Rättshjälp

Att ta steget och ansöka om konkurs

När det är dags att sätta punkt för en dröm, som ett eget företag ofta är, kan det kännas som det svåraste beslutet att fatta. Men ibland är det nödvändigt att avsluta ett kapitel för att kunna påbörja ett nytt och bättre.

Konkurs eller nedläggning av företag är något som sker varje dag året runt. Trots att ägaren arbetar dygnet runt och alla förutsättningar är rätt, kan det hända att företaget inte tar fart eller att det plötsligt går rakt neråt. Då är det viktigt att ägaren är medveten om när det är dags att trampa på bromsen och avsluta kapitlet. Det är en förutsättning för att kunna gå vidare med ett nytt företag en dag.

Att lägga in en konkursansökan är något som du kan göra själv. Det kan bero på att du inte längre kan reda ut företagets finanser och att det därför är bäst att stoppa verksamheten för att avsluta det på ett bra sätt för dig, din personal och alla som du är skyldig pengar. Det kan också hända att någon annan lägger in en konkursansökan på ditt företag. Det kan vara någon av dina fordringsägare som gör valet.

Vikten av att avsluta kapitlet

Att avsluta kapitlet på ett rätt sätt är viktigt för att kunna lämna det bakom sig och gå vidare med ett nytt företag. Det kan vara en smärtsam process, men att acceptera att det inte gick som planerat och ta ansvar för företagets ekonomi är viktigt. Genom att avsluta kapitlet på ett bra sätt kan du också skydda din ekonomiska framtid genom att undvika skulder och andra ekonomiska problem.

30 May 2023