Rättshjälp

Blogg

Vem ansvarar för en undermålig flyttstädning?

12 okt 2021

Vem ansvarar för en undermåligt flyttstädning? I samband med att man flyttar så ska också en flyttstädning genomföras. Syftet med en sådan är att underlätta för den som ska flytta in i bostaden. Denne person ska på ett enkelt sätt kunna bära in sitt bohag och direkt kunna installera sig - utan att tvingas städa.

Det här skapar en kedja. På samma sätt som du vill installera dig i din nya bostad så vill personen som flyttar in i din göra det - och personen som flyttar in i hens bostad, och så vidare. Kedjan med flyttstädning blir därigenom lång, men vad händer om en länk är svag? Vad händer om en flyttstädning är undermålig?

Att genomföra en flyttstädning i Stockholm - vi tar den största staden i Sverige som exempel - är obligatoriskt. Har man inte slutit ett avtal med köparen om att exempelvis flytta ut tidigare, sänka priset eller lämna kvar olika möbler, verktyg eller annat så ska man också städa.

Sköter man inte denna städning enligt konstens alla regler så kan köparen av bostaden ställa ekonomiska krav på dig. Det innebär att du kommer att få betala för en flyttstädning i professionell regi och då denna sker med kort varsel så kommer också kostnaden att bli hög.

Ta hjälp med din flyttstädning i Stockholm

Det handlar om respekt. Som vi nämnde ovan så är man som flyttande en del av en kedja och där man, genom sin flyttstädning, underlättar för alla som utgör länkar i denna kedja. Man ska veta att att en flyttstädning är ett tungt projekt som dessutom ska ske under en viss tidspress. Du ska städa allt - och du ska göra det tätt inpå en flytt. Det innebär att du är trött både mentalt och fysiskt, och att du dessutom har tankarna på annat håll där du vill påbörja livet i den nya bostaden.

Att man inte orkar en flyttstädning är således inga konstigheter. Men, det är ingen ursäkt. Känner man att orken tryter eller att man på annat sätt inte kommer att hinna städa ur sin bostad - ja, då får man istället anlita en städfirma för sin flyttstädning i Stockholm. Vilket ofta är det bästa alternativet då det handlar om att många specialiserat sig på just detta område.

I och med att man idag som privatperson kan använda rut-avdraget för hushållsnära tjänster - vilket en flyttstädning räknas som - så kan man också komma väldigt billigt undan. Konkret så innebär det att man kan dra av halva kostnaden för städningen som sker och där man heller inte behöver sköta någonting administrativt. Allt sköts av städföretaget och beloppet, motsvarande Rut, dras redan på fakturan. Att anlita en städfirma är den smidiga vägen till att kunna lämna över nycklarna till de nya ägarna med ett gott samvete.

Kontakta en affärsjurist i Göteborg

22 maj 2021

Funderar du på att utöka företaget? Ibland blir man erbjuden mer eller mindre lönsamma objekt. Det är svårt att veta hur fördelaktigt ett erbjudande egentligen är. Rådfråga juristen.

Om något verkar för bra för att vara sant, ja då är det ofta så. Blir du erbjuden en lönsam och lukrativ verksamhet för nästan inga pengar alls så bör varningsklockorna ringa. Det kan vara en firma som ligger i ett område som ska exploateras, eller så är det en lagändring på gång som kommer att förbjuda produkterna. Trist, men så kan det faktiskt vara.

Man bör vara misstänksam

Det är bra att vara på sin vakt. I alla fall bör man noga kontrollera de erbjudanden man får, så att de har substans och är realistiska. Att sälja sand i Sahara är ju normalt ingen lönsam verksamhet, men sunt förnuft gäller inte alltid. Kan det finnas en hake med det erbjudande du får? En specialist på allt inom affärsjuridik i Göteborg har redan både sett och hört det mesta, så där kan du inhämta handfasta råd på hur du kan kolla upp ett affärsförslag och på hur du går vidare.

