Rättshjälp

I vissa fall är en vårdnadstvist oundviklig

Ser man till hur en vanlig skilsmässa i Sverige ser ut och hur de båda inblandade parterna löser en sådan så kan man säga att det på det stora hela går civiliserat till. Det handlar inte om några större bråk eller konflikter. Man vet vem som ska ha vad, man vet hur mycket den andre har rätt till, man vet värdet på hus, på bil och på sommarstuga och man kan lösa alla dessa saker utan några större problem. Då det kommer till eventuella barn och vårdnaden av dessa så brukar man även fortsatt ha en gemensam sådan och man ser till att barnen tillbringar tid hos var och som är gynnsam från allas perspektiv.

 Det finns dock skilsmässor som definitivt inte slutar lika bra och där stora konflikter bryter ut. Här ska man veta att sådana ibland är nödvändiga och då det kommer till vårdnaden om barnen så är det här definitivt inget undantag. Men – det vi menar här är att en vårdnadstvist kan vara absolut nödvändigt att inleda och detta om barnen riskerar att fara illa hos den andre föräldern. Vi kan ge några punkter på där en vårdnadstvist – utan tvekan! – måste inledas.

  • Missbruk. Om den andre föräldern missbrukar narkotika eller alkohol.
  • Grav psykisk sjukdom.
  • Våldsamheter. Slår föräldern sina barn eller har slagit dig.
  • Risk för bortförande. Finns en risk för att föräldern lämnar landet med barnen.
  • Pedofili
  • Incest
  • Grov kriminalitet

Här har vi tydliga exempel på där föräldern i fråga inte kan erbjuda en trygg miljö för barnen och där en vårdnadstvist måste inledas för att förhindra denne från att ha vårdnad. Märk väl här; ensam vårdnad innebär inte att barnen aldrig får träffa exempelvis sin pappa. Det finns fortfarande umgängesrätt; men det genomgripande ansvaret och vårdnaden är mammans. En vårdnadstvist innebär alltså inte att man som exempelvis mamma ser till att pappan utesluts ur barnens liv – det innebär att man tar bort barnen från en miljö där de riskerar att skadas och där kan fara illa.

Rätt ombud vid en vårdnadstvist

Står man inför en vårdnadstvist så är det viktigt att man anlitar professionell juridisk hjälp och detta i form av en advokat som specialiserat sig på familjerätt. Det ger alltid en större chans att vinna. En advokat med vana från andra vårdnadstvister är att föredra och förutom den nödvändiga hjälpen vid exempelvis Tingsrätten så får man också det stöd man behöver för att ta sig genom den tuffa period som en vårdnadstvist innebär.

21 Aug 2017