Rättshjälp

En bodelning kan innebära konflikt

Finns det någon lycklig skilsmässa? Egentligen inte, alla äktenskap inleds med en tanke om att de ska vara genom hela livet och rent känslomässigt så innebär således en skilsmässa ett nederlag. Däremot så kan en skilsmässa anses som lyckligt sett ur andra perspektiv och ett av dessa är att man skiljs åt som vänner och där makarna även fortsatt behåller kontakten med varandra och respekterar varandras respektive val i det fortsatta livet.

En sådan skilsmässa är definitivt att anse som lycklig och något som man ska sträva efter vid varje skilsmässa – särskilt om det finns barn inom äktenskapet och där man måste ha en god kontakt för deras bästa. Även dock om det inte finns några barn så har man förmodligen samlat på sig gemensamma vänner genom åren och kommer därigenom att mötas även fortsättningsvis.

Dock; en skilsmässa är full av olika fällor som kan göra den infekterad och en av de absolut största gäller en bodelning. En bodelning innebär att man samlar ihop alla tillgångar och skulder och där man sedan delar dessa lika mellan sig och som man kan förstå så finns det här en stor risk för konflikt. Det vill säga – vem har rätt till vad, vem ska bo kvar i huset, hur mycket är huset i fråga värt, vad gör vi med bilen/bilarna, sommarstugan – ska den säljas och för hur mycket, vem ska ha tavlorna, soffan, sängen, boksamlingen...

Kort sagt; allt ska delas och här inkluderas även privat sparande och även individuellt pensionssparande i en bodelning. I kombination med de känslor som redan ofta finns och pyr bakom kulisserna i samband med en skilsmässa så kan en bodelning, så att säga, antända och skapa rejäla bråk och här har vi ett enkelt råd: kalla in en tredje, obunden, part.

Ta hjälp vid er bodelning

Att vid sin bodelning ta hjälp att ett gemensamt- eller varsitt juridisk ombud hjälper till att lindra eventuella konflikter. Man får professionell hjälp kring vad som ska göras, hur man ska dela och vad som ingår – man får någon som kan föra sin talan och man kan på ett bättre sätt känna sig trygg med att man riskerar att bli lurad vid sin bodelning.

Kort sagt: använder man juridisk hjälp vid en bodelning så ger man sig själv en större chans att tillhöra den skara av personer som genomfört en ”lycklig” skilsmässa.

27 Jul 2017