En del chanser är faktiskt guld värda. Någon kan sälja en lönsam verksamhet på grund av hälsoskäl eller personliga omständigheter, och det kan vara en förtäckt komplimang till dig att du blir erbjuden ett övertagande. Innan du bestämmer dig för att tacka ja är det klokt att ta råd av en kunnig jurist, som kan tipsa eller varna innan du verkligen genomför affären.

Processen vid en vårdnadstvist

28 feb 2021

Kunskap är makt och ju mer man vet desto bättre kan man hantera saker. Tänker du på vårdnadstvist och att begära ensam vårdnad behöver du veta vad som gäller. Vårdnadstvister är svåra för alla.

Alla vårdnadstvister ska följa samma procedur i stora drag även om ingen tvist är exakt lik den andra. Det vanliga är att den part som önskar begära ensam vårdnad tar kontakt med en jurist. Då samarbetet inletts och man tagit reda på fakta och gjort en bedömning lämnar man in en stämningsansökan till tingsrätten.

I stämningsansökan skall skälen till ansökan framgå tydligt. Det underlättar den fortsatta processen. Därefter kallas parterna till en så kallad första förhandling. I första hand försöker man här undvika att processen fortsätter och blir ett tvistemål. Vanligen ber man också socialnämnden att starta en utredning i detta skede.

Socialnämnden utreder, tingsrätten beslutar

Vid socialnämndens utredning talar man med parterna men även med andra personer i barnets närhet. Ju äldre det aktuella barnet är ju mer försöker man också ta reda på vad barnet vill och önskar. När utredningen är klar kommer parterna och eventuella vittnen kallas till slutförhandling. Där bestäms vårdnaden. Beslutet kan överklagas till hovrätten.

Generellt anses det att barnets bästa tillgodoses optimalt genom att föräldrarna delar på vårdnaden, men naturligtvis kan det framkomma skäl till att döma annorlunda. Ett barn har alltid rätt till umgänge med båda föräldrarna. För dig som vill ha hjälp med en vårdnadstvist i Varberg är rådet att börja med att kontakta en bra och erfaren advokat.

Så försvarar du dig mot misstankarna

15 feb 2021

När du blir anklagad för ett brott har du alltid rätt till en försvarare. Du får då en advokat vid din sida som företräder dig i den rättsliga processen och försvarar dig mot anklagelserna.

I Helsingborg finns det många frestelser att begå brott. Med närheten till Danmark och resten av kontinenten är “Sundets Pärla” en potentiell mellanstation för narkotika, smuggelvaror och vapen som kommer från andra länder. Men det finns naturligtvis även samma frestelser som i många andra städer. Du kanske går omkring på Väla Centrum och ser en snygg handväska i en butik du tänker att du kan roffa åt dig utan att någon ser. Då bör du tänka om. Risken är stor att du hamnar på fel sida av lagen och då blir det komplicerat. I så fall är det bara att hoppas att du har numret till en erfaren brottmålsadvokat i Helsingborg.

Det villkorslösa stödet

Som misstänkt för ett brott har du lagstadgad rätt till en advokat. Det innebär att du bredvid dig i rättsprocessen får en juridiskt kunnig person. Advokat har uppdraget att försvara dig mot det du är anklagad för. Brottmålsadvokaten är ett stöd och den person du kan lita på som villkorslöst kommer stå vid din sida under hela resans gång. Redan vid misstanke och när du blivit inkallad på ett första förhör bör du kontakta en advokat. Det finns många fel du kan göra utan den juridiska rådgivningen. Allt du säger kan senare användas mot dig i en rättssal.

Vem ska ta hand om barnen?

30 dec 2020

När relationen tar slut och det finns gemensamma barn behöver vårdnaden förhandlas. Antingen kan ni dela på vårdnaden eller så kan en tingsrätt besluta om ensam vårdnad för en förälder.

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Det gäller även när det kommer till relationer och familjeliv. Förhållanden kan ta slut. Det kanske inte var menat att du och din partner skulle vara tillsammans för evigt. Kanske är det bättre att ni inte är det. Inte minst för era barn, som inte behöver bo med två föräldrar som bråkar. Vad som dock kommer ske nu är att en vårdnadsförhandling inleds. När man inte är överens om hur vårdnaden ska se ut uppstår en vårdnadstvist. Det rekommenderas att du tar kontakt med ett juridiskt ombud som kan representera dig i frågan. Vårdnadstvister är inte sällan väldigt känslosamma och infekterade, och det kan vara fördelaktigt att advokaterna sköter snacket snarare än du och din expartner.

