Rättshjälp

Processen vid en vårdnadstvist

Kunskap är makt och ju mer man vet desto bättre kan man hantera saker. Tänker du på vårdnadstvist och att begära ensam vårdnad behöver du veta vad som gäller. Vårdnadstvister är svåra för alla.

Alla vårdnadstvister ska följa samma procedur i stora drag även om ingen tvist är exakt lik den andra. Det vanliga är att den part som önskar begära ensam vårdnad tar kontakt med en jurist. Då samarbetet inletts och man tagit reda på fakta och gjort en bedömning lämnar man in en stämningsansökan till tingsrätten.

I stämningsansökan skall skälen till ansökan framgå tydligt. Det underlättar den fortsatta processen. Därefter kallas parterna till en så kallad första förhandling. I första hand försöker man här undvika att processen fortsätter och blir ett tvistemål. Vanligen ber man också socialnämnden att starta en utredning i detta skede.

Socialnämnden utreder, tingsrätten beslutar

Vid socialnämndens utredning talar man med parterna men även med andra personer i barnets närhet. Ju äldre det aktuella barnet är ju mer försöker man också ta reda på vad barnet vill och önskar. När utredningen är klar kommer parterna och eventuella vittnen kallas till slutförhandling. Där bestäms vårdnaden. Beslutet kan överklagas till hovrätten.

Generellt anses det att barnets bästa tillgodoses optimalt genom att föräldrarna delar på vårdnaden, men naturligtvis kan det framkomma skäl till att döma annorlunda. Ett barn har alltid rätt till umgänge med båda föräldrarna. För dig som vill ha hjälp med en vårdnadstvist i Varberg är rådet att börja med att kontakta en bra och erfaren advokat.

28 Feb 2021