Rättshjälp

Dessa tjänster kan en jurist hjälpa till med gällande familjerätt

I det fall som två föräldrar inte kan komma överens gällande gemensamma familjerättsliga frågor kan en väg att gå vara att ta hjälp av en juristbyrå. En del frågor kring familjerätt går att få via kommunen men oftast förutsätter det att föräldrarna klarar av att kommunicera och gemensamt hitta en bra lösning. Är konflikten så stor att man har svårt att diskutera fram en bra lösning kan juristbyrån ge information om vad som gäller och vad man bör tänka på.

Genom att jämföra fem olika juristbyråer i Stockholm som arbetar med familjerätt visar det sig att följande tjänster är de vanligast förekommande:

Vårdnadstvister – En vårdnadstvist är en tvist mellan föräldrarna där de inte längre kan kommunicera och hitta en praktiskt lösning som bägge parter kan vara nöjd med. I detta fall kan juristerna se på den lagliga rätt som gäller för parterna och även tillsammans skapa avtal utifrån parternas behov.

Umgänge med barn – Barnet har i de allra flesta fall rätten att få träffa bägge sina föräldrar. Detta förutsatt att inte ena föräldern har besöksförbud eller liknande. För att bägge parter ska kunna hantera detta kan det ibland krävas avtal och regler kring detta umgänge.

Barnets boende – Inom familjerätt finns även ofta frågor kring barnets boende, dvs var barnet ska ha sitt primära boende efter att förädlarna valt att skilja sig.

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag ska ges av den förälder som inte har den primära vårdnaden. Även detta kan man behöva få hjälp med för att hitta en lämplig lösning.

De ovan nämnda frågorna nämndes hos de flesta av företagen. Detta är även något som återspeglar sig hos advokatfirmor överlag i Sverige då det är grunden i familjerätt. Ett företag i Stockholm nämnde även följande mer ovanliga tjänst.

Bortförda barn

Bortförda barn är knappast (turligt nog) en av de vanligaste frågorna inom familjerätt. Men det förekommer. Det innebär att en förälder har tagit med sig barnet till ett annat land och uppgett att man inte ämnar komma tillbaka till Sverige.

Spelar det någon roll vilken jurist som anlitas?

Ett av de Stockholmsbaserade företagen sammanfattar sin tjänst med ”Ditt val av advokat kan vara avgörande för vem som får vårdnaden” . Det kan låta som ett ödesdigert beslut att välja rätt advokat när frågor kring familjerätt dyker upp. I vissa fall är det också helt avgörande.

En rekommendation är att välja en advokatfirma som tydligt uppger att man jobbar med familjerättsfrågor. Om man frågar 10 advokatfirmor om de hjälper till med dessa frågor kommer till stor sannolikhet 10 uppge att de kan ge den hjälpen. Men via hemsidor och recensioner av företagen kan man tydligare se var de egentligen har sitt fokus. Är det mycket text kring företagsjuridik på deras hemsida är chansen även stor att de har ett större fokus mot detta.

Välj en jurist som du känner dig trygg med. Av de juristbyråer som undersöktes i Stockholm erbjöd samtliga ett ”gratis samtal”. En del angav att samtalet maximalt fick vara 15min medan andra inte uppgav någon gräns. Men utnyttja denna gratis möjlighet för att ta kontakt och få en känsla för hur de agerar och interagerar med sina kunder.

22 Apr 2017