Vanligt med delad vårdnad

Det vanligaste är att man gör upp om gemensam, även kallad delad, vårdnad. Då är ni båda vårdnadshavare och får vara med om att ta beslut i frågor som rör barnen. Ibland är det inte möjligt och då beslutades det om ensam vårdnad för en av föräldrarna. Det kan till exempel vara om det finns våld eller missbruk med i bilden som gör det olämpligt för en förälder att ha vårdnaden om sitt barn. Var dock uppmärksam på att ensam vårdnad inte betyder att barnet inte kommer att få umgängesrätt med båda föräldrarna.

Vad är bäst för barnen?

19 dec 2020

Som föräldrar vill man det bästa för sina barn, men vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens. Trots detta måste alla beslut rörande vårdnaden utgå från barnens bästa.

En vårdnadstvist är aldrig rolig, särskilt inte för barnen. Men alla beslut rörande barnen måste alltid utgår från vad som är bäst för barnen och inte föräldrarna. Inte sällan handlar det om att barnen ska få stanna i sin trygga miljö och vara kvar i samma skola eller förskola, med sina vänner och den skolpersonal som de är van vid. Det vanligaste är att man fortsätter ha gemensam vårdnad efter skilsmässa och att man tillsamman fattar viktiga beslut rörande barnen. Men då det inte går att komma överse kan man behöva hjälp av en advokat specialiserad på vårdnadstvister.

Gemensam vårdnad fast att barnen bara bor hos en förälder

Gemensam vårdnad anses generellt vara det bästa för barnen, men detta behöver inte betyda att de ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Det som är bäst för barnen ska komma i första hand och ibland kan det vara bäst att de bor hos en av föräldrarna, men att de har regelbunden kontakt med den andra. En familjerättsjurist kan hjälpa till att skriva ett umgängesavtal där det som man har kommit överens om klart och tydligt framgår. I det fall man tycker olika får umgängestvisten avgöras i domstol och då är det bästa att båda parter anlitar en kunnig familjerättsjurist. Domstolen utgår från barnens bästa och barnen brukar även få uttrycka sin vilja.

Enskild vårdnad och umgängesrätt

12 dec 2020

När en relation har avslutats finns det ofta behov av att lösa frågor runt de gemensamma barnen. Idag är delad vårdnad standard, men andra lösningar kan vara aktuella i vissa sammanhang.

Inte alla sagor har lyckliga slut. När en relation med barn kraschar finns det alltid en fortsättningsberättelse. När ansvar och umgänge ska delas mellan två föräldrar som inte längre är tillsammans kan problemen bli många. Tyvärr spiller ofta ovilja och bitterhet över på barn. Inte alla vuxna förmår vara vuxna. Även om vägen är ojämn brukar de flesta föräldrar hantera situationen och många lyckas strålande bra. När det inte är så kan man ibland behöva ta tag i situationen för barnens skull. Inga barn mår bra av att ha föräldrar som har outredda problem. När samarbete kring barn inte fungerar kan man söka hjälp hos kommunens familjerättsenhet. Lyckas inte den strategin kan det vara dags för tvist.

Vad är en vårdnadstvist och vad är umgängesrätt?

Man kan antingen ha gemensam vårdnad eller enskild vårdnad om ett barn. Enskild vårdnad betyder att en av föräldrarna ensam beslutar om de mer formella aspekterna kring ett barn. Det kan handla om skolgång, uppfostran eller boende. Barnets rätt till umgänge med den förälder som inte har vårdnad påverkas inte av detta. När man som förälder står i begrepp att göra förändringar vad gäller vårdnad eller umgänge behöver man hjälp med juridiken. Ett samarbete med en erfaren advokat kan vara skillnaden mellan ett vardagsliv som fungerar och ett ständigt bråkande om allt och inget. Läs mer om familjerätten på denna hemsida: https://www.familjerätthelsingborg.nu

Lån, betalningar och skulder - fordringsrätt

5 okt 2020

Alldeles okomplicerat är det inte, detta med att vara skyldig pengar eller att andra är skyldiga dig. Företag eller privatperson, vi kan alla råka ut för problem. Kunskap ger möjligheter.

