Rättshjälp

Om taket går sönder i en storm

De senaste åren har flera stora stormar härjat i Sverige, ofta sent på hösten och runt nyår. Senast var det stormen Alfrida som gick bärsärkagång i Roslagen och ute i skärgården, och ett oräkneligt antal hushåll blev strömlösa i flera veckor. Kostnaderna för stormen förväntas bli enorma. En sak som är särskilt otäck med hårda stormar är att de faktiskt fäller träd, vilket innebär risk att träden faller på hustak och orsakar stora skador och även innebär fara för människors liv. Under flera av de senaste större stormarna har träd knäckts och brakat rätt igenom taket på flera hus och in i rummen under. Som tur är har ännu inga dödsfall skett, men det är nog tyvärr bara en tidsfråga innan det händer.

Du får ersättning från ditt försäkringsbolag

Om ett träd faller på ditt tak i en storm, så får du ersättning från din hemförsäkring. För de flesta försäkringsbolag gäller att det ska ha blåst 21m/s eller mer, och vid en storm blåser det 25m/s. Vid försäkringsersättning måste du betala en självrisk, och det gäller även om det är din grannes träd som blåst ner på sitt tak. Det kan tyckas orättvist, men sådana är reglerna. Om trädet var ruttet eller i dåligt skick, och du har påtalat för grannen att han borde såga ner trädet, ska du dock vända dig till ditt försäkringsbolag. Det kan hända att ansvaret kan hamna på grannen, om trädet uppenbart varit i dåligt skick innan det föll. I så fall får grannen betala din självrisk via sitt försäkringsbolag.

Försäkringen gäller bara själva bostadshuset, och inte skador på oförsäkrad egendom, som växthus eller liknande. Ett garage täcks vanligen i hemförsäkringen. Är du osäker, kolla med försäkringsbolaget.

Anmäl skadan direkt

Om ditt tak blivit skadat ska du så snart som möjligt anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Fotografera skadan och skicka med anmälan. Så snabbt som möjligt skickar då Försäkringsbolaget ut en takläggare för att inspektera skadan och göra en bedömning av vad återställningen skulle kosta. När Försäkringsbolaget gått med på att betala ut ersättning för att laga taket kan takläggaren reparera taket. I sviterna efter Alfrida var det många takläggare i Stockholm med omnejd osm fick rycka ut, och fortfarande finns det skador på många tak.

Anlita inte takläggare själv

Du kanske tidigare anlitat en duktig takläggare i Stockholm som du varit nöjd med och vill anlita honom. Gör inte det, det är alltid försäkringsbolaget som dikterar villkoren vid skadereglering. Om du anlitar en takläggare på eget bevåg kan det hända att du blir utan ersättning, vilket för de flesta innebär en ekonomisk katastrof.

Rent teoretiskt kan man hävda att om skadorna på taket är akuta och riskerar att orsaka skador även inne i huset, till exempel genom att det regnar in, och du hade en takläggare som granne, skulle du kunna anlita denne för att laga skadorna redan dagen efter, men helt säker kan du inte vara. Att få rätt mot ett försäkringsbolag är svårt, även för den som har lätt att argumentera.

Många som vill ha tag i försäkringsbolagen

Vid större stormar är skador vanliga, och många människor hör av sig till försäkringsbolagen.  Räkna med att det kommer att ta tid att komma i kontakt och få hjälp, och försök under tiden att begränsa skadorna så mycket du kan genom att sätta upp presenningar och dylikt. Är huset obeboeligt och du måste ta in på hotell kan du i efterhand få ersättning för det av försäkringsbolaget, men i de flesta fall är det kanske lättare att sova hos grannen.

9 Feb 2019