Rättshjälp

Välj rätt person som offentlig försvarare

Många undrar hur det kan komma sig att, en till synes, vanlig person som är misstänkt för ett grövre typ av brott har råd med en advokat. En advokat som, inte sällan, har vana av rampljuset och som genom åren representerat klienter igenom stort sett alla fall där ett medialt brus finns i bakgrunden.

Hur kan en vanlig person, misstänkt för ett mord på exempelvis en liten flicka, ha råd att betala arvodet till Leif Silbersky, Thomas Olsson eller Johan Eriksson? Svaret ligger i att det inte är den misstänkte som per se betalar arvodet för en offentlig försvarare; den summan betalas av staten. Den misstänkte har däremot rätt att välja offentlig försvarare och det gör att dessa namn ofta dyker upp i fall som tilldragit sig medial uppmärksamhet.

En offentlig försvarare bekostas av staten. Blir du frikänd så behöver du inte betala - blir du däremot dömd så kan du få betala tillbaka hela beloppet - eller delar av - till staten. En offentlig försvarare får sitt arvode betalt av staten och du blir inte skyldig honom pengar

Arvodet ska staten betala

Vi ska - gällande betalning - göra ett tillägg. Att arvodet betalas av staten är en sanning med viss modifikation: skulle den åtalade bli frikänd så går denne också fri från kostnader - skulle han däremot finnas skyldig så kan delar av- eller hela beloppet komma att avkrävas honom. En offentlig försvarare som, så att säga, inte lyckas få sin klient frikänd får således vänta länge på sina pengar; inte sällan så finns det inga tillgångar att tala om hos en mördare? Nej, men däremot får staten -. du och jag - vänta länge på pengarna i fråga; den dömde ska nämligen betala till Staten och inte till sin offentlige försvarare - denne har redan fått sitt arvode betalt.

Vi ponerar att du är misstänkt för ett allvarligt brott (något som krävs för att du ska ha rätt till en offentlig försvarare) och att du således behöver någon att sköta ditt försvar: är det då rätt väg att välja en advokat som är allmänt känd eller ska man tänka annorlunda?

Du bör känna personkemi med din advokat

Vi anser att man kan tjäna på att välja en offentlig försvarare med erfarenhet av rampljuset - men, i anser också att en sådan kan stjälpa och snarare vara till nackdel. En advokat är inte bättre enbart för att denne syns i tv, i tidningar och hörs i radio - kompetensen handlar inte om att svara rätt på intervjuer i TV. Därmed inte sagt att dessa, mer kända, advokater saknas kompetens.

Vi skulle dock vilja se att man som misstänkt gjorde ett lite mer genomtänkt val då det kommer till en offentlig försvarare och att dessa punkter kan fungera som en något att baserar sitt val på:

  • Kompetens: Vilket typ av brott handlar det om? Du ska naturligtvis hitta en offentlig försvarare med rätt inriktning och med vana av det specifika brott du står misstänkt för.
  • Personkemi: Advokaten kommer dels att vara med dig genom hela processen - från förundersökning vidare till åtal och till slutlig förhandling i Domstol. Du måste känna att du kan lita på en offentlig försvarare och att du kan lägga din framtid i dennes händer. Och: den advokat du väljer kommer att vara den egentliga kontakt med omvärlden du tillåts under processen - alltså är trivsel också en viktig aspekt.

Vi ska här även säga att det är Domstolen som ger ett slutligt svar angående offentlig försvarare: det innebär att de har mandat att säga nej till dina önskemål. Även om det sällan sker så kan det vara värt att nämna. Skulle du vilja ha Silbersky som advokat och denne ställer sig villig att representera dig så kan alltså domstolen ändå neka dig honom som offentlig försvarare.

11 Jan 2018