Blogg

Vad är företagsrekonstruktion?

21 nov 2018

I tidningar och på nyheterna stöter man ibland på begreppet företagsrekonstruktion. Det gäller ofta stora företag som det gått dåligt för under en tid, och ofta är en hel massa dotterbolag inblandade och det hela verkar vara en enda röra. Att begripa sig på vad en företagsrekonstruktion innebär och varför den sker är inte helt lätt, men vi ska här kortfattat försöka förklara begreppet.

Nästan alla företag kan genomgå en rekonstruktion

Det är sant att de företagsrekonstruktioner vi läser och hör om på nyheterna gäller stora och kända företag, men det är just på grund av att de är stora och kända och att det anses som en viktig nyhet att det går dåligt för dessa företag. Alla företag, stora som små, kan ansöka om att få genomgå en rekonstruktion. Undantaget är statliga företag och banker.

Ett företag på obestånd måste reagera

Enkelt uttryckt är en företagsrekonstruktion ett alternativ till konkurs. Ett företag som går dåligt ekonomiskt och inte kan betala sina löpande utgifter sägs vara på obestånd. Obestånd är ett viktigt begrepp inom företagsekonomi och kallas även insolvens. Ett företag som är insolvent måste så snar som möjligt vända utvecklingen, annars går man snart i konkurs. Alla om man är skyldig pengar, borgenärerna, vill nämligen ha tillbaka sina pengar och kan när som helst ansöka om att företaget försätts i konkurs.

Företagsrekonstruktion är ett sätt att undvika konkurs

Men innan ett företag går i konkurs kan det försöka få till stånd en rekonstruktion. En företagsrekonstruktion är ett specialtillstånd där alla skulder fryses, bolaget skyddas från att avtal sägs upp, som till exempel hyresavtal, och en lönegaranti sätts in, där företagets anställda får lönen utbetald av Länsstyrelsen medan rekonstruktionen pågår. På så sätt kan företaget få andrum och tid att se över sin verksamhet.

En advokat ansvarar för rekonstruktionen

Man tar dock som företag inte hand om rekonstruktionen själv. Om en rekonstruktion beviljas utser rätten en rekonstruktör, en advokat med inriktning på obeståndsrätt och med särskilda insikter om hur en företagsrekonstruktion går till. Det är denna advokat som sköter företaget under rekonstruktionen och förhandlar med borgenärerna för att försöka skriva ner skulderna. Dessutom hjälper rekonstruktören företaget att se över verksamheten och skala ner den vid behov.

Ett företag som är på obestånd bör så snart som möjligt kontakta en advokat och be om hjälp med en rekonstruktion. Ju tidigare en rekonstruktion kan komma igång, desto större chans har man att lyckas. Man har rätt att själv välja vem man vill ha som rekonstruktör, så en advokat kan kontaktas redan innan man ansöker och kan då göra en analys av möjligheterna att lyckas, förhandla med borgenärer och hjälpa till att skriva en ansökan till tingsrätten. Att redan tidigt i processen ha en advokat vid sin sida är ovärderligt för ett företag som vill lyckas med en rekonstruktion.

En lyckad rekonstruktion kräver god förhandlingsteknik

Om tingsrätten godkänner rekonstruktionen förhandlar rekonstruktören med borgenärerna för att försöka skriva ner skulderna till en nivå som företaget klarar av och som borgenärerna kan acceptera. Om förhandlingarna lyckas kan företaget bli av med sina skulder och borgenärerna får tillbaka åtminstone en del av sina fordringar, vilket i de flesta fall är bra för alla inblandade arter.

Chanserna att klara sig efter en rekonstruktion

Om ett företag blir av med skulderna och kan börja bedriva sin verksamhet på ett vinstgivande sätt igen, anses rekonstruktionen vara genomförd och upphör genom beslut i tingsrätten. Eventuella avtal kan dock återigen sägas upp, så det är inte ovanligt att ett företag till exempel blir av med hyreskontraktet, vilket kan vara ett problem för små rörelser. Över huvud taget kan sägas att ju större och inflytelserikare ett företag är, desto större chans har det att klara tiden efter en företagsrekonstruktion. För ett litet företag utan många kunder väntar ett stort arbete med att försöka få sina kunder förtroende åter.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

23 sep 2018

De flesta övergrepp sker inte ute på gatan i skydd av mörkret. Även om de rena överfallsvåldtäkterna tyvärr har ökat i Sverige så är det fortfarande så att de flesta övergreppen och våldtäkterna sker i hemmet och av någon som man som brottsoffer känner - eller kanske har en relation med.

