Rättshjälp

Är ensam vårdnad verkligen lösningen?

En skilsmässa är i sak ingenting att höja på ögonbrynen åt i dagens Sverige. Tvärtom; ser man till år 2014 så genomfördes det detta år 47.000 giftemål – men samtidigt så skedde 24.000 stycken skilsmässor. Det är således relativt vanligt och man kan säga att det också är någonting i grunden positivt. Äktenskapet är inte längre den heliga allians det än gång var; det går att skilja sig – det är möjligt att inse att den person man en gång valde att gifta sig med inte längre fungerar att leva med. Visst; en skilsmässa är tråkig och visst kan man säkerligen se att många av dessa 24.000 par gifte sig för lättvindigt till en början. Det är dock en helt annan historia.

Den del vi ska titta på handlar istället om hur man skiljer sig på ett värdigt sätt. De flesta skilsmässor sker utan några större bråk – man är relativt eniga om det mesta; man kan dela upp ägodelar mellan sig och man kan även efter det att skilsmässan vunnit laga kraft träffas och umgås. Inte sällan så är detta nödvändigt också. En grundtanke är att man trots allt levt tillsammans, man har älskat varandra och man har hunnit skaffa sig ett liv ihop – vänner, bekanta och släktingar – som man kanske även fortsatt vill kunna träffa. Kärleken kan ta slut – men respekten för varandra får aldrig göra det.

Det finns dock skilsmässor som slutar i större konflikter och en av de värsta av dessa är de som direkt involverar barnen. En skilsmässa är tuff nog för ett barn att genomlida ändå; att se föräldrarna flytta ifrån varandra, att plötsligt ha två hem istället för ett och att höra bråk kan sätta spår hos ett bar. I synnerhet om dessa bråk också handlar om sig själv. man ska veta att barn är känsliga och att de inte är utvecklade nog att tolka saker på samma sätt som vi vuxna är; en vårdnadstvist – där en förälder söker om ensam vårdnad och den andra motsätter sig – är något som kan tolkas helt annorlunda av ett barn. I barnets öron så kan denna ansökan om ensam vårdnad innebära att ingen av föräldrarna vill ha barnet i fråga – snarare än det motsatta (som ansökan om ensam vårdnad alltså handlar om).

Här skulle vi vilja komma med en uppmaning och denna kommer helt med barnens bästa i åtanke: står ni inför att skilja er – se till att undvika en vårdnadstvist så långt det är möjligt. Att – som många tyvärr gör – söka om ensam vårdnad för att straffa den andre föräldern: det är att medvetet göra sina barn illa.

Samarbetssamtal kan vara lösningen

Ensam vårdnad är inget självändamål – det är något som ska ses som en sista utväg och som måste vara grundlig. Kriminalitet, missbruk, grav psykisk sjukdom å sido här – sådana starka skäl till ensam vårdnad bortser vi ifrån; det är saker som hämnd, svartsjuka och egen bekvämlighet som ska undvikas vid en skilsmässa.

Kort och gott: som vuxen så har man ett ansvar som ligger i att ta hand om sina barn på bästa sätt och att hela tiden se saker och ting med deras bästa för ögonen. Ensam vårdnad är inte alltid det och där måste man ta ett steg tillbaka och försöka lösa tvisten innan den når Tingsrätten.

Det finns professionell hjälp att tillgå; varje kommun i Sverige är bland annat – enligt lag – tvungna att erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist. Försök att hitta en lösning för era barns skull.   

11 Jan 2017