Rättshjälp

Leikoder säkrar transaktioner

Det finns tydliga regler som finns för att förhindra oegentligheter vid global handel med finansiella verktyg som exempelvis aktier, obligationer, ETF, FX Forwards eller FX Swaps. Oegentligheter som kan innebära att marknadsmissbruk förekommer - något som, av förklarliga skäl, måste förhindras. Verktygen som har använts för att förhindra sådant och för att skapa en schysst, välordnad och - framförallt - rättvis global handel ha varit varierande.

Under senare år har ett av dessa verktyg visat sig vara väldigt väl fungerade. Så bra att reglerna kommit att ändras så till vida att fler parter är berörda och måste, så att säga, rätta in sig i det led och följa de regler som är framtagna av EMIR - European Markets Infrastructure Regulation.

Verktyget ifråga innebär att företag och juridiska personer måste ansöka om- och erhålla en så kallad LEI-kod för att kunna genomföra handel. LEI står för Legal Entity Identifier och handlar om en 20-siffrig alfanumerisk kod som går att använda en gång - och av endast det företag som äger det (som har koden i fråga registrerad).

Man kan snabbt dra tydliga paralleller till en annan typ av verifikation som du som privatperson dagligen använder dig av - ditt Bank-id. Genom att du använder dig av ditt bank-id så kan man också följa dina förehavanden på ett bättre sätt - utan att det handlar om någon typ av övervakning - och att du- och din bank kan se transaktioner och annat samlade i en transaktionshistorik som är gynnsam för båda parter.

På det stora hela så kan man säga att LEI är ett digitalt fingeravtryck som företag använder sig - med skillnaden att varje kod, som sagt, är unik och enbart går att använda en gång. Det här gör att exempelvis Finansinspektionen kan övervaka den globala handeln och se till att den sker på ett korrekt sätt, enligt det regelverk som finns.

Vilka behöver LEI-koder?

Den naturliga frågan blir lätt att ställa: vilka är det egentligen som behöver LEI-koder? Det handlar dels om enskilda företag och aktiebolag som omsätter mer än 3 miljoner årligen och som handlar med finansiella instrument - aktier, obligationer, ETF, FX Forward, FX Swap - och om juridiska personer som handlar med derivat - FX Forward, FX Swap, IRS, Options.

Sedan tredje januari i år - 2018 - så omfattas även juridiska personer som handlar med finansiella instrument av kraven på LEI - till dessa instrument kan vi nämna obligationer, aktier, ETF, ADR och GDR. Som regel så brukar banken höra av sig och meddela företag om detta.

Var finns dessa koder?

Man kan antingen ansöka om LEI hos banken och ta hjälp av denna för att få koderna man behöver. Det finns dock webbtjänster som är lika pålitliga och som är godkända av LEI ROC. Kostnaden är varierande. Den första delen av betalningen sker via ett engångsbelopp och den andra delen handlar om en årlig avgift. Att kolla upp och jämföra priserna innan man skickar in en ansökan kan således vara förmånligt.

Se dock till att först och främst säkerställa att webbtjänsten - en så kallad LOU - är godkänd av ovan nämnda institution vid namn LEI ROC ( LEI Regulatory Oversight Committee)

23 May 2018