Det gör att vi förmodligen har ett stort mörkertal att ta hänsyn till och där många kvinnor inte väljer att anmäla att de blivit utsatt för en våldtäkt. Man kanske dels är chockad, dels förnekar att den ägt rum och dels också anklagar sig själv - vad hade jag på mig, gav jag inviter som missuppfattades, sa jag i själva verket ja?

En våldtäkt är en våldtäkt, även om man känner förövaren. Och, det handlar om en allvarligt brott som kan ge fängelse. Det är också därför som man måste försöka samla mod och göra en polisanmälan.

Om det var något som man kunde se i samband med Me-too så var det att A) våldtäktsmän finns i alla klasser, samhällsskick, åldrar och etnicitet och B) ingen är ensam i detta. Me-Too öppnade luckan och där historierna plötsligt vällde fram. Några män blev fällda, andra inte - för alla kvinnor så blev det dock en personlig revansch och upprättelse. Den ska man ta lärdom av.

Anmäler man en våldtäkt så får man också en personlig upprättelse, en gärningsman - förhoppningsvis - fälls och en chans att gå vidare i livet. Det senare är naturligtvis lättare sagt än gjort: att bli utsatt för en våldtäkt är ett fruktansvärt trauma där man behöver hjälp och stöttning för att minimera skadorna. Kvinnojourer och psykologer (som man kommer i kontakt med vid anmälan) fyller en enorm funktion i detta.

Ditt målsägandebiträde kostar ingenting

Ett av de största stöden får man av sitt målsägandebiträde. Detta både rent juridiskt, men även sett till det rent mentala. För att förstå det senare måste man ta hänsyn till att det tar lång tid innan en förundersökning är färdig och att det under den tiden kan hända ganska mycket som påverkar.

Vi kan ta det uppmärksammade fallet i Bjästa som exempel på yttre påverkan. En flicka blev där våldtagen på en skoltoalett. Förövaren var en populär kille; något som också visade sig i det stör han fick av omgivningen. Flickan å sin sida blev utsatt för en massiv hatkampanj och det spelade heller ingen roll att pojken senare erkände denna våldtäkt (och även genomförde en annan). Flickan blev utmålad som en lögnare - pojken som en hjälte. Det stöd som flickan fick från sitt målsägandebiträde ska inte underskattas i detta. Liknande paralleller kan dras även till andra fall där man som offer lämnas vind för våg; där omgivningen väljer sida och där man plötsligt står ensam.

En annan sak som många upplever är att de blir ansatta av frågor som rör klädsel och annat - både från polis och senare vid rätten. I och med att ett målsägandebiträde är med hela vägen - från polisförhör, via rättegången och till dom meddelats - så blir han/hon mer än bara juridisk hjälp: han/hon blir ett gigantiskt stöd som gör att många hittar orken att fortsätta.

Ett ärende som kan ge fängelse - som en våldtäkt - ger dig rätt att få ett målsägandebiträde bekostat av staten. Valet är också relativt fritt och ger dig som offer en möjlighet att hitta en jurist du verkligen har förtroende för.

Läs mer om den hjälp du som brottsoffer kan få: https://www.våldtäkt.com.

Det kan advokat göra för någon brottsmisstänkt

4 jul 2018

Det är inte många som kommer i klammeri med rättvisan, som det heter. Är man inte kriminell, eller umgås i kriminella kretsar, kommer man inte i kontakt med polis eller åklagare, eller är med om någon rättegång. Däremot kan man alltid råka ut för en tvist med någon, eller med ett företag eller en vårdnadstvist, till exempel. Det är en helt annan sak som inte har att göra med om något brott har begåtts eller inte. Man skiljer på ett brott, som en polis eller åklagare ska bevisa i en rättegång, och rättegång som handlar om en tvist som två parter befinner sig i. Sedan kan man ju alltid råka befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt och det är här vi tar upp vad som skulle kunna hända om just det hände. 

