Rättshjälp

Viktigt att anlita en advokat redan tidigt i processen

Att vara misstänkt för ett brott är en allvarlig sak. Man har rätt att redan i de inledande polisförhören involvera en försvarare och bör därför tidigt anlita en kunnig brottmålsadvokat.

Personer som är misstänkta för ett brott behöver en försvarsadvokat och det kan vara bra att redan i de inledande polisförhören ha en brottmålsadvokat med sig. En erfaren brottmålsadvokat vet också ungefär vilka frågor som kan komma att ställas och kan hjälpa till så att man kommer förberedd till förhöret. Att vara misstänkt för ett brott behöver inte betyda att man kommer att åtalas, och även brottsmisstankar kan avskrivas. Skulle man åtalas och fällas för ett brott så kan det få stora konsekvenser för framtiden då man hamnar i brottsregistret. Det kan exempelvis bli svårt att ta körkort eller att hitta ett arbete då många arbetsgivare vill se ett utdrag ur brottsregistret och att man är ostraffad.

Anlita en brottmålsadvokat som har tid att arbeta med fallet

Är man misstänkt för ett brott som kan ge minst sex månaders fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare och det är då staten som står för advokatkostnaden. Ofta får man en försvarare utsedd av domstolen men det är inte säkert att denne har erfarenhet av just brottmål och därför bör man själv välja vilken försvarsadvokat man vill ha. Då det är en allvarlig sak att vara misstänkt för ett brott bör man anlita en erfaren och skicklig brottmålsadvokat; någon som har den tid att lägga ner på fallet som kan krävas och därför inte är uppbokad mellan alltför många klienter. En skicklig brottmålsadvokat bedriver också egna utredningar vid sidan om polisens och hittar egna vittnen.

En seriös advokat åtar sig bara fall som de tror att de kan göra ett bra arbete

Juridik är ett omfattande och komplicerat ämne och en advokat kan omöjligt vara skicklig på alla olika rättsområden. Det kan vara svårt att veta vem man ska anlita, men ibland har man någon i bekantskapskretsen som varit i en liknande situation och kan rekommendera ett namn. På de olika advokatbyråernas hemsidor står det även vilka olika rättsområden deras anställda arbetar med. En seriös och skicklig advokat ska redan under första samtalet kunna avgöra om de kan åta sig fallet och om de kommer att göra ett bra arbete. Om inte så brukar de kunna ge förslag på andra advokater att vända sig till. Läs mer om brottmålsadvokater på denna webbsida: https://www.brottmålsadvokatmalmö.se

16 Sep 2020