Det är i allmänhet en mer behaglig upplevelse att vara borgenär än gäldenär. Att vara skyldig någon pengar är sällan en önskan man har. Ingen regel utan undantag dock och har man lånat ut pengar eller sålt en vara utan att sedan få betalningen är man inte heller alltid lycklig.

Fordringsrätt utgör ett eget område inom juridiken. Det är också ett omfattande område som innefattar rådgivning, indrivning, bestridande och skadestånd. Grunden för en fordran är inte alltid räknad i likvida medel utan kan också handla om överlämnande av en vara. Om man som företag eller privatperson ämnar ingå ett avtal med någon angående försäljning av varor eller tjänster är det bra att redan där starta med att upprätta ett avtal.

Hur en fordran kan uppstå

Det finns ett stort antal scenarion där man kan hamna i en situation där man antingen är borgenär eller gäldenär. Borgenär är man om man är den som lånat ut pengar och gäldenär är personen som lånat pengar.

För det allra mesta innebär en dylik fordran att någon form av avtal upprättats mellan de två personerna - eller företagen. Pengar har lånats på vissa villkor och ska betalas tillbaka på dessa villkor. Det betyder oftast att pengarna ska betalas tillbaka i en viss takt och till en viss ränta.

Det kan också vara så att man sålt en vara på kredit och att betalning ska ske i efterskott. I andra änden kan det vara så att man beställt och betalat en vara som sedan inte levererats. I samtliga fall finns en fordran.

Vad en juristfirma kan bidra med

Idealiskt så finns redan från början ett avtal upprättat mellan parterna och då finns redan villkoren nedtecknade och ett dokument undertecknat. En jurist kan ändå behövas om det inte finns en enighet mellan parterna.

Vad kan vara tveksamt? Summan, exempelvis. Stämmer beloppen, helt enkelt? det kan också behöva utredas om varor levererats enligt överenskommelse. Att utforma och tolka skuldebrev faller också det inom juristens kompetensområde.

Rådgivning är alltid en bra idé när man känner sig osäker om vad lagen säger och hur lagen ska tolkas. Jurister vet lagen och praxis. De kan också hjälpa till med att bestrida fordringar eller indrivning av skulder. Kontakta en jurist!

Viktigt att anlita en advokat redan tidigt i processen

16 sep 2020

Att vara misstänkt för ett brott är en allvarlig sak. Man har rätt att redan i de inledande polisförhören involvera en försvarare och bör därför tidigt anlita en kunnig brottmålsadvokat.

Personer som är misstänkta för ett brott behöver en försvarsadvokat och det kan vara bra att redan i de inledande polisförhören ha en brottmålsadvokat med sig. En erfaren brottmålsadvokat vet också ungefär vilka frågor som kan komma att ställas och kan hjälpa till så att man kommer förberedd till förhöret. Att vara misstänkt för ett brott behöver inte betyda att man kommer att åtalas, och även brottsmisstankar kan avskrivas. Skulle man åtalas och fällas för ett brott så kan det få stora konsekvenser för framtiden då man hamnar i brottsregistret. Det kan exempelvis bli svårt att ta körkort eller att hitta ett arbete då många arbetsgivare vill se ett utdrag ur brottsregistret och att man är ostraffad.

Anlita en brottmålsadvokat som har tid att arbeta med fallet

Är man misstänkt för ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare och det är då staten som står för advokatkostnaden. Ofta får man en försvarare utsedd av domstolen men det är inte säkert att denne har erfarenhet av just brottmål och därför bör man själv välja vilken försvarsadvokat man vill ha. Då det är en allvarlig sak att vara misstänkt för ett brott bör man anlita en erfaren och skicklig brottmålsadvokat; någon som har den tid att lägga ner på fallet som kan krävas och därför inte är uppbokad mellan alltför många klienter. En skicklig brottmålsadvokat bedriver också egna utredningar vid sidan om polisens och hittar egna vittnen.