För det första är det viktigt at komma ihåg att även om man är misstänkt (eller till och med skyldig) till ett brott har man alltid rätt till ett bra försvar. Det är inte så att alla advokater altid ser till att skyldiga slipper fängelse. Det är inte så det fungerar. Även en advokat kan påverka någon som faktiskt är skyldig att erkänna det – om det är så. Är personen oskyldig kan även en advokat göra en egen utredning som visar att den som är misstänkt faktiskt är oskyldig. Därför går vi igenom vad en advokat faktiskt kan och får göra, innan en rättegång som skulle kunna bevisa att någon är oskyldig.

1. En advokat får läsa vad vittnen har sagt

En advokat får inte förhöra vittnen. Det kan vara så att polisen inte vill att de blir påverkade innan en rättegång. Det som en advokat däremot får göra är att läsa och ta del av vad vittnen har sagt och får sedan under rättegången förhöra ett vittne och ställa frågor till den personen.

2. Advokaten får ta del av bevisen

En advokat får alltid en möjlighet att få se och veta vilka bevisen är. En advokat får alltid leta efter bevis som kan bevisa att någon är oskyldig. Både de som är anklagade och eventuella brottsoffer har rätt till advokat, men en advokat till ett brottsoffer, kallas målsägandebiträde, och får ta fram egna bevis på att någon är skyldig till brottet. Så var det när ett målsägandebiträde tog fram ett larmsamtal som visade att en kvinna som blivit våldtagen, var helt uppriven efter brottet hade begåtts, i motsats till vad de som gjorde sig skyldiga till våldtäkten påstod att hon var med på våldtäkten.

3. Advokaten får tala med polisen och fråga om bevis och vittnen

Även den som är misstänkt för något brott får veta vilka bevisen är mot den personen, och den advokaten och den misstänkte får läsa vad vittnen har sagt. Det är för att advokaten och den misstänkte ska få kunna motbevisa det som bevisen kan visa.

4. Ibland får advokaten yppandeförbud

Även om den misstänktes advokat får göra en hel del för att bevisa att någon är oskyldig, kan åklagare och polis ge advokaten ”yppandeförbud”, vilket betyder att advokaten inte får prata med någon annan om vad som polisen och åklagaren har kommit fram till. Och det kan betyda att den som är advokaten inte får prata med någon annan, eller med massmedierna om vad som har kommit fram i utredningen. Det kan även vara så att den misstänkte inte får läsa tidningar eller lyssna på nyheter, som rapporterar om det som pågår innan en rättegång. Det är för att den som är misstänkt inte ska kunna förbereda sig på vad han eller hon ska säga och reagera på de bevis som faktiskt finns.

Lästips: Vill du läsa mer om en brottmålsadvokat? Klicka här: http://www.brottmålsadvokatstockholm.biz.

Vad innebär skyddat boende?

22 jun 2018

Skyddat boende kan tilldelas kvinnor (och i förekommande fall män) som utsatts för våld i hemmet och behöver någonstans att ta vägen. Det är en form av stödboende, bemannad med personal som är speciellt utbildad för att genom samtal, aktiviteter och andra metoder hjälpa utsatta kvinnor att komma på fötter och gå vidare i livet. Många kvinnor kommer till skyddade boenden med sina barn och personalen behöver därför också ha goda kunskaper om barnpsykologi och ha strategier för hur man bäst hjälper ett barn genom denna svåra period i livet.

Curbo Sverige är en av de ledande aktörerna i Sverige när det handlar om att tillhandahålla skyddat boende. Kontakta dem om du har ytterligare frågor.

