Rättshjälp

Så fungerar ett samarbetssamtal

Om man ska tala om en skilsmässa eller en separation i termerna om att en sådan är lycklig så kan man luta sig mot några parametrar. Är beslutet ömsesidigt, kan parterna komma överens vid bodelningen, kan man även fortsatt umgås som vänner och kan man komma överens om vårdnad, boende, försörjning och umgänge? Det senare gäller naturligtvis vid separationer och skilsmässor där barn är inblandade. Det är just barnen som ofta tar den största smällen vid separationer och som drabbas allra mest - detta egentligen oavsett hur friktionsfritt processen förflutit.

En traumatisk upplevelse

Att se sina föräldrar skiljas kan vara traumatiskt och det är också därför som man alltid – och utan undantag – måste se till barnens bästa vid en skilsmässa/separation. Felet många föräldrar gör handlar om att man vill skydda barnet och att man därför lägger locket på om vad som händer. detta är i själva verket en björntjänst då denna uteslutning kan leda till osunda grubblerier – är det mitt fel att mamma och pappa skiljer sig, bråkar de om mig, älskar de mig inte länge – och att det kan hämma barnet och ge känslomässiga ärr som är svåra att bli av med. Öppenhet är en nyckel. Berätta vad som händer (utan att gå in på detaljnivå), informera utan att skuldbelägga eller förvandlas till offer och se till att barnet känner sig älskat. Det brukar ge bäst resultat.

Uppslitande vårdnadstvist

Det finns dock skilsmässor som inte på något sätt följer det önskade mönstret. Skilsmässor där föräldrarna inte kommer överens och där barnen hamnar mitt i en uppslitande vårdnadstvist. En vårdnadstvist är speciell sett till att den dels tar lång tid att lösa, att man dels får vara beredd på en stor känslomässig prövning och att utslaget – domen – kan anses som orättvis. Vi ska inte säga mer om vårdnadstvist än så – här kan du läsa mer om hur en sådan fungerar samt vilket typ av juridiskt ombud som man bör anlita i ett sådant läge.

Istället ska vi se till en viktig del i att förhindra vårdnadstvisten – nämligen ett samarbetssamtal. Varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda ett – eller flera samarbetssamtal till föräldrar som befinner sig i en skilsmässa/separation och där man genom denna lösning vill förhindra att en vårdnadstvist tar sin början. I många fall så handlar konflikten egentligen om att de vuxna inte kan föra ett normalt samtal – man är så färgade av sina egna känslor mot den andra att man inte kan komma överens om någonting längre. Det kan således leda till att vårdnaden, boendet, försörjningen och umgänget med/för barnet – efter separationen – inte går att lösa.

Ett samarbetssamtal kan förhindra en vårdnadstvist

 

Ett samarbetssamtal innebär att man får sitta ned tillsammans med utbildade socionomer och föra fram sina åsikter/önskemål. detta sker först enskilt och därefter så sker samtalet med båda föräldrarna närvarande. märk väl: dessa socionomer kan inte fatta något beslut om hur exempelvis vårdnaden ska se ut – men de kan komma med förslag, de kan ge alternativa lösningar och de kan – framförallt – få föräldrarna att lyssna på varandra och samtala på ett normalt sätt igen. Det är påfallande ofta exakt det som krävs för att man ska hitta en lösning och samarbetssamtalet har en hög procent sett till hur ofta det förhindrar att en vårdnadstvist blossar upp.

Dock: Man ska veta att samarbetssamtal fungerar vid skilsmässor där ansökan om ensam vårdnad från den ena föräldern är “trivial” i sammanhanget. Är den ena föräldern dokumenterat våldsam i hemmet, misshandlar – fysiskt- och psykiskt – har drogproblem, lider av grav psykisk sjukdom eller uppvisar extrema samarbetssvårigheter så måste en vårdnadstvist – och en snabb lösning – påbörjas.

25 Oct 2017