Rättshjälp

Sällsynt att nekas umgänge med barn

En separation och en skilsmässa innebär ofta en stor förändring för alla inblandade. Ännu mer om barn är inblandade. Förut var det en skam att skilja sig, liksom att ha barn utanför äktenskapet. Vi får vara glada över att så inte är fallet längre. Ingen ska behöva skämmas över hur ens föräldrar gör, eller inte gör. Idag har vi helt annorlunda familjebildningar än, säg för sextio år sedan.

Vi bildar familj på annat sätt än förr

Mycket har hänt sedan dess. Vi bildar familjer och ingår partnerskap mellan föräldrar av samma kön, vi har inte bara den vanliga familjebildningen, utan har barn med – ibland – olika partner och har egen familj och bonusfamilj. På många sätt är det bra för barn med ännu fler vuxna, som det finns i bonusfamiljerna. Istället för att kalla varandra plastmammor och -pappor, och plastsyskon, kallar vi varandra för bonusmammor och pappor och bonussyskon. Den som har följt med i Sveriges television-serien Bonusfamiljen vet ungefär hur det kan vara, om man inte själv råkar leva i en sådan.

De flesta separerar utan tvister

De flesta klarar alldeles utmärkt av att skiljas, separera och kanske bilda ny familj på ett relativt bra och friktionsfritt sätt. Att slippa gräl och stormiga förhållanden är bra för alla parter. Trivs inte föräldrarna tillsammans är väldigt illa för alla parter. Då kan en skilsmässa vara lösningen. Många är de som kan andas ut när väl en separation ligger för handen eller genomförts. Det bästa är att kunna på ett kamratligt sätt enas om hur den fortsatta gemensamma vårdnaden, boendet och umgänget ska vara. I lagen skiljer man på barns vårdnad, boende och umgänge. På olika sätt ska man enas om vem som har vårdnaden eller barns boende, och sedan hur umgänget ser ut, med den förälder som kanske inte har vårdnaden, eller boendet.

Inget umgänge alls sällsynt

Att inte ha något umgänge alls, förekommer knappast längre i Sverige. Är föräldrarna överens om att den andra föräldern varken ska ha vårdnad, boende eller umgänge, händer inget särskilt. Det är inget som varken kommun, eller stat bryr sig om. Det är först om föräldrarna inte är överens om detta, som det blir en sak för kommunen, i detta fall socialtjänsten, som vi familjerätten kan medla mellan två föräldrar som inte är överens.

Kommer de inte överens med hjälp av familjerättens försök, kan det bli en fråga om en rättegång i första hand, i tingsrätten. Blir de inte överens där, blir det en fråga för hovrätten. I mycket få fall, hamnar frågan i Högsta domstolen, som är den slutliga instans där dessa frågor skulle kunna avgöras. Högsta domstolen brukar endast ta upp frågor, som får ett rättsledande domslut för de andra rätterna i vårt land.

Svårt bevisa misshandel och övergrepp

Det är mycket sällan som en förälder får ensam vårdnad och boende mot den andra förälderns vilja och önskan. Och även om det så skulle bli, har barnet alltid rätten att umgås med den andra föräldern. I väldigt sällsynta fall blir det annorlunda, och det är fall om det förekommer misshandel av barnet, övergrepp av något slag, psykisk sjukdom, mycket grov brottslighet eller risk för att den andra föräldern tar barnet och flyttar det utomlands. Att komma med misstankar om misshandel, övergrepp eller att den andra föräldern tänker flytta med barnet utomlands är mycket svårt. Det krävs påtagliga bevis för sådana misstankar. Det hjälper mycket sällan att göra den typen av misstankar mot den andra föräldern. Samtidigt är det mycket svårt att för polis och socialtjänst att hitta sådana bevis. Och har inte polis, eller socialtjänst bevis på det, blir det i regel umgänge med den andra föräldern.

Hitta rätt familjerättsadvokat

Alla som inte kommer överens om hur umgänge, boende eller vårdnad ska ordnas kring ett barn, bör ta kontakt med en advokat. Det är viktigt att kontakta en advokat som är specialiserad på familjerätt för att få den rätta hjälpen. En advokat inom familjerätt, eller humanjuridik som det också heter, kan ge rätt rådgivning till dig som förälder. Är det en bra advokat kan den personen hjälpa dig genom en svår process. Känner du inte till någon sådan bra advokat kan du fråga andra som gått igenom liknande processer om rekommendationer.

16 Feb 2018