Rättshjälp

Arbetsrättsadvokat för arbetstagare och arbetsgivare i Stockholm

Det är mycket att tänka på när man ska anställa eller acceptera en anställning. När ett anställningsavtal ska upprättas i Stockholm är det viktigt att ha en arbetsrättsadvokat på plats.

När det gäller anställningar i alla dess former så är det till nytta för både arbetstagare och arbetsgivare att ha med en kunnig och erfaren arbetsrättsadvokat. Denne kan granska kollektivavtal och berätta precis vad som gäller vid anställningar. Det handlar dels om vad arbetstagare kan kräva på sin arbetsplats och från sin arbetsgivare. Samtidigt är det viktigt för en arbetsgivare att veta exakt vad denne är skyldig att ge och inte ge. Dessutom är det till bådas fördel om de vet var de olika gråzonerna ligger.

Utöver förhandlingar vid anställning så kan arbetsrättsadvokater bidra med stöd vid MBL-förhandlingar och förhandlingar med fackets olika kollektivavtal. Kort sagt kan en arbetsrättsadvokat vara guld värd för en arbetsgivare och en arbetstagare i olika situationer där förhandlingar måste genomföras.

Arbetsrättsadvokat som skyddar ditt företag

Som arbetstagare finns det flera fördelar med att anlita en arbetsrättsadvokat. Du kommer att få backup på MBL-förhandlingar och du kommer få stöd vid förhandlingar om kollektivavtal. Dessutom kommer en arbetsrättsadvokat bistå dig vid upprättandet av konkurrens- och sekretessklausuler som skyddar ditt företags hemligheter. Du ska följa lagen, men det betyder inte att ditt företag behöver vara en öppen bok för omvärlden. Skaffa en backup som har koll på lagarna och reglerna så du är fri att låta företaget växa och dra in pengar.

29 Mar 2022