Rättshjälp

Om du misstänks för misshandel

Det sägs att Sverige är ett land med mycket hög nivå på rättsskyddet, liksom i andra länder där man värnar demokrati och medborgarnas egna rättigheter. Vad som menas med rättsskydd, anser man att det innefattar en rättvis bedömning av misstankar om brott. Dels innebär ett väl fungerande rättsväsende att rättssystem faktiskt fungerar; anmälan om misstänkt brott ska leda till en ordentligt utförd utredning. Utredningen ska ge underlag för ett åtal, som leder till en rättegång. Rättegången ska sedan leda till antingen ett friande av misstankarna eller ett utdömt straff. Straffet ska sedan verkställas, antingen i form av böter, samhällstjänst eller fängelse. I vissa fall om den som är dömd, är konstaterat psykiskt sjuk, blir det psykiatrisk vård i stället för fängelse.

Under hela processen får man advokat

För att rättssystemet verkligen ska fungera ska både den som blir misstänkt för ett brott och den som är utsatt för brottet få chansen till en rättvis rättsprocess. Det görs genom att både den misstänktes rättigheter tas till vara under förhören. En advokat har möjlighet att ta del av allt det som polisen har för slags av bevis mot den som är misstänkt för brottet. En advokat har möjlighet att få prata med polisen om den förundersökning som pågår, men även den som misstänks ha blivit utsatt för ett brott har möjlighet att ha en advokat vid sin sida under hela utredningen. Den advokaten fungera som ett "målsägandebisträde" och ska utöva påtrycknignar så att åklagaren går vidare och åtalar den som är misstänkt skyldig till brottet.

En försvarare som är advokat är viktig

En lekman som ser på det svenska rättssystemet kanske kan tycka att de som är misstänkta för brott får alldeles för mycket hjälp och att man "daltar" med kriminella i Sverige, men för att rättssystemet ska fungera och vara rättssäkert för alla parter är en advokat mycket viktig för att inte den som är misstänkt, och inte bevisat skyldig ska få en rättvis rättsprocess. Vi vill ju inte ha en situation i Sverige där misstänkta blir fällda för ett brott som de inte har begått. Därför är en advokat viktig för hela rättsprocessen. Däremot måste vi ha polis och åklagare som på ett framgångsrikt sätt gör riktiga utredningar om misstänkta brott. Både den misstänkta förövaren och det utsatta offret behöver en duktig advokat vid sin sida. Är man till exempel misstänkt för en misshandel, måste man ha riktiga bevis på vem, när, var och hur misshandeln har skett. Här kan du läsa mer.

30 May 2019