Rättshjälp

Då får du eller får inte rättshjälp

Rättssäkerheten är ganska hög i Sverige. Det är en av grundvalarna till ett demokratiskt och rättvist samhälle. Fru Justitia brukar avbildas med en våg i ena handen, svärdet i det andra och en bindel för ögonen. Tanken är att rättvisan ska vara rättvis; vågen visar vilken som väger tyngst. Svärdet står för straffet, som blir påföljden av ett bevisat brott har begåtts, och bindeln; det ska inte avgöras om man är rik, ser vacker ut eller har många kontakter. Inför lagen ska vi alla vara lika. Därför har alla som inte har tillräckliga medel, rätt till rättshjälp ifall man hamnar inför domstol. Särskilt gäller detta om man blir stämd vid en äktenskapsskillnad, eller om man blir stämd som företagare. 

Då får du inte rättshjälp

Om du har en hemförsäkring som inte täcker kostnader vid en domstol (de allra flesta gör faktiskt det) kan du få rättshjälp om du inte har mer än 260.000 kronor i årsinkomst. Du får endast rättshjälp om det rör rättsfall i Sverige. Du kan inte få rättshjälp, även om du skulle sakna en hemförsäkring om det kan antas att du har mer än 260.00 kronor i årsinkomst och det antas att du borde ha haft och skulle ha haft råd med en hemförsäkring som hade täckt beloppet för en advokat, eller tingsrättskostnader. Du får heller inte rättshjälp om det handlar om ett minder ärende som till exempel en registreringsåtgärd, ansökan om en lagfart, intecknign av en fastighet, en självdeklaration, testamente, äktenskapsförord, bouppteckning eller en gåvohandling. Du får heller inte rättshjälp om du blir häktad och åtalas för något brott. Då får du en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.

I komplicerade fall avögr Rättshjälpsmyndigheten

Om det inte finns glasklara regler om hur man bör förfara och det inte är helt klart om du bör eller inte bör få ekonomisk hjälp, avgöra Rättshjälpsmyndigheten om du ska få ekonomisk hjälp. Det är alltid upp till den myndigheten att väga skälen mot varandra om du bör få rättslig hjälp eller inte. Rättshjälpen gäller också endast privatpersoner, aldrig företag eller föreningar och organisationer. Det ska också vara klart att du bör få hjälp, och att du behöver få hjälp av en juridisk hjälp och att staten är den som ska betala för dina kostnader i samband med den juridiska processen. Till exempel får du inte rättshjälp om det handlar om en obetydlig summa. Här kan du läsa om du behöver en juridisk hjälp i någon tvistefråga som rör en humanjuridisk angelägenhet: https://www.gemensamvårdnad.com.

26 Dec 2018