Rättshjälp

Att borra efter bergvärme på sin tomt utan tillstånd är ett miljöbrott

Bergvärme är numera en av de vanligaste uppvärmningsformerna för hus och villor i Stockholm. Stockholm har utmärkta förhållanden för bergvärme, med milda vintrar och gott om solid berggrund att hämta energi från. Med den teknikutveckling som skett med bergvärmepumpar är det nu ett bättre läge än någonsin att borra upp en energibrunn på tomten och installera bergvärme.

Vad många inte vet är dock att det krävs tillstånd från kommunen för att borra efter bergvärme på sin tomt. Anledningen till det är att mycket kan gå snett när man borrar och Stockholms miljökontor vill alltid se precis var man tänkt borra och vilka tänkbara risker som kan finnas med borrningen innan de ger sitt godkännande. Många som anlitar ett företag för att sköta borrning tror felaktigt att borrfirma ska sköta all handläggning och ansökningar, vilket leder till att de får betala böter och i värsta fall även fylla igen hålet.

Vilka risker finns det med borrning?

Borrning kan orsaka sprickbildning som kan påverka husgrunden. Det måste därför vara minst fyra meter mellan borrhålet och huset. Dessutom måste hålet vara minst tio meter från närmaste tomtgräns. Det är nämligen så att två energibrunnar inte får borras på ett mindre avstånd än tjugo meter ifrån varandra. Borrar man minst tio meter från sin egen tomtgräns och grannen gör detsamma, kommer borrhålen inte att hamna närmare varandra än tjugo meter.

Kan vara miljöfarligt

En annan risk med brunnsborrning i kustnära områden är att saltvatten tränger in och blandas med grundvattnet, som ju används till dricksvatten. Skulle detta hända är det ett allvarligt miljöproblem. Detta kan hända i Stockholm, som ju ligger vid kusten.

Slutligen finns även en risk att den brinevätska som används för att hämta upp värmen ur berget läcker ut från anläggningen. Detta var ett stort miljöproblem förr i tiden, men inte ett lika stort problem idag, eftersom anläggningarna är säkra och de brinevätskor som används idag inte är lika miljöfarliga. Kommunen vill dock ha utförlig information om vilka medel som kommer att användas i anläggningen.

Ansökan till miljökontoret

På Stockholms kommuns hemsida kan man skriva ut ansökan om tillstånd för borrning för bergvärme. Ansökan kostar pengar, eftersom den ska handläggas noggrant. Det är också viktigt att den är fullständigt och korrekt ifylld, annars kommer handläggningen att ta längre tid, vilken du får betala för.

I ansökan måste du ange teknisk information om borrningen och även information om vem som ska utföra borrningen. Denne måste vara en certifierad borrare med god kännedom om de lokala markförhållandena. Borraren kan hjälpa dig att fylla i de tekniska detaljerna kring borrningen som kommunen vill ha in.

Detaljerad och fullständig information

Du måste också lämna information om exakt var borrhålet ska placeras, samt avstånd till andra borrhål, brunnar, tunnlar och servitut. Du måste också visa att du har en klar uppfattning om var det finns ledningar och rör neddragna på tomten. Skulle skador uppstår är det du själv som får stå för kostnaderna.

Skulle du påbörja borrningen utan att ha fått tillstånd kommer du att tvingas betala en miljösanktionsavgift på 3000:-, oavsett om din ansökan blir godkänd eller inte. En onödig och irriterande extrasumma för något som kanske inte ens blir av. Du kan inte lita på att borrfirman inväntar tillstånd utan det är du själv som ska hålla koll på när det är grönt ljus för att börja borra. Invänta alltid tillstånd från kommunen innan du börjar borra för bergvärme i Stockholm.

Läs mer om bergvärme här.

1 Jun 2018