Rättshjälp

Tips för att lyckas med gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad är ofta den bästa lösningen vid skilsmässa eller separation. Det kan i vissa fall beslutas om ensam vårdnad och då handlar det ofta om att den ena föräldern missbrukar, är mycket sjuk eller av någon annan anledning inte kan ta hand om barnet. Som regel är det eftersträvansvärt att dela på vårdnaden, för barnets bästa.

För att lyckas med gemensam vårdnad krävs det att man kan samarbeta med sin före detta. Med tanke på situationen kan det vara svårt. Det finns ett par regler och tips man kan förhålla sig till för att öka chanserna till att den gemensamma vårdnaden blir framgångsrik.

Försök att lägga vissa känslor åt sidan

Kanske är du arg, ledsen eller sårad? De flesta upplever nog mycket känslor efter en separation. För att lyckas med den gemensamma vårdnaden kan det dock krävas att dessa känslor läggs åt sidan när det behövs. För att du och den andre föräldern ska lyckas med föräldraskapet även efter separationen behöver ni kunna samarbeta om vissa praktiska saker. Trots allt handlar gemensam vårdnad inte om er – utan om barnet.

Vissa kan, kanske något blinda av sina känslor, använda barnet som en slags budbärare. Det du vill säga till den andra föräldern bör du dock säga själv. Att låta barnet medla er konflikt sätter honom eller henne i konfliktens centrum – något som inte är förenat med att värna om barnets välmående. Likaså bör du inte tala illa om din före detta inför barnet. Barnet bör kunna ha en relation med båda sina föräldrar som är baserad på egna uppfattningar och upplevelser.

Förbättra kommunikationen

Att ha en god dialog med den andra föräldern är viktigt för att den gemensamma vårdnaden ska lyckas. Strax efter separationen kan det här kännas omöjligt. Här gäller det att försöka tänka på att det bara är för barnets bästa. Som nämnt ovan, kan vissa känslor behöva läggas åt sidan ibland.

Det här innebär inte ens att du nödvändigtvis måste träffa den andra föräldern öga mot öga. I de flesta fallen fungerar det utmärkt att göra det över telefon. Om även det känns svårt, kan det räcka med några sms. Ett rent praktiskt tips är att kommunicera på ett så formellt vis som möjligt. Försök att vara lugn och objektiv.

Vidare bör era samtal handla, i stort sett uteslutande, om barnet. Börjar det handla om dina behov och den andre förälderns behov, kan det snabbt börja eskalera. Barnens behov bör alltid sättas i centrum.

Jobba som ett lag

Reglerna behöver inte se exakt likadana ut i de två hushållen. Däremot kan det vara bra att åtminstone komma överens om några enstaka, men viktiga, riktlinjer som ni både förhåller er till när det gäller barnets uppfostran. Viktiga saker att diskutera kan vara vissa typer av fritidsintressen och läxarbete. Är ni någorlunda överens om dessa saker blir skillnaden mindre för barnet i växelvisten. Att hoppa mellan två helt olika hem kan vara påfrestande.

20 Jun 2017