Rättshjälp

När det uppstått fastighetsrättsliga problem

Hur gör man när man känner sig lurad i en fastighetsaffär? Fastighetsaffärer är mycket stora affärer med mångmiljonbelopp inblandade, inte sällan både tiotals eller ibland hundratals miljoner beroende på läge och användningsområde.

Därför är det mycket viktigt att ta hjälp av en juridikbyrå som är specialicerade på fastighetsrätt. Det kan verkligen löna sig. En fastighetsjurist kan hjälpa till och utröna vilka rättigheter och skyldigheter du har när det gäller din fastighet och om du har lagen på din sida. Vid behov kan man dra ärendet till domstol och får då all stöttning genom hela rättsprocessen för att få till del en lyckad utgång. 

Anledning till oenighet

Vad kan då leda till oeninghet i en stor fastighetsaffär? Det finns såklart många frågor som det kan tvistas om. Det kan handla om tvister om hyresförhandlingar och att parterna är oense om vad som är en rimlig hyresnivå. Vid stora fastighetsköp kan det uppstå problem när det är oklart vilka driftskostnader och hyresnivåer som gäller. Det är viktigt att ange rätt siffror innan försäljning så att det stämmer. 

Fastighetens skick

Ibland känner sig en köpare av en fastighet lurad efter köpet. Vid besöket innan köpet såg allt ut att vara i sin ordning, men det visar sig efteråt att skicket inte alls är lika bra som det angivits. Och det leder till stora problem när detta ska hanteras. Vem ska egentligen betala renoveringen? Köparen eller säljaren? När sedan det påtalats uppstår en tvist om ansvarfrågan. Då måste det fastslås om säljaren hade vetskapen eller ej. Dolda fel är ett av de allra vanligaste ärendena hos våra domstolar. 

Det rekommenderas att genast ta hjälp av en kunnig jurist inom fastighetsrätt för att klara upp tvisten så snabbt som möjligt, helst utan att det behöver gå till en dyr rättsprocess.

Juridisk hjälp inom fastighetsrätt

Det är inte lätt att förstå alla lagar och regler inom fastighetsrätt och avtalsrätt för oss vanliga dödliga. Det är det en enorm hjälp med en kunnig och erfaren fastighetsjurist vid sin sida för att klara ut vilka rättigheter och skyldigheter du har. Och om det anses att du har rätten på din sida och motparten vägrar så behöver det lösas i domstol. Då behöver du ha en skicklig advokat som lägger fram bevis och för din talan på ett professionellt sätt för att utgången av målet ska bli som du önskar. Fastighetsaffärer handlar om stora pengar så det lönar sig att ta in rättslig hjälp.

 

6 Aug 2019