En seriös advokat åtar sig bara fall som de tror att de kan göra ett bra arbete

Juridik är ett omfattande och komplicerat ämne och en advokat kan omöjligt vara skicklig på alla olika rättsområden. Det kan vara svårt att veta vem man ska anlita, men ibland har man någon i bekantskapskretsen som varit i en liknande situation och kan rekommendera ett namn. På de olika advokatbyråernas hemsidor står det även vilka olika rättsområden deras anställda arbetar med. En seriös och skicklig advokat ska redan under första samtalet kunna avgöra om de kan åta sig fallet och om de kommer att göra ett bra arbete. Om inte så brukar de kunna ge förslag på andra advokater att vända sig till. Läs mer om brottmålsadvokater på denna webbsida: https://www.brottmålsadvokatmalmö.se

Har du blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg?

10 jul 2020

Har du blivit utsatt för en våldtäkt eller något annat sexualbrott? Det finns hjälp att få. Många offer drar sig för att anmäla en våldtäkt eller ett sexualbrott och man gör det med viss rätt. Det senare innebär att man kan se att många offer behandlas på ett rent klandervärt sätt i samband med att anmälan sker - eller i samband med att målet sedermera når rätten.

Det kan ske genom att polisen som tar emot anmälan ställer frågor som inte alls är relevanta; man kan känna sig misstrodd och ifrågasatt. Många kan i och med detta tvivla på att det överhuvudtaget skett ett sexualbrott. Har jag blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg - eller har jag, genom mitt sätt att vara och agera i situationen, varit med och uppmuntrat handlingen?

Att detta sker är bortom mångas förmåga att tänka. Hur kan man tvivla på att man blivit våldtagen? För att förstå att denna tankegång måste man nämligen radera bort sina tankar på hur den typiska våldtäkten ser ut. Den sker inte utomhus, i mörkret, av en okänd gärningsman på en undanskymd gångväg i Göteborg - en typisk våldtäkt sker av någon man känner och inom den personliga sfären och bekantskapskretsen. Det är inte ovanligt att den sker inom familjen.

Anmäl våldtäkten och ta professionell hjälp

Stödet är det viktigaste i samband med att man blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Att våga blotta sig, berätta om vad som skett och därigenom också få hjälp att ta sig vidare - både rent känslomässigt och juridiskt - är extremt viktigt. Idag finns det bättre nätverk då det handlar om hjälp i samband med en våldtäkt.

Vänder man sig till sjukvården så har de har de utbildad - och förstående - personal som dels kan göra en undersökning i syfte att lindra smärta och reparera skador och dels också för att säkra eventuell bevisning för en framtida rättegång.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg så finns det troligen också DNA från gärningsmannen på din kropp. Det kan göra skillnad. Av den anledningen är det också viktigt att snabbt anmäla. Det ger bättre möjlighet att nå en fällande dom i en framtida rättegång. Här ska man emellertid även klargöra att fysisk bevisning - dna, exempelvis - är långt ifrån allt. Man kan anmäla en våldtäkt som skett åratal tidigare och ändå få juridisk upprättelse. Sjukvården ger dig även möjlighet till kontakt med psykiatrin, med kuratorer samt exempelvis kvinnofridslinjen som samtliga kan hjälpa dig att läka även rent själsligt.

Rätt juridisk hjälp är viktig

Vi nämnde ovan att många våldtäktsoffer känner sig misstänkliggjorda av vårt rättsväsende. Det kan handla om poliser som ställer konstiga frågor och det kan handla om att man - i en rättegång - möts av frågor som handlar om klädsel, om alkoholintag och om tidigare sexuella erfarenheter. Flera offer kan skriva under på att dessa frågor både är förnedrande och omöjliga att tvätta av sig efteråt.

Tyvärr så finns det också exempel på där frågor likt dessa sår frön av tveksamhet hos nämndemän och där man som offer plötsligt känner sig anklagad snarare än den som blivit utsatt för ett brott.

