Rättshjälp

Ansök om ensam vårdnad med rätt hjälp

Från svensk sida så ser man ofta att gemensam vårdnad är den bästa lösningen för ett barn. Det vill säga; man ser att barnet i fråga ska ha god kontakt med båda sina föräldrar och att båda dessa ska bidra till utbildningen, kärleken, maten, kläderna och allt annat som man som förälder åtar sig i samband med att man skaffar sig barn. Detta i en perfekt värld; men tyvärr så är inte världen perfekt och ibland måste man som förälder ta tuffa beslut för sitt barns bästa. Ett sådant är att ta steget att ansöka om ensam vårdnad vid en skilsmässa.

Anser man att den andra föräldern inte tar sitt ansvar, att han erbjuder barnen en dålig uppväxtmiljö, att han inte samarbetar (missköter överlämningar, har svårt att passa tider med mera) eller på något annat sätt missköter sin faderliga plikt – ja, då måste man också ansöka om ensam vårdnad och i och med detta inleda en vårdnadstvist. Först och främst här: i och med det vi sa ovan – att Sverige hellre ser gemensam än ensam vårdnad – så kan det vara svårt att vinna en vårdnadstvist om det inte finns uppenbara skäl.

Med uppenbara skäl menar vi här som exempel följande: Missbruk, Kriminalitet, Pedofili, grav allvarlig psykisk sjukdom, våld i hemmet. Finns det inga sådana skäl så får man vara inställd på att det kommer att bli en tuff kamp för att få till stånd ensam vårdnad och en sak som verkligen underlättar i detta är att anlita ett bra ombud. Här kan vi säga att ju mer erfaret juridiskt ombud du hittar – desto större chans har du också att vinna din vårdnadstvist och därför bör du också vara beredd att lägga ut lite pengar på ett sådant.

Känner man från botten av sitt hjärta att den andre föräldern inte kan erbjuda en trygg miljö, lämpligt för barnen att växa upp i – ja, då ska man också söka om ensma vårdnad. Man kapar inte banden mellan barnen och exempelvis pappan genom detta; vi har fortfarande umgängesrätt i Sverige. Skillnaden är att man på egen hand tar det stora ansvaret som det innebär att uppfostra ett barn.

Ansök inte om ensam vårdnad av fel anledningar

En viktig sak i allt detta är att man som förälder alltid måste se saker från barnens ögon och se till vad som är bäst för dem. Har man blivit sviken av sin forne make och där denne exempelvis skaffat en ny kvinna så betyder inte detta per automatik att han är en dålig pappa. Han är en uppenbart usel make; men han kan fortfarande vara en väldigt bra pappa. Här måste man göra skillnad och lyckligtvis så finns det en hjälp att få innan en vårdnadstvist går så långt som till Tingsrätten. Varje kommun i Sverige är skyldiga – enligt lag- att erbjuda samarbetssamtal där man som föräldrar får professionell hjälp att hitta en lösning gällande vårdnaden. Hämnd är, helt enkelt, inte ett hållbart skäl för att söka om ensam vårdnad.

19 Jun 2017