Rättshjälp

Private Banking-kunder har mer komplexa förhållanden avseende skatter och familjerätt

Har du hört talas om Private Banking? Tillhör du de förmögnas skara, vars placerbara tillgångar kan räknas i hundratusentals dollar, är chanserna antagligen större. Är du medelinkomsttagare som de flesta av oss kanske det inte är så troligt. Private Banking är en specialtjänst som blir alltmer vanlig i Sverige, i takt med att de rikaste kunderna blir flera. Det är en tjänst som riktar sig just till de rikaste kunderna och som innehåller kapitalförvaltning, rådgivning inom skatt och familjerätt, och en hel del annat. Grundtjänsten är ofta kostnadsfri, bankerna konkurrerar helt enkelt om de rikaste kunderna genom att erbjuda mer eller mindre frikostiga Private Banking-lösningar. Vill man ha många tilläggstjänster brukar det dock kosta extra.

De rika blir rikare

Allt fler blir mycket rika i Sverige. Ser man det på ett annat sätt är det så att det finns en begränsad skara människor som har den typ av tillgångar som i dessa dagar gör att det är lättare att få sitt kapital att växa. Idag finns det ungefär 100 000 svenskar som har placerbara tillgångar på en miljon dollar eller mer. Dessa kunder är högvilt inom Private Banking-världen. För en mycket förmögen person blir frågor kring kapitalförvaltning, skatt och familjerätt av naturliga skäl mer akuta och självlysande än de är för de flesta av oss.

Dynamisk kapitalförvaltning sätter snurr på pengarna

En förmögen person, särskilt en som nyligen blivit mycket rik, har ofta ett stort behov av hjälp med hur han ska hantera sin förmögenhet, och då är Private Banking en räddare i nöden. I regel får man en personlig bankman som håller järnkoll på förmögenheten och utövar diskretionär förvaltning av de placerbara tillgångarna. Det vill säga han håller uppsikt över värdepappersmarknaden och omplacerar efter var det finns störst chans för pengarna att växa. När man kommer upp i så stora förmögenheter som Private Banking-kunderna förfogar över så är det ju så att pengar genererar pengar, och då vill man så klart ha en person vid spakarna som vet hur en pengamaskin ska opereras.

Skatteplanering en stor del av Private Banking

Men det  är inte bara inom kapitalförvaltning som en rik kund kan behöva hjälp. Skatter är en stor fråga. Var ska man skatta, hur ska man skatta och finns det någon chans att slippa undan skatt? Vi vanliga dödliga finner oss oftast utan vidare knot i att en summa dras från lönen innan vi får den, men för en person som inte jobbar och bara ser hur en del av förmögenheten måste erläggas till staten varje år kan det vara svårare att acceptera. Det rör sig naturligtvis också om mycket större summor i skatt, ofta mer än vad en vanlig person tjänar på ett år. Med hjälp av Private Banking får man hjälp att skatteplanera och att optimera sina affärer så att skatten kan minimeras.

Familjerätt och avtalsrätt

För en förmögen person blir familjerättsliga avtal och dokument oerhört viktiga och något som ständigt kan komma att behöva regleras och justeras. Det handlar om äktenskapsförord, testamenten, gåvobrev och mycket annat som ofta rör mycket stora summor pengar. Beroende på hur familjebanden ser ut och förändras under livets gång behövs ofta juridisk hjälp kring detta, något som den som jobbar med Private Banking måste vara beredd på. Inte sällan finns advokater med expertis inom familjerätt knutna till banken för de kunder som erbjuds Private Banking.

9 Jan 2019