Rättshjälp

Vad är företagsrekonstruktion?

I tidningar och på nyheterna stöter man ibland på begreppet företagsrekonstruktion. Det gäller ofta stora företag som det gått dåligt för under en tid, och ofta är en hel massa dotterbolag inblandade och det hela verkar vara en enda röra. Att begripa sig på vad en företagsrekonstruktion innebär och varför den sker är inte helt lätt, men vi ska här kortfattat försöka förklara begreppet.

Nästan alla företag kan genomgå en rekonstruktion

Det är sant att de företagsrekonstruktioner vi läser och hör om på nyheterna gäller stora och kända företag, men det är just på grund av att de är stora och kända och att det anses som en viktig nyhet att det går dåligt för dessa företag. Alla företag, stora som små, kan ansöka om att få genomgå en rekonstruktion. Undantaget är statliga företag och banker.

Ett företag på obestånd måste reagera

Enkelt uttryckt är en företagsrekonstruktion ett alternativ till konkurs. Ett företag som går dåligt ekonomiskt och inte kan betala sina löpande utgifter sägs vara på obestånd. Obestånd är ett viktigt begrepp inom företagsekonomi och kallas även insolvens. Ett företag som är insolvent måste så snar som möjligt vända utvecklingen, annars går man snart i konkurs. Alla om man är skyldig pengar, borgenärerna, vill nämligen ha tillbaka sina pengar och kan när som helst ansöka om att företaget försätts i konkurs.

Företagsrekonstruktion är ett sätt att undvika konkurs

Men innan ett företag går i konkurs kan det försöka få till stånd en rekonstruktion. En företagsrekonstruktion är ett specialtillstånd där alla skulder fryses, bolaget skyddas från att avtal sägs upp, som till exempel hyresavtal, och en lönegaranti sätts in, där företagets anställda får lönen utbetald av Länsstyrelsen medan rekonstruktionen pågår. På så sätt kan företaget få andrum och tid att se över sin verksamhet.

En advokat ansvarar för rekonstruktionen

Man tar dock som företag inte hand om rekonstruktionen själv. Om en rekonstruktion beviljas utser rätten en rekonstruktör, en advokat med inriktning på obeståndsrätt och med särskilda insikter om hur en företagsrekonstruktion går till. Det är denna advokat som sköter företaget under rekonstruktionen och förhandlar med borgenärerna för att försöka skriva ner skulderna. Dessutom hjälper rekonstruktören företaget att se över verksamheten och skala ner den vid behov.

Ett företag som är på obestånd bör så snart som möjligt kontakta en advokat och be om hjälp med en rekonstruktion. Ju tidigare en rekonstruktion kan komma igång, desto större chans har man att lyckas. Man har rätt att själv välja vem man vill ha som rekonstruktör, så en advokat kan kontaktas redan innan man ansöker och kan då göra en analys av möjligheterna att lyckas, förhandla med borgenärer och hjälpa till att skriva en ansökan till tingsrätten. Att redan tidigt i processen ha en advokat vid sin sida är ovärderligt för ett företag som vill lyckas med en rekonstruktion.

En lyckad rekonstruktion kräver god förhandlingsteknik

Om tingsrätten godkänner rekonstruktionen förhandlar rekonstruktören med borgenärerna för att försöka skriva ner skulderna till en nivå som företaget klarar av och som borgenärerna kan acceptera. Om förhandlingarna lyckas kan företaget bli av med sina skulder och borgenärerna får tillbaka åtminstone en del av sina fordringar, vilket i de flesta fall är bra för alla inblandade arter.

Chanserna att klara sig efter en rekonstruktion

Om ett företag blir av med skulderna och kan börja bedriva sin verksamhet på ett vinstgivande sätt igen, anses rekonstruktionen vara genomförd och upphör genom beslut i tingsrätten. Eventuella avtal kan dock återigen sägas upp, så det är inte ovanligt att ett företag till exempel blir av med hyreskontraktet, vilket kan vara ett problem för små rörelser. Över huvud taget kan sägas att ju större och inflytelserikare ett företag är, desto större chans har det att klara tiden efter en företagsrekonstruktion. För ett litet företag utan många kunder väntar ett stort arbete med att försöka få sina kunder förtroende åter.

21 Nov 2018