Rättshjälp

Vem ansvarar för en undermålig flyttstädning?

Vem ansvarar för en undermåligt flyttstädning? I samband med att man flyttar så ska också en flyttstädning genomföras. Syftet med en sådan är att underlätta för den som ska flytta in i bostaden. Denne person ska på ett enkelt sätt kunna bära in sitt bohag och direkt kunna installera sig - utan att tvingas städa.

Det här skapar en kedja. På samma sätt som du vill installera dig i din nya bostad så vill personen som flyttar in i din göra det - och personen som flyttar in i hens bostad, och så vidare. Kedjan med flyttstädning blir därigenom lång, men vad händer om en länk är svag? Vad händer om en flyttstädning är undermålig?

Att genomföra en flyttstädning i Stockholm - vi tar den största staden i Sverige som exempel - är obligatoriskt. Har man inte slutit ett avtal med köparen om att exempelvis flytta ut tidigare, sänka priset eller lämna kvar olika möbler, verktyg eller annat så ska man också städa.

Sköter man inte denna städning enligt konstens alla regler så kan köparen av bostaden ställa ekonomiska krav på dig. Det innebär att du kommer att få betala för en flyttstädning i professionell regi och då denna sker med kort varsel så kommer också kostnaden att bli hög.

Ta hjälp med din flyttstädning i Stockholm

Det handlar om respekt. Som vi nämnde ovan så är man som flyttande en del av en kedja och där man, genom sin flyttstädning, underlättar för alla som utgör länkar i denna kedja. Man ska veta att att en flyttstädning är ett tungt projekt som dessutom ska ske under en viss tidspress. Du ska städa allt - och du ska göra det tätt inpå en flytt. Det innebär att du är trött både mentalt och fysiskt, och att du dessutom har tankarna på annat håll där du vill påbörja livet i den nya bostaden.

Att man inte orkar en flyttstädning är således inga konstigheter. Men, det är ingen ursäkt. Känner man att orken tryter eller att man på annat sätt inte kommer att hinna städa ur sin bostad - ja, då får man istället anlita en städfirma för sin flyttstädning i Stockholm. Vilket ofta är det bästa alternativet då det handlar om att många specialiserat sig på just detta område.

I och med att man idag som privatperson kan använda rut-avdraget för hushållsnära tjänster - vilket en flyttstädning räknas som - så kan man också komma väldigt billigt undan. Konkret så innebär det att man kan dra av halva kostnaden för städningen som sker och där man heller inte behöver sköta någonting administrativt. Allt sköts av städföretaget och beloppet, motsvarande Rut, dras redan på fakturan. Att anlita en städfirma är den smidiga vägen till att kunna lämna över nycklarna till de nya ägarna med ett gott samvete.

12 Oct 2021