Rättshjälp

Försenat barnbidrag kritiserat av JO

Familjerätt är inget enkelt område. Det finns många aspekter att hålla reda på och många fallgropar att falla i. Här berättar vi om ett fall inom familjerätt som ledde till stora problem för en familj. Historien är hämtad från en svensk juridisk tidskrift.

Det hela handlar om en familj från Ungern som flyttade till Sverige för några år sedan då båda föräldrarna fått arbete i Sverige, pappan som förman på en byggfirma, mamman som sjuksköterska på en akutmottagning i södra Sverige.

Försening gav stora problem

Problemen uppstod när familjen ansökte om barnbidrag i mars 2016 och skickade då in kompletteringar om kvinnans försäkringar. Men sedan körde det hela fast rejält och familjen fick sitta och vänta på ett besked. Handläggningen av barnbidragsansökan inleddes först fyra och en halv månad efter att ansökan kommit in. Och först ett år efter att ansökan kommit in så kom ett beslut från Försäkringskassan om att familjen skulle få barnbidrag. Ett bidrag som de utan någon som helst tvekan hade rött till, enligt regler om EU-familjeförmåner.

Förseningen ledde till stora problem för den ungerska familjen, som betalade skatt och skötte sitt ansvar i Sverige på ett prickfritt sätt. Bland annat fick två av barnen sluta med uppskattade fritidsaktiviteter på grund av att pengarna inte räckte till så mycket mer än det viktigaste under familjens första tid i det nya landet. Detta ledde i sin tur till att barnen fick problem med sociala kontakter, då deras fritidsintressen hade mycket stor betydelse för barnets kontakt med kompisar utanför skolan. Det försenade barnbidraget ledde även till ekonomiska dispyter mellan föräldrarna, som under en period var nära att separera, delvis på grund av dessa problem.

Anmälan till JO

Fallet JO-anmäldes, och JO kritiserade försäkringskassans hantering på ett hårt sätt.

”Oacceptabelt”, skriver JO som tillägger att den extremt långa handläggningstiden inte berodde på några svårigheter att få fram några handlingar från utlandet” något som förekommit i andra liknande fall. Det här handlade i ställer, enligt JO, om inaktivitet och passivitet från Försäkringskassans sida.

I ett svar till JO skriver F-kassan att den långa handläggningstiden berodde på att den aktuella enheten hade många ärenden på sitt bord vid det aktuella tillfället. ”En förklaring, men absolut ingen ursäkt”, avslutar Försäkringskassan svaret till JO.

Här kan du läsa mer om frågor som rör familjerätt.

1 Sep 2017