att skaffa arbetstillstånd är mycket viktigt. Det kan innebära svåra konsekvenser om det inte sköts på rätt sätt. Bege dig till din advokat för arbetstillstånd och ta tag i det här.

Juristkurs i Stockholm där man får nyheter och tips

26 Jan 2022

Alla områden utvecklas, förnyas och anpassas efter ny tider och krav. Det samma gäller lagstiftning och då är det som jurist nödvändigt att hålla sig uppdaterad med en kurs i Stockholm.

Samhället utvecklas ständigt och situationer dyker upp som kräver ändringar i lagstiftning och praxis. Juridiken är ett stort område och där kommer hela tiden nyheter som man behöver hålla sig informerad om.

Det trevligaste och mest effektiva sättet att hålla sig informerad, är att gå en juristkurs i Stockholm. På kursen träffar man kollegor som man kan diskutera med, men framförallt får man tillgång till några av branschens främsta experter. Kurserna håller högsta kvalitet och man håller sig ständigt uppdaterad om det som händer inom juridikens stora fält.

En kurs för den som vill hålla sig uppdaterad inom sitt juridiska område

Kurserna spelas in digitalt så man kan lätt delta utan att behöva lägga extra tid på att resa om man inte vill det. Har man gått kursen på plats så har man tillgång till det digitala materialet efteråt. Det kan vara bra att slippa tänka på att anteckna eller tillgodogöra sig allt vid kurstillfället. Man kan lätt repetera i efterhand.

Kurserna finns i ett stort utbud med bland annat familjerätt, arbetsrätt, aktiebolagsrätt och skadeståndsrätt och de vänder sig framförallt till advokater, biträdande jurister och domare. Det krävs god juridisk kunskap men vid exempelvis kurser i skadeståndsrätt, så kan också skadereglerare i försäkringsbranschen få stort utbyte.

Kursdagarna ger utrymme för samtal och diskussioner kollegor emellan.

Vem ansvarar för en undermålig flyttstädning?

12 Oct 2021

Vem ansvarar för en undermåligt flyttstädning? I samband med att man flyttar så ska också en flyttstädning genomföras. Syftet med en sådan är att underlätta för den som ska flytta in i bostaden. Denne person ska på ett enkelt sätt kunna bära in sitt bohag och direkt kunna installera sig - utan att tvingas städa.

Det här skapar en kedja. På samma sätt som du vill installera dig i din nya bostad så vill personen som flyttar in i din göra det - och personen som flyttar in i hens bostad, och så vidare. Kedjan med flyttstädning blir därigenom lång, men vad händer om en länk är svag? Vad händer om en flyttstädning är undermålig?

Att genomföra en flyttstädning i Stockholm - vi tar den största staden i Sverige som exempel - är obligatoriskt. Har man inte slutit ett avtal med köparen om att exempelvis flytta ut tidigare, sänka priset eller lämna kvar olika möbler, verktyg eller annat så ska man också städa.

Sköter man inte denna städning enligt konstens alla regler så kan köparen av bostaden ställa ekonomiska krav på dig. Det innebär att du kommer att få betala för en flyttstädning i professionell regi och då denna sker med kort varsel så kommer också kostnaden att bli hög.

Ta hjälp med din flyttstädning i Stockholm

Det handlar om respekt. Som vi nämnde ovan så är man som flyttande en del av en kedja och där man, genom sin flyttstädning, underlättar för alla som utgör länkar i denna kedja. Man ska veta att att en flyttstädning är ett tungt projekt som dessutom ska ske under en viss tidspress. Du ska städa allt - och du ska göra det tätt inpå en flytt. Det innebär att du är trött både mentalt och fysiskt, och att du dessutom har tankarna på annat håll där du vill påbörja livet i den nya bostaden.

Att man inte orkar en flyttstädning är således inga konstigheter. Men, det är ingen ursäkt. Känner man att orken tryter eller att man på annat sätt inte kommer att hinna städa ur sin bostad - ja, då får man istället anlita en städfirma för sin flyttstädning i Stockholm. Vilket ofta är det bästa alternativet då det handlar om att många specialiserat sig på just detta område.

I och med att man idag som privatperson kan använda rut-avdraget för hushållsnära tjänster - vilket en flyttstädning räknas som - så kan man också komma väldigt billigt undan. Konkret så innebär det att man kan dra av halva kostnaden för städningen som sker och där man heller inte behöver sköta någonting administrativt. Allt sköts av städföretaget och beloppet, motsvarande Rut, dras redan på fakturan. Att anlita en städfirma är den smidiga vägen till att kunna lämna över nycklarna till de nya ägarna med ett gott samvete.

Kontakta en affärsjurist i Göteborg

22 May 2021

Funderar du på att utöka företaget? Ibland blir man erbjuden mer eller mindre lönsamma objekt. Det är svårt att veta hur fördelaktigt ett erbjudande egentligen är. Rådfråga juristen.

Om något verkar för bra för att vara sant, ja då är det ofta så. Blir du erbjuden en lönsam och lukrativ verksamhet för nästan inga pengar alls så bör varningsklockorna ringa. Det kan vara en firma som ligger i ett område som ska exploateras, eller så är det en lagändring på gång som kommer att förbjuda produkterna. Trist, men så kan det faktiskt vara.

