Rättshjälp

Misstanke om narkotikabrott innebär ofta skuld

Att vara misstänkt är inte lika med att man är skyldig till brottet i fråga; det är en av grundbultarna i ett vårt svenska rättssamhälle. Trots det finns det skillnad mellan brott och brott och där man kan se att vissa misstänkta per automatik döms hårdare i allmänhetens ögon. Om du exempelvis skulle misshandla någon person grovt och bli dömd till fängelse för detta så kan du – efter att du suttit av ditt straff – bli behandlad precis som vanligt: som det ska vara. 

Skulle däremot brottet i fråga handla om något typ av narkotikabrott – ringa såväl som grovt – kommer du att ha svårare att acklimatisera dig till det normala livet igen. Detta är något som många dömda för narkotikabrott kan vittna om; man upplever att vänner och bekanta vänder ryggen till och att man har svårare att få exempelvis jobb. Narkotikabrott i Sverige bedöms i allmänhetens ögon tuffare än vad fallet är i andra, mer liberala länder. Att narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige är i sammanhanget sekundärt – det är ett brott som är svårt att tvätta av sig; oavsett som misstänkt eller som dömd (och frigiven). 

Rätt advokat gör stor skillnad vid misstanke om narkotikabrott 

Om du skulle vara misstänkt för ett narkotikabrott som bedöms så pass allvarligt så att du har rätt till en offentlig försvarare så skulle vi vilja komma med några råd. Vårt första råd är att du väljer en advokat med omsorg och att du inte accepterar den första bästa som tilldelas dig. 

Oavsett vilken denne advokat är så har du ett val att göra och vi anser att du kommer att tjäna på ett genomtänkt sådant. Skulle du acceptera den offentliga försvarare som tilldelas dig så finns en risk i att denne saknar erfarenhet av narkotikabrott och således också saknar de viktiga verktyg som kan få dig frikänd eller ge dig ett lindrigare straff. 

Fokus läggs på rätt saker 

Tyvärr kan även rätten påverkas av yttre faktorer och då det gäller narkotikabrott så kan det bli extra tydligt att det, trots allt, handlar om människor i våra domstolar. Vad händer om tidningar och annan media börja skriva om fallet, vad händer om ditt namn hängs ut och vad sker om du sammankopplas med exempelvis andra narkotikabrott som ägt rum i det område/den stad du lever i? 

Rätt advokat kan verkligen göra skillnad i en sådan uppmärksammad rättegång och leda uppmärksamheten till rätt saker – själva skuldfrågan.  Det vill säga: Har du begått det narkotikabrott du misstänks för, finns det tillräckligt starka bevis för detta och vilket typ av straff ska i sådana fall anses som rimligt? 

Ingen ska i Sverige bli dömd på förhand. Tyvärr finns det viss risk vid just narkotikabrott. Rätt advokat och kunna narkotikastrafflagen ger bättre chans till en rättvis prövning. 

22 Jan 2018