Rättshjälp

Juristkurs i Stockholm där man får nyheter och tips

Alla områden utvecklas, förnyas och anpassas efter ny tider och krav. Det samma gäller lagstiftning och då är det som jurist nödvändigt att hålla sig uppdaterad med en kurs i Stockholm.

Samhället utvecklas ständigt och situationer dyker upp som kräver ändringar i lagstiftning och praxis. Juridiken är ett stort område och där kommer hela tiden nyheter som man behöver hålla sig informerad om.

Det trevligaste och mest effektiva sättet att hålla sig informerad, är att gå en juristkurs i Stockholm. På kursen träffar man kollegor som man kan diskutera med, men framförallt får man tillgång till några av branschens främsta experter. Kurserna håller högsta kvalitet och man håller sig ständigt uppdaterad om det som händer inom juridikens stora fält.

En kurs för den som vill hålla sig uppdaterad inom sitt juridiska område

Kurserna spelas in digitalt så man kan lätt delta utan att behöva lägga extra tid på att resa om man inte vill det. Har man gått kursen på plats så har man tillgång till det digitala materialet efteråt. Det kan vara bra att slippa tänka på att anteckna eller tillgodogöra sig allt vid kurstillfället. Man kan lätt repetera i efterhand.

Kurserna finns i ett stort utbud med bland annat familjerätt, arbetsrätt, aktiebolagsrätt och skadeståndsrätt och de vänder sig framförallt till advokater, biträdande jurister och domare. Det krävs god juridisk kunskap men vid exempelvis kurser i skadeståndsrätt, så kan också skadereglerare i försäkringsbranschen få stort utbyte.

Kursdagarna ger utrymme för samtal och diskussioner kollegor emellan.

26 Jan 2022