Man bör vara misstänksam

Det är bra att vara på sin vakt. I alla fall bör man noga kontrollera de erbjudanden man får, så att de har substans och är realistiska. Att sälja sand i Sahara är ju normalt ingen lönsam verksamhet, men sunt förnuft gäller inte alltid. Kan det finnas en hake med det erbjudande du får? En specialist på allt inom affärsjuridik i Göteborg har redan både sett och hört det mesta, så där kan du inhämta handfasta råd på hur du kan kolla upp ett affärsförslag och på hur du går vidare.

En del chanser är faktiskt guld värda. Någon kan sälja en lönsam verksamhet på grund av hälsoskäl eller personliga omständigheter, och det kan vara en förtäckt komplimang till dig att du blir erbjuden ett övertagande. Innan du bestämmer dig för att tacka ja är det klokt att ta råd av en kunnig jurist, som kan tipsa eller varna innan du verkligen genomför affären.

Processen vid en vårdnadstvist

28 Feb 2021

Kunskap är makt och ju mer man vet desto bättre kan man hantera saker. Tänker du på vårdnadstvist och att begära ensam vårdnad behöver du veta vad som gäller. Vårdnadstvister är svåra för alla.

Alla vårdnadstvister ska följa samma procedur i stora drag även om ingen tvist är exakt lik den andra. Det vanliga är att den part som önskar begära ensam vårdnad tar kontakt med en jurist. Då samarbetet inletts och man tagit reda på fakta och gjort en bedömning lämnar man in en stämningsansökan till tingsrätten.

I stämningsansökan skall skälen till ansökan framgå tydligt. Det underlättar den fortsatta processen. Därefter kallas parterna till en så kallad första förhandling. I första hand försöker man här undvika att processen fortsätter och blir ett tvistemål. Vanligen ber man också socialnämnden att starta en utredning i detta skede.

Socialnämnden utreder, tingsrätten beslutar

Vid socialnämndens utredning talar man med parterna men även med andra personer i barnets närhet. Ju äldre det aktuella barnet är ju mer försöker man också ta reda på vad barnet vill och önskar. När utredningen är klar kommer parterna och eventuella vittnen kallas till slutförhandling. Där bestäms vårdnaden. Beslutet kan överklagas till hovrätten.

Generellt anses det att barnets bästa tillgodoses optimalt genom att föräldrarna delar på vårdnaden, men naturligtvis kan det framkomma skäl till att döma annorlunda. Ett barn har alltid rätt till umgänge med båda föräldrarna. För dig som vill ha hjälp med en vårdnadstvist i Varberg är rådet att börja med att kontakta en bra och erfaren advokat.

Så försvarar du dig mot misstankarna

15 Feb 2021

När du blir anklagad för ett brott har du alltid rätt till en försvarare. Du får då en advokat vid din sida som företräder dig i den rättsliga processen och försvarar dig mot anklagelserna.

I Helsingborg finns det många frestelser att begå brott. Med närheten till Danmark och resten av kontinenten är “Sundets Pärla” en potentiell mellanstation för narkotika, smuggelvaror och vapen som kommer från andra länder. Men det finns naturligtvis även samma frestelser som i många andra städer. Du kanske går omkring på Väla Centrum och ser en snygg handväska i en butik du tänker att du kan roffa åt dig utan att någon ser. Då bör du tänka om. Risken är stor att du hamnar på fel sida av lagen och då blir det komplicerat. I så fall är det bara att hoppas att du har numret till en erfaren brottmålsadvokat i Helsingborg.

Det villkorslösa stödet

Som misstänkt för ett brott har du lagstadgad rätt till en advokat. Det innebär att du bredvid dig i rättsprocessen får en juridiskt kunnig person. Advokat har uppdraget att försvara dig mot det du är anklagad för. Brottmålsadvokaten är ett stöd och den person du kan lita på som villkorslöst kommer stå vid din sida under hela resans gång. Redan vid misstanke och när du blivit inkallad på ett första förhör bör du kontakta en advokat. Det finns många fel du kan göra utan den juridiska rådgivningen. Allt du säger kan senare användas mot dig i en rättssal.

Vem ska ta hand om barnen?

30 Dec 2020

När relationen tar slut och det finns gemensamma barn behöver vårdnaden förhandlas. Antingen kan ni dela på vårdnaden eller så kan en tingsrätt besluta om ensam vårdnad för en förälder.

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Det gäller även när det kommer till relationer och familjeliv. Förhållanden kan ta slut. Det kanske inte var menat att du och din partner skulle vara tillsammans för evigt. Kanske är det bättre att ni inte är det. Inte minst för era barn, som inte behöver bo med två föräldrar som bråkar. Vad som dock kommer ske nu är att en vårdnadsförhandling inleds. När man inte är överens om hur vårdnaden ska se ut uppstår en vårdnadstvist. Det rekommenderas att du tar kontakt med ett juridiskt ombud som kan representera dig i frågan. Vårdnadstvister är inte sällan väldigt känslosamma och infekterade, och det kan vara fördelaktigt att advokaterna sköter snacket snarare än du och din expartner.

Vanligt med delad vårdnad

Det vanligaste är att man gör upp om gemensam, även kallad delad, vårdnad. Då är ni båda vårdnadshavare och får vara med om att ta beslut i frågor som rör barnen. Ibland är det inte möjligt och då beslutades det om ensam vårdnad för en av föräldrarna. Det kan till exempel vara om det finns våld eller missbruk med i bilden som gör det olämpligt för en förälder att ha vårdnaden om sitt barn. Var dock uppmärksam på att ensam vårdnad inte betyder att barnet inte kommer att få umgängesrätt med båda föräldrarna.

← Äldre inlägg