Rättshjälp

Hjälp ditt företag kan få vid skulder

Det finns lagar och regler när det kommer till företagande. Ibland kan man tycka att det finns gråzoner när det kommer till vad som är lagligt och inte just när det kommer till företagande. Är man ung och entusiastisk och gärna vill bli företagare och tycker att man antingen själv saknar en bra affärsidé, kan man alltid köpa ett "färdigt" företag.

Svårt låna pengar för att köpa företag

Problemet är bara den att finns det ett företag som går bra och har en bra affärsidé blir priset för att köpa företaget ganska högt. Det kanske inte alla har pengar till att köpa ett företag, och det är sällan som man får låna pengar på banken för att köpa ett sådant. Vissa människor som saknar samvete, kanske tänker att man kan köpa in sig i företaget och sedan plocka ut vinsten, som betalning för företaget som man just har köpt.

Trustor-härvan med samvetslösa människor

Så gjorde man i Trustor-härvan och där de skyldiga först lät företaget betala för att man köpt det och plocka ut vinsten. Sedan lägga ner det för att man inte vill betala sina skulder till Skatteverket. De skyldiga har sedan dess inte vistats i Sverige och har sökts utomlands. Däremot om man är ansvarsmedveten och vill driva ett företag på rätt sätt men inte har de pengar som krävs för att betala alla skulder och skatter som man som företagare måste betala i Sverige, kan man få ekonomisk och juridisk hjälp.

Hjälp vid betalningssvårigheter

En sådan hjälp är att man kan få någon som företräder företaget och på så sätt få hjälp med just den skuld som man inte kan betala. En företrädare som tar på sig ansvaret att företräda företaget, blir som om man blev myndig för ett företag. Man blir den som är ansvarig för företaget och får fatta beslut om hur man ska göra för att få företaget på fötter igen. Det är inte vem som helst som kan bli företrädare för ett företag, utan det måste vara en jurist som kan bli det.

Det ansvarar företrädare för

Om man skaffar sig en företrädare, så slipper styrelsen och VD att bli ekonomiskt skyldiga att betala för företagets skulder och ta pengarna ur egen ficka. En jurist som blir företrädare för företaget blir skyldig att omstrukturera företaget och får fatta beslut så att företaget kan betala sina skulder. Då är det viktigt att anlita en jurist som är duktig på det och har den erfarenhet som krävs för att lösa problemet. Här kan du läsa mer om företrädaransvar: https://www.företrädaransvar.se.

13 May 2019