Rättshjälp

Du har alltid rätt till juridisk hjälp

Alla har väl gått igenom ett dödsfall som ligger nära familjen. De första begravningar som man går på brukar vara någon gammal faster, moster, mor- eller farföräldrar. Det är sorgligt om någon som man håller kär går bort. Samtidigt är det paradoxalt nog det enda man kan vara säker på; att alla ska dö en dag. Ändå är vi märkligt nog inte förberedda på det. Vi håller döden borta på mer än armslängder bort. Detta samtidigt som vår vardag innehåller mord som underhållning; i form av skönlitteratur; deckare och TV-program. Mest är det amerikanska och brittiska filmer och underhållning, så till den grad att många unga tror att vi även i Sverige har en jury som ska döma i rättegångar, att man kan betala borgen får en misstänkt och häktad person. Som pedagog och lärare river man sig i håret av förskräckelse över den låga utbildningen våra skolelever visar prov på.

Skillnad mellan amerikansk och svensk domstol

I Sverige har vi ingen annan jury i domstolarna. Här kan man alltså inte betala sig ur en häktning. I en svensk domstol sitter en eller tre domare, omgiven däremot av nämndemän, som är frivilliga lekmän (– och kvinnor) som dömer i rättegångar. Nämndemännen är politiskt aktiva och som utsetts av partiet att sitta i domstolen. Alla som misstänks för brott som faller under allmänt åtal (grövre brott) har rätten till rättshjälp, antingen en offentlig försvarare, eller en advokat som bekostas av staten.

Hemförsäkringen täcker civila tvister

Skulle du gå till en tvist i något civilt mål, utgår en ersättning till den advokat som du anlitar ur din egen hemförsäkring. Har du ingen hemförsäkring och har en årsinkomst som är mindre än cirka 200.000 kronor om året, får du hjälp av ett så kallat rättsskydd, och staten kan då utse en advokat till dig. I vilket fall behöver du inte stå ensam, varken om du blir misstänkt i ett allmänt åtal, eller om du hamnar i en civilrättslig tvist. Det är en av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle. Skulle du hamna i en arvstvist, till exempel, kan du alltså få rättslig hjälp.

9 Jan 2018