Ett så normalt liv som möjligt

Mycket av tiden på ett skyddat boende går åt till samtal, men även till aktiviteter som gör livet lite lättare för kvinnorna och barnen. Personalen ser till att barnen får komma ut och leka varje dag. Överlag ska livet på ett skyddat boende upplevas så normalt som möjligt. De boende har ofta tillgång till egna lägenheter där de kan vara i fred, men samtidigt ha tillgång till gemensamma lokaler.

Svårt att hitta bostäder

Tanken är att man ska vistas en kort tid på ett skyddat boende, men många som blir redo att flytta till en egen bostad blir kvar på boendet. Anledningen till det är att det helt enkelt är svårt att hitta bostäder i vissa kommuner. Detta gör att det blir svårt att ta in nya kvinnor på skyddat boende, så det råder platsbrist trots att det egentligen inte finns för få skyddade boenden.

Yttre och inre säkerhet

Ett skyddat boende måste hållas helt hemligt från våldsverkaren, och adressen lämnas aldrig ut till utomstående. Säkerhetsdörrar, kameraövervakning och larm kopplade till vaktbolag och polis gör att miljön är trygg och säker. Lika viktigt som detta så kallade skalskydd är dock att kvinnorna själva har ett säkerhetstänk och inte röjer sin vistelseort för mannen. Skulle hon göra det kan hon inte längre bo kvar i det skyddade boendet.

Juridisk hjälp

Personalen på stödboendet kan hjälpa kvinnan att få kontakt med en advokat som kan föra hennes talan vid en rättegång mot mannen. Det enda sättet för kvinnan att kunna vistas helt tryggt ute i samhället är ju att den som utövat våld mot henne sätts i fängelse. Besöksförbud och dylikt hjälper inte mot vissa män, som bara har ensak i huvudet; att få tag i kvinnan och slå henne tills hon kommer på bättre tankar. I vissa fall kan det till och med bli så att kvinnan får byta namn och bostadsort för att undkomma våldet.

En jurist kan även hjälpa en kvinna med att hitta ett alternativt skyddat boende om det hon först tilldelats av någon anledning inte fungerar. Ett skyddat boende är inte alltid en harmonisk och konfliktfri miljö, tvärtom är luften ibland full av oro, ångest och många andra negativa känslor. Ingen bra miljö att vistas i en längre tid för vare sig vuxna eller barn. Men naturligtvis ändå bättre än en miljö präglad av våld.

Man behöver inte vänta

Det är socialtjänsten som utreder om en kvinna kan bli tilldelad ett skyddat boende, men ingen behöver vänta in en utredning för att få en akut placering. Polisen kan i akuta fall hjälpa en kvinna att snabbt hitta ett akut boende, till exempel en kvinnojour. Ärendet tas sedan vidare till socialen som gör en utredning. Alla anmälningar om våld tas på allvar och utreds.

Fel på golvet eller ett dåligt jobb?

4 jun 2018

Om man som konsument beställer en vara eller en tjänsts å förväntar man sig att denna ska vara i det skick som beskrivits. Det är givet och i de flesta fall så blir man också nöjd. I andra fall så blir man det dock inte. En tumregel - innan vi fortsätter - är att man ofta får vad man betalar för. Ett väldigt lågt pris är sällan en indikator på vare sig en högkvalitativ vara eller produkt. Där har man, synd att säga men, ofta sig själv att skylla om någonting visar sig bli fel.

I andra fall så handlar det om otur eller om den mänskliga faktorn. Vi kan ge ett exempel på där du ska lägga in ett nytt golv i din bostad i Stockholm och anlitar en golvläggare för uppgiften. Golvet som ska läggas beställer du genom dennes företag då han har en förmånlig rabatt. Allt enligt planerna och gängse väg alltså. Men, då golvet väl är lagt och du betalat den faktura du fått av din golvläggare så vill det sig inte bättre än att golvet spricker redan efter några dagar.

Normalt så kommer den golvläggare du anlitar att vara tillmötesgående i detta; han kommer att göra om jobbet och han kommer säkerligen - om dte är problemet - att kontakta leverantören av golvet för reklamation.

Det finns dock en annan möjlig utväg som ligger i att din golvläggare vägrar erkänna sitt fel och således vägrar att göra om arbetet eller ersätta dig.

