Rättshjälp

Rätt advokat vid misstanke om rån

Det svenska rättsväsendet ska vara säkert och ingen oskyldig ska dömas till ett brott som inte begåtts. Därtill så ska alla vara lika inför lagen och ett brott – exempelvis ett rån – ska dömas lika hårt oavsett vilken person som står åtalad för det. Det ska inte gå att, som i många andra länder, kunna muta sig till mildare domar eller där en högre social ställning ger lite av gräddfil. Gällande det sistnämnda så kan vi säga att Sverige ligger i framkant; du kan inte vid ett rån förvänta dig att dina pengar ska kunna köpa dig fri från ett rättmätigt straff.

Så långt allt gott – men vi skulle ändå vilja påpeka en annan sak i sammanhanget – en detalj som i allra högsta grad kan komma att påverka längden på ditt straff vid exempelvis ett rån. Nämligen valet av advokat. Vår erfarenhet är nämligen att de personer som genomfört ett rån – mot person eller mot en bank eller en värdetransport – har bättre odds till en lindrigare dom (naturligtvis inom den straffskala som gäller för ett rån) om de anlitar en advokat som har erfarenhet av brottsmål i allmänhet och – i det här fallet – rån i synnerhet.

Alla har rätt till en advokat – men många är inte medvetna om att man även har rätt att välja en sådan. Man tar den advokat man tilldelats och tar därmed också en risk – denne advokat kanske saknar vana och ser dig som klient enbart som något som ska bockas av från sin att-göra-lista. Han läser inte på om ditt fall, han sätter sig inte in i din situation och han bryr sig inte nämnvärt kring huruvida ditt straff blir hårt eller om du får ett mildare sådant.

Märk väl här; detta gäller inte alla advokater och det finns även en chans att den advokat som tilldelats dig som försvar mycket väl kan vara extremt påläst, kunnig och engagerad. Men – varför ta den risken och varför inte direkt kontakta en advokat som du vet kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa dig till ett så lindrigt straff som möjligt? Det här gäller inte enbart vid rån – vi anser att man vid misstanke kring ett brott – oavsett vilket – ska försöka se över vilka alternativ som finns att välja som sin försvarare.

Exakt vad en försvarsadvokat kan göra för dig kan du läsa om på denna sida: www.försvarsadvokatstockholm.biz.

2 Feb 2017