Rättshjälp

En asyladvokat ger bättre möjligheter att få stanna

Att få ett uppehållstillstånd i Sverige har i dagsläget aldrig varit mer eftertraktat än vad det är idag; men det har heller – tyvärr – aldrig varit svårare att få. Sverige har liksom övriga Europa – Tyskland undantaget – gått i fällan om att se till kostnader istället för mänskliga värden och där man lyssnar mer på populistiska utspel än att se till vilka det är som flyr och – framförallt – vad de flyr ifrån.

Ingen vill lämna sitt eget hemland och ingen vill tvingas fly till ett kallt land i norra Europa om det inte är absolut nödvändigt. Man flyr för att man måste och för att man inte har något annat val; det finns liksom en anledning till att personer sätter sig på en gummibåt och åker över Medelhavet.

Sverige har dock stramat åt sina regler och därför är behovet av en skicklig asyladvokat ett måste för att nå detta efterlängtade uppehållstillstånd. Kommer man som flykting till Sverige så har man bättre chans att få stanna i Sverige om den asyladvokat man tilldelats visar engagemang och gör en rejäl undersökning kring varför man är tvungen att fly, från vilket land samt vilken man är. Lyckligtvis så finns det hjälpen att tillgå och det här är något som vi alla ska vara tacksamma för; en engagerad asyladvokat har kunskapen att rädda liv – det måste man förstå.

En undersökande asyladvokat är viktig

De punkter som avgör om man får ett uppehållstillstånd i Sverige och som en asyladvokat måste leda i bevis kan vara följande. Det vill säga – har man flytt från sitt land på grund av någon av följande punkter och den advokatbyrå man tilldelats kan bevisa detta så har man också som flykting en god chans att få ett uppehållstillstånd och få stanna.

  • Har man flytt för att man tillhör ”fel” ras så är detta något som vägs in i bedömningen.
  • Samma som ovan.
  • Religiös eller politisk åskådning, Vanligt både förr och nu; förr var Chiles diktatur något som många flydde ifrån och numera ser man exempelvis att människor flyr från Assads blodiga regim.
  • Sexuell läggning. En homosexuell peson riskerar i många länder att straffas genom tortyr.
  • Tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Sett till dessa punkter så kan man också förstå att det är ett svårt jobb som en asyladvokat har – ett svårt, men ett fruktansvärt viktigt sådant. Särskilt i dagens läge.

2 Mar 2020