Rättshjälp

Vad handlar en vårdnadstvist om?

Vad handlar en vårdnadstvist om?

Kortfattat så handlar en vårdnadstvist om att två stycken föräldrar inte kan komma överens om vilken som ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn. En vårdnadstvist handlar allstå – rent krasst – om barnen och det är också det som många föräldrar tyvärr misstolkar vid en vårdnadstvist. Här menar vi att själva vårdnaden i sig är sekundär och att det primära ligger i att hämnas på sin forne livskamrat och där barnen i fråga alltså får vara ett slags slagträ dem emellan.

Det är sådana typer av en vårdnadstvist som måste lösas innan de når så långt som till en domstol och det är också sådana vi här kommer att ge råd om hur man också löser på bästa sätt.

Här handlar det allstå inte om de typer av en vårdnadstvist som måste ske – här menar vi om kraftiga brott begåtts, om missbruksproblematik finns eller om det förekommit incest eller pedofili – dessa allvarliga saker gör ju direkt att en förälder är olämplig och därför bör diskvalificeras från ett umgänge och en vårdnad av sina barn.

Det är alltså inte dessa typer av en vårdnadstvist som vi ska fokusera på här, utan det handlar om de mer onödiga varianterna där föräldrar använder sina barn som ett slags redskap i att förvandla sin förre partners liv till ett rent helvete. För – tyvärr – det är det starka ordet som bäst passar in och beskriver just en vårdnadstvist – både för föräldrarna och framförallt för barnen.

Agera vuxet vid en vårdnadstvist

Att det är just barnen som en vårdnadstvist handlar om gör också att de blir allra mest utsatta. Om en vårdnadstvist är jobbig för föräldrarna så kan man räkna med att åtminstone dubbla den känslan hos ett barn. Det är väldigt lätt att föräldrarna i fråga försöker skuldbelägga varandra och ventilera sina problem med barnen – något som i sin tur skapar förvirring och en känsla av skuld hos barnen i fråga. Det är nog jobbigt som det är med en vårdnadstvist och att försöka manipulera sina barn skapar bara ännu mer negativa tankar, känslor av skuld och en allmän hopplöshet. Här ligger alltså det absolut största ansvaret hos föräldrarna som måste agera som de vuxna människor de faktiskt är.

Man måste – i närvaro av sina barn – försöka att tala med varandra på ett civiliserat sätt och inte försöka manipulera det till att man själv är någon sorts ängel medan all skuld ligger på den andra parten i förhållandet. Klarar man inte det – ja, då har man verkligen problem som förälder. Ett föräldraskap handlar om att sätta sina barn i främsta rummet och detta innebär vid en vårdnadstvist att man får bita sig i tungan litegrann gällande sin forna partner. Allt för sitt barns bästa.

Ta hjälp vid en vårdnadstvist

Vid en vårdnadstvist så är det viktigt att kunna ventilera hur man känner, tycker och tänker – detta gäller alla inblandade parter. Man måste få utlopp för sina känslor och sedan om detta sker genom samtal med goda vänner eller genom kontakt med en mer professionell lyssnare är en annan sak. Det är inte alla som har så goda vänner som kan lyssna både i vått och torrt och dessutom riskerar samtalet att bli väldigt enkelspårigt där den berörda parten i denna vårdnadstvist helt får slänga ur sig påståenden oemotsagd. Här rekommenderas alltså att man kontaktar professionell hjälp i form av en psykolog eller en terapeut som kan bistå under denna svåra tid och prövning.

Detta gäller egentligen alla inblandade och där även barnen måste få en chans att – objektivt – kunna säga och ventilera hur de upplever den rådande situationen. Samtal leder alltid framåt och här kan alltså en kontakt med en psykolog få en att börja se saker lite ur ett annat ljus.

Samarbetssamtal är viktigt vid en vårdnadstvist

Vid en vårdnadstvist så är Socialstyrelsen i varje kommun i Sverige enligt lag tvingade att erbjuda de inblandade en assistans i form av ett samarbetssamtal. Vid ett samarbetssamtal så får föräldrarna en chans att sitta ned – tillsammans med ombud och en medlare – och försöka lösa saker som rör denna vårdnadstvist. Visst, man kommer inte att flytta tillbaka till varandra igen – men man kan lösa saker som hur barnets boende ska se ut, hur den ekonomiska uppgörelsen ska bli och hur exempelvis skjutsar till- och från skola ska kunna skötas.

Det handlar alltså om att man möts halva vägen och får en chans att – utan skrik, bråk och höjda röster – kunna reda ut denna vårdnadstvist innan den går så långt som till en domstol. Viktigt här är dock att veta att dessa samarbetssamtal är frivilliga att delta i och att en av föräldrarna således alltså kan vägra att komma dit.

Det finns alltså hjälp att få om man vill – något som alltså är frivilligt. Ett samarbetssamtal är dock något som verkligen brukar leda någonstans och även om man inte löser denna vårdnadstvist på en gång så brukar ett sådant i allafall leda till lite nya tankegångar hos de båda föräldrarna.

Hur stor rätt har barnet vid en vårdnadstvist?

Man tar alltid stor hänsyn till barnens vilja vid en vårdnadstvist även om man naturligtvis även behöver se till barnets ålder. En 13-årings ord väger trots allt lite tyngre än vad en fyraåring säger, det är ju självklart. Barnet kan alltså påverka mer vid en vårdnadstvist ju äldre det är och man tar även hänsyn till mognad rent psykiskt. Allt handlar trots allt om barnen vid en vårdnadstvist och därför är det också viktigt att de verkligen får komma till tals – det handlar trots allt om deras liv.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Gällande tid och hur länge en vårdnadstvist kan pågå varierar och här kan det röra sig om allt ifrån några månader till flera år. Det är tyvärr ingen lätt sak att lösa en vårdnadstvist och man kan även se att det är väldigt många som överklagar beslutet dessutom – något som alltså ytterligare fördröjer det slutgiltiga beslutet.

Räkna med att det tar tid om du står inför en vårdnadstvist med din partner och – som vi sa ovan – försök verkligen att lösa den innan det går till domstol. Använd de verktyg som erbjuds och försök lägga lite av den personliga prestigen åt sidan. Det handlar om ditt- eller dina barn.

12 Jun 2017