Rättshjälp

När man har försökt allt

Vad händer när företag gå så dåligt att man inte kan betala sina leverantörer eller ens kan få ihop pengar till personalens löner? Finns det någon lösning så man kan gå vidare med företaget?

Ett företag kan gå dåligt under många år eller så kan något hända som gör att det går fort åt fel håll, och man kanske inte lyckas vända utvecklingen. Det som slutligen händer med ett företag som inte får verksamheten att gå runt ekonomiskt är konkurs. Men eftersom det brukar vara det sista som man önskar, så finns det en del olika saker man kan göra för att ducka konkursen ett tag. Vanligast brukar vara att se över sina kostnader och börja kapa där. Man kanske kan sälja av sitt varulager, sälja maskiner med mera som man inte behöver, kapa produkter som inte säljer så bra eller minimera hyllvärmarna. Och slutligen brukar personalen ses över eftersom den är en stor kostnad för ett företag. Har man gjort allt detta men man fortfarande är i blåsväder så finns det en sista utväg.

Rekonstruktion av företaget

En rekonstruktion innebär att man, precis som namnet anger, gör en åter-konstruktion av företaget. Man börjar om från början, i stort sett. Det finns företag som är experter inom området och kan hjälpa till både när det är små som stora företag som behöver göra en rekonstruktion. Aktioner man gör är bland annat nedskrivningar av gamla skulder och att man ser över hela verksamheten från produktionen av produkten, eller tjänsten, som man erbjuder, till hur företagsorganisationen ser ut och hur man arbetar. Mycket utav detta hade varit nyttigt att göra för de flesta företag som är i drift också, eftersom man lätt blir hemmablind och onödiga kostnader och arbetssätt alltid kan uppstå.

Att avsluta ett företag

Om man har försökt allt men det ändå inte går att rädda företaget så brukar den enda åtgärden vara att försätta företaget i konkurs. Förfarandet är att samtliga tillgångar omhändertas varefter konkursförvaltaren betalar av alla skulder och fordringar som pengarna räcker till. All fast egendom som företaget äger säljs också i syfte att få loss precis alla pengar som går. När det gäller personalens löner så finns det en statlig lönegaranti som innebär att all innestående lön, som inte företaget kan betala, sörjer staten för att personalen får. På det viset ska ingen kunna bli utan lön vad som än händer med arbetsgivaren. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sida: https://www.konkursen.nu/

20 Mar 2020