Rätt juridisk hjälp är därför ett måste och samma sak gäller här som vid sjukvården. Ju snabbare man kontaktar en jurist, desto bättre är det. Ett målsägarbiträde fungerar till lika stora delar som ett stöd rent juridiskt som mentalt. Det är denne som kommer att leda bort irrelevanta frågor och som kommer att få rättegången att handla om det huvudsakliga: att en person blivit utsatt för en våldtäkt och att ett straff ska delas ut till den skyldige. Det finns många skickliga jurister i Göteborg som har lång vana av att representera offer för våldtäkt och andra sexualbrott. Ta hjälp direkt.

Kontraktsbrott? Lös det med ett skiljeförfarande

17 apr 2020

Har det skett ett kontraktsbrott och ni vill lösa det snabbt och man vill inte hamna i en offentlig domstolsprocess? Håll låg profil och använd er av ett smidigt skiljeförfarande istället.

Som alternativ till tvistlösning vid domstol kan man använda sig av ett så kallat skiljeförfarande. Det är vanligt att det i kommersiella avtal står hur en eventuell framtida tvist ska lösas i en skiljeklausul. Vid ett kontraktsbrott bör man alltså börja med att läsa igenom avtalet för att se om något särskilt avtalats för hur denna situation ska lösas. Om det står att ett skiljeförfarande ska användas finns det både en standardvariant och en förenklad variant.

Hur går ett skiljeförfarande till?

Skiljeförfarandet går, enkelt beskrivet, till så att parterna utser varsin skiljeman, som inte får vara jävig, men utöver det kan vara i princip vem som helst, gärna en expert inom området. Även någon som arbetar som ordinarie domare i en domstol kan ställa upp som skiljedomare. De två skiljemännen utser en tredje skiljeman och tillsammans är de tre skiljenämnden. Skiljenämnden kallar till en muntlig förhandling där parterna framför bevis och argument och därefter beslutar nämnden, inom en viss tid, om en skiljedom. När man väljer att använda sig av ett skiljeförfarande kan domen inte överklagas och ska verkställas omedelbart. Ett förenklat skiljeförfarande går snabbare och sker med bara en skiljedomare och vanligen utan någon muntlig förhandling.

Fördelar med att välja ett skiljeförfarande

En stor fördel med att använda sig av ett skiljeförfarande är att det kan spara in väldigt mycket tid för båda parterna i jämförelse med den tid som en process i en rättegång skulle ta. Ett skiljeförfarande kan beläggas med sekretess vilket är en fördel om man till exempel kommer att avhandla uppgifter om sitt företag man inte vill ska bli offentliga som vid en domstolsprocess. Genom att parterna själv får utse skiljemännen kan man försäkra sig om att de som dömer i ärendet är kunniga inom till exempel just det aktuella juridiska området eller har den tekniska kompetensen som behövs för att förstå viktiga detaljer i fallet.

En annan fördel, och något som är vanligt vid internationella avtal mellan parter från olika länder, är att man kan avtala om vilket språk en eventuell tvist ska lösas på eller vilka lagar och regleringar som ska tillämpas. Att på förhand ha bestämt sådant kan skapa en trygghet vid ingåendet av avtal. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajt: https://www.skiljeförfarande.se

I behov av en advokat i Uppsala

7 apr 2020

Behöver du hjälp av en advokat i Uppsala? Det kan vara svårt att veta exakt vad man behöver hjälp med och vad en advokat kan göra för en, men kika vidare här under om ni vill veta mer!

Är du i behov av en advokat i Uppsala men inte riktigt vet var du ska vända dig eller vad exakt det är som du behöver hjälp med och vad en advokat kan göra för just dig? En advokat jobbar inom ett brett område och har ofta stora juridiska kunskaper. En advokat kan specialisera sig inom olika områden men ofta är faktiskt de allra flesta advokater kunniga inom det breda juridiska området. Det kan vara så att du är i behov av en advokat på grund av en stundande skilsmässa, bodelning eller för att du kanske har hamnat i klammeri med rättvisan. Oavsett så finns det kompetenta advokater att tillgå i Uppsala.

män skakar hand

Områden inom juridiken

Som nämnt ovan så är det en bred karriär om man väljer att utbilda sig och arbeta som advokat. Det finns nästan oändliga möjligheter för den som väljer det yrket. En advokat kan specialisera sig inom familjerätt till exempel eller inom finansvärlden som affärsadvokat. Som advokat kan du vara anställd på en firma, en så kallad advokatbyrå eller så kanske man helt enkelt väljer att starta eget och ha en helt egen advokatfirma. Det finns så många olika områden för en advokat att det nästan är omöjligt att räkna upp dem alla. Men är man exempelvis intresserad av brott och straff, så kan man välja att arbeta inom straffrätt.