Fuskjobb är tyvärr inte ovanliga

Hur går man vidare då? Tyvärr så är detta något som blivit allt vanligare och detta som en följd av rot-avdraget. Den ökade efterfrågan har skapat nya företag och tyvärr är många av dessa inte att anse som seriösa. Ett fuskjobb ersätts inte, företaget gör sig okontaktbara och vill inte stå för sina misstag. Ett problem, minst sagt.

Dina val i detta är att gå vidare. I första hand till Allmänna Reklamationsnämnden och låta de granska ärendet och komma med en rekommenderad lösning. Vi säger att denne golvläggare i Stockholm - trots ARN:s rekommendationer - fortsätter bestrida ärendet. Din väg här är att ta det hela vidare till domstol. Något som alltför sällan sker - förklarligt dock - och där många företag är medvetna om att kunderna sällan orkar med en en process i Domstol.

En tredje lösning är att du söker förlikning. Du kanske inte får tillbaka allt, men du kanske får viss ersättning från din golvläggare.

Välj rätt golvläggare redan från start

Vi säger detta utan att vara förnumstig och i syfte att skriva dig som drabbad på näsan, men - se till att välja rätt företag redan från start. Som vi sa, de flesta är hyggliga och vill göra rätt för sig. Sker ett misstag så vill man också hjälpa kunden att komma tillrätta med detta. Det vi tänkte göra är att visa hur du ska bete dig för att hitta ett företag - säg en golvläggare - i Stockholm som inte kommer att lura dig, utan som gör ett bra jobb och som kommer att finnas där för dig om någonting - av någon anledning - skulle bli tokigt.

  • F-skatt och registrerat företag: Det är det första du ska kolla upp. Du kan här även kolla upp om det finns några anmärkningar hos Kronofogden för att ytterligare vara påd en säkra sidan. Gällande f-skatt så är det en förutsättning för att du ska kunna använda rot-avdraget.
  • Referenser: Ett säkert sätt att ta reda på kvalitet är att kolla med tidigare kunder. Dagens företagare vet värdet av ett gott betyg från en tidigare kund och det gör att man A) jobbar hårt för att skaffa sig nöjda kunder och B) gärna erbjuder kontakter till dig som funderar på att anlita just detta företag. Inga referenser - inget uppdrag, det är en bra sammanfattning.
  • Priset: Du ska, som vi nämnde, förhålla dig till priset för en tjänst av en golvläggare på samma sätt som en produkt av något slag. Den billigaste är sällan den bästa. Därmed dock inte sagt att du ska betala något överpris. Nyckeln är att ta in så många offerter som möjligt och välja någon som ligger i mitten rent prismässigt. Genom att ha många offerter att ta ställning till så öppnas också dörrar till viss förhandling. I en så pass konkurrensutsatt stad som Stockholm så kan du själv få en golvläggare att inta en mer rimlig hållning rent prismässigt.

Att borra efter bergvärme på sin tomt utan tillstånd är ett miljöbrott

1 jun 2018

Bergvärme är numera en av de vanligaste uppvärmningsformerna för hus och villor i Stockholm. Stockholm har utmärkta förhållanden för bergvärme, med milda vintrar och gott om solid berggrund att hämta energi från. Med den teknikutveckling som skett med bergvärmepumpar är det nu ett bättre läge än någonsin att borra upp en energibrunn på tomten och installera bergvärme.

Vad många inte vet är dock att det krävs tillstånd från kommunen för att borra efter bergvärme på sin tomt. Anledningen till det är att mycket kan gå snett när man borrar och Stockholms miljökontor vill alltid se precis var man tänkt borra och vilka tänkbara risker som kan finnas med borrningen innan de ger sitt godkännande. Många som anlitar ett företag för att sköta borrning tror felaktigt att borrfirma ska sköta all handläggning och ansökningar, vilket leder till att de får betala böter och i värsta fall även fylla igen hålet.

Vilka risker finns det med borrning?

Borrning kan orsaka sprickbildning som kan påverka husgrunden. Det måste därför vara minst fