Rättshjälp

Juridisk hjälp vid dolda fel

Att upptäcka ett fel i ett hus som man inte kände till vid köpet är en obehaglig överraskning. Att sedan dessutom få felet klassat som dolt kan leda till ännu mer obehag. Faktum är att man som köpare har mycket liten rätt i förhållande till säljaren när det gäller dolda fel, speciellt om säljaren har en dolda fel-försäkring hos ett försäkringsbolag.

Vad är ett dolt fel?

Låt oss ta det från början. Ett dolt fel är ett fel på ett hus som inte rimligen kunnat upptäckas innan köpet, och som inte heller varit känt av säljaren. Som köpare har du undersökningsplikt när du ska köpa ett hus, du är helt enkelt skyldig att själv göra en besiktning eller få en besiktning utförd av en fackman. Om ett fel är av den karaktären att det inte rimligtvis kunnat upptäckas av dig eller besiktningsmannen, vanligtvis en fuktskada i badrum eller i husgrunden, räknas de som dolt fel, men bara om husets skick och ålder tyder på att det är osannolikt att felet uppstått. Hänsyn tas till de byggnadsregler som gällde då huset uppfördes. Om en viss typ av hus från en viss tid visat sig ha dolda fel räcker det för att hävda att köparen borde ha väntat sig att ett sådant fel uppstått.

Kontakta en jurist

Som synes är det många parametrar och krav som ska uppfyllas för att ett fel ska räknas som dolt. Det första du bör göra när du upptäckt ett dolt fel är därför att kontakta en jurist med erfarenhet inom fastighetsrätt. En jurist kan hjälpa dig att bedöma felet och sannolikheten för att det ska klassas som dolt. Det kan även vara en bra idé att låta juristen föra din talan i samtal med säljaren och dennes eventuella försäkringsbolag.

Försäkringsbolag

Om säljaren har en dolda fel-försäkring kommer försäkringsbolaget att avkräva dig omfattande dokumentation rörande felet, inklusive bilder och fakta som styrker din tes. Det är alltid köparen, alltså du, som har bevisbördan gentemot säljaren och ett försäkringsbolag vet att utnyttja eventuella gråzoner. Dessutom har ett försäkringsbolag en jättebudget att lägga ner på varje enskilt fall för att slippa betala ut försäkringen, vilket gör att de kommer att göra allt de kan för att bevisa att säljaren har rätten på sin sida.

Rättegång

Det är alltså viktigt att ha en kunnig jurist vid sin sida för att ha någon chans att få igenom sina krav på sänkt köpeskilling eller skadestånd. Om konflikten inte går att lösa sinsemellan är den sista utvägen för en köpare att stämma säljaren inför tingsrätten. En jurist avgör bäst om detta slutliga steg ska tas, beroende på de chanser han avgör att du har att få rätt. I de allra flesta fall når dock köpare och säljare med hjälp av sina ombud en överenskommelse som passar båda.

8 Nov 2017