Rättshjälp

Vad innebär skyddat boende?

Skyddat boende kan tilldelas kvinnor (och i förekommande fall män) som utsatts för våld i hemmet och behöver någonstans att ta vägen. Det är en form av stödboende, bemannad med personal som är speciellt utbildad för att genom samtal, aktiviteter och andra metoder hjälpa utsatta kvinnor att komma på fötter och gå vidare i livet. Många kvinnor kommer till skyddade boenden med sina barn och personalen behöver därför också ha goda kunskaper om barnpsykologi och ha strategier för hur man bäst hjälper ett barn genom denna svåra period i livet.

Ett så normalt liv som möjligt

Mycket av tiden på ett skyddat boende går åt till samtal, men även till aktiviteter som gör livet lite lättare för kvinnorna och barnen. Personalen ser till att barnen får komma ut och leka varje dag. Överlag ska livet på ett skyddat boende upplevas så normalt som möjligt. De boende har ofta tillgång till egna lägenheter där de kan vara i fred, men samtidigt ha tillgång till gemensamma lokaler.

lägenheter i stockholm

Svårt att hitta bostäder

Tanken är att man ska vistas en kort tid på ett skyddat boende, men många som blir redo att flytta till en egen bostad blir kvar på boendet. Anledningen till det är att det helt enkelt är svårt att hitta bostäder i vissa kommuner. Detta gör att det blir svårt att ta in nya kvinnor på skyddat boende, så det råder platsbrist trots att det egentligen inte finns för få skyddade boenden.

Yttre och inre säkerhet

Ett skyddat boende måste hållas helt hemligt från våldsverkaren, och adressen lämnas aldrig ut till utomstående. Säkerhetsdörrar, kameraövervakning och larm kopplade till vaktbolag och polis gör att miljön är trygg och säker. Lika viktigt som detta så kallade skalskydd är dock att kvinnorna själva har ett säkerhetstänk och inte röjer sin vistelseort för mannen. Skulle hon göra det kan hon inte längre bo kvar i det skyddade boendet.

Juridisk hjälp

Personalen på stödboendet kan hjälpa kvinnan att få kontakt med en advokat som kan föra hennes talan vid en rättegång mot mannen. Det enda sättet för kvinnan att kunna vistas helt tryggt ute i samhället är ju att den som utövat våld mot henne sätts i fängelse. Besöksförbud och dylikt hjälper inte mot vissa män, som bara har ensak i huvudet; att få tag i kvinnan och slå henne tills hon kommer på bättre tankar. I vissa fall kan det till och med bli så att kvinnan får byta namn och bostadsort för att undkomma våldet.

Ingen ideal boendemiljö

En jurist kan även hjälpa en kvinna med att hitta ett alternativt skyddat boende om det hon först tilldelats av någon anledning inte fungerar. Ett skyddat boende är inte alltid en harmonisk och konfliktfri miljö, tvärtom är luften ibland full av oro, ångest och många andra negativa känslor. Ingen bra miljö att vistas i en längre tid för vare sig vuxna eller barn. Men naturligtvis ändå bättre än en miljö där man riskerar att utsättas för våld.

Man behöver inte vänta

Det är socialtjänsten som utreder om en kvinna kan bli tilldelad ett skyddat boende, men ingen behöver vänta in en utredning för att få en akut placering. Polisen kan i akuta fall hjälpa en kvinna att snabbt hitta ett akut boende, till exempel en kvinnojour. Ärendet tas sedan vidare till socialen som gör en utredning. Alla anmälningar om våld tas på allvar och utreds.

22 Jun 2018