Rättshjälp

Vem ska ta hand om barnen?

När relationen tar slut och det finns gemensamma barn behöver vårdnaden förhandlas. Antingen kan ni dela på vårdnaden eller så kan en tingsrätt besluta om ensam vårdnad för en förälder.

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Det gäller även när det kommer till relationer och familjeliv. Förhållanden kan ta slut. Det kanske inte var menat att du och din partner skulle vara tillsammans för evigt. Kanske är det bättre att ni inte är det. Inte minst för era barn, som inte behöver bo med två föräldrar som bråkar. Vad som dock kommer ske nu är att en vårdnadsförhandling inleds. När man inte är överens om hur vårdnaden ska se ut uppstår en vårdnadstvist. Det rekommenderas att du tar kontakt med ett juridiskt ombud som kan representera dig i frågan. Vårdnadstvister är inte sällan väldigt känslosamma och infekterade, och det kan vara fördelaktigt att advokaterna sköter snacket snarare än du och din expartner.

Vanligt med delad vårdnad

Det vanligaste är att man gör upp om gemensam, även kallad delad, vårdnad. Då är ni båda vårdnadshavare och får vara med om att ta beslut i frågor som rör barnen. Ibland är det inte möjligt och då beslutades det om ensam vårdnad för en av föräldrarna. Det kan till exempel vara om det finns våld eller missbruk med i bilden som gör det olämpligt för en förälder att ha vårdnaden om sitt barn. Var dock uppmärksam på att ensam vårdnad inte betyder att barnet inte kommer att få umgängesrätt med båda föräldrarna.

30 Dec 2020