Utbildningen

För att få kalla sig för advokat och för att praktiskt få utföra juridiska tjänster inom yrket så krävs det att man genomgår en utbildning såklart. Den utbildningen är fem år lång med teoretiska studier och sedan efter det så måste man avlägga en juristexamen vid universitetet. Men man är långt ifrån klar där ska ni tro. Efter det att man har genomgått en juridikutbildning på fem år så måste man även göra tre års kvalificerad praktik. Detta är inte något valfritt, utan det är ett krav. Den kvalificerade praktiken ska göras på en juridisk verksamhet, som till exempel en advokatbyrå eller genom egen firma. Den praktiken på 3 år gör man då som biträdande jurist, innan man sedan kan anses färdig med sin utbildning som advokat eller jurist.

När kan man behöva rättslig hjälp?

24 mar 2020

Vid olika tidpunkter i livet kan man komma att vara i behov av rättslig hjälp, även om man inte har begått något brott. Det finns lite olika hjälp och stöd man kan få längs den rättsliga vägen.

Det finns tillfällen i livet när man som en vanlig och hederlig svensson kan behöva ta hjälp av en advokat. Det behöver inte bero på att man har gjort någonting som är brottsligt eller kriminellt på något vis, det kan vara många saker som en advokat kan hjälpa en med. Många advokater specialiserar sig inom vissa områden men en del jobbar över ett brett område med många olika inriktningar. Om man ska upp i rätten och behöver ett försvar kan man ta hjälp av en advokat genom en juristbyrå till exempel. Många advokater arbetar på en byrå men vissa har ett eget företag där de arbetar med lite av varje, beroende på vilka fall som de får.

Specialiserad advokat

När man går och läser och utbildar sig till advokat och ett yrke inom det rättsliga väsendet så har man ofta en vision om hur och var man ser sig själv arbeta efter avslutad utbildning. Många väljer inriktning för vad de vill arbeta inom för område, medan en del andra inte vill välja utan istället kan tänka sig att arbeta brett inom olika områden. Några olika exempel på områden som man kan arbeta inom när det kommer till juridiken är familjerätt, där det ofta har med vårdnadstvister att göra eller skilsmässa. Sedan har vi brottmål, bodelning eller asylrätt för att ge några fler exempel.

Välj rätt advokat för just dig

När man är i behov av en advokat så är det ofta väldigt känsligt, oavsett vilken slags advokat man behöver. Det behöver stämma mellan advokaten och dennes klient för att samarbetet ska kunna fungera så enkelt som möjligt. Man har rätt att välja vilken advokat man vill och även byta sådan ifall man inte skulle känna att det känns bra med den som man har. Man måste känna förtroende och trygghet för den som ska företräda en i vad det nu än gäller för något, gör man inte det så kommer inte samarbetet att fungera särskilt bra. Oavsett vilken typ av advokat man väljer så har man rätt att byta utan att denne blir sur. De brukar till och med rekommendera en annan som kan företräda er istället. 

När man har försökt allt

20 mar 2020

Vad händer när företag gå så dåligt att man inte kan betala sina leverantörer eller ens kan få ihop pengar till personalens löner? Finns det någon lösning så man kan gå vidare med företaget?

Ett företag kan gå dåligt under många år eller så kan något hända som gör att det går fort åt fel håll, och man kanske inte lyckas vända utvecklingen. Det som slutligen händer med ett företag som inte får verksamheten att gå runt ekonomiskt är konkurs. Men eftersom det brukar vara det sista som man önskar, så finns det en del olika saker man kan göra för att ducka konkursen ett tag. Vanligast brukar vara att se över sina kostnader och börja kapa där. Man kanske kan sälja av sitt varulager, sälja maskiner med mera som man inte behöver, kapa produkter som inte säljer så bra eller minimera hyllvärmarna. Och slutligen brukar personalen ses över eftersom den är en stor kostnad för ett företag. Har man gjort allt detta men man fortfarande är i blåsväder så finns det en sista utväg.

Rekonstruktion av företaget

En rekonstruktion innebär att man, precis som namnet anger, gör en åter-konstruktion av företaget. Man börjar om från början, i stort sett. Det finns företag som är experter inom området och kan hjälpa till både när det är små som stora företag som behöver göra en rekonstruktion. Aktioner man gör är bland annat nedskrivningar av gamla skulder och att man ser över hela verksamheten från produktionen av produkten, eller tjänsten, som man erbjuder, till hur företagsorganisationen ser ut och hur man arbetar. Mycket utav detta hade varit nyttigt att göra för de flesta företag som är i drift också, eftersom man lätt blir hemmablind och onödiga kostnader och arbetssätt alltid kan uppstå.

Att avsluta ett företag

Om man har försökt allt men det ändå inte går att rädda företaget så brukar den enda åtgärden vara att försätta företaget i konkurs. Förfarandet är att samtliga tillgångar omhändertas varefter konkursförvaltaren betalar av alla skulder och fordringar som pengarna räcker till. All fast egendom som företaget äger säljs också i syfte att få loss precis alla pengar som går. När det gäller personalens löner så finns det en statlig lönegaranti som innebär att all innestående lön, som inte företaget kan betala, sörjer staten för att personalen får. På det viset ska ingen kunna bli utan lön vad som än händer med arbetsgivaren. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.konkursen.nu/

En asyladvokat ger bättre möjligheter att få stanna

2 mar 2020

Att få ett uppehållstillstånd i Sverige har i dagsläget aldrig varit mer eftertraktat än vad det är idag; men det har heller – tyvärr – aldrig varit svårare att få. Sverige har liksom övriga Europa – Tyskland undantaget – gått i fällan om att se till kostnader istället för mänskliga värden och där man lyssnar mer på populistiska utspel än att se till vilka det är som flyr och – framförallt – vad de flyr ifrån.

Ingen vill lämna sitt eget hemland och ingen vill tvingas fly till ett kallt land i norra Europa om det inte är absolut nödvändigt. Man flyr för att man måste och för att man inte har något annat val; det finns liksom en anledning till att personer sätter sig på en gummibåt och åker över Medelhavet.

Sverige har dock stramat åt sina regler och därför är behovet av en skicklig asyladvokat ett måste för att nå detta efterlängtade uppehållstillstånd. Kommer man som flykting till Sverige så har man bättre chans att få stanna i Sverige om den asyladvokat man tilldelats visar engagemang och gör en rejäl undersökning kring varför man är tvungen att fly, från vilket land samt vilken man är. Lyckligtvis så finns det hjälpen att tillgå och det här är något som vi alla ska vara tacksamma för; en engagerad asyladvokat har kunskapen att rädda liv – det måste man förstå.

En undersökande asyladvokat är viktig

De punkter som avgör om man får ett uppehållstillstånd i Sverige och som en asyladvokat måste leda i bevis kan vara följande. Det vill säga – har man flytt från sitt land på grund av någon av följande punkter och den advokatbyrå man tilldelats kan bevisa detta så har man också som flykting en god chans att få ett uppehållstillstånd och få stanna.

  • Har man flytt för att man tillhör ”fel” ras så är detta något som vägs in i bedömningen.
  • Samma som ovan.
  • Religiös eller politisk åskådning, Vanligt både förr och nu; förr var Chiles diktatur något som många flydde ifrån och numera ser man exempelvis att människor flyr från Assads blodiga regim.
  • Sexuell läggning. En homosexuell peson riskerar i många länder att straffas genom tortyr.
  • Tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Sett till dessa punkter så kan man också förstå att det är ett svårt jobb som en asyladvokat har – ett svårt, men ett fruktansvärt viktigt sådant. Särskilt i dagens läge.

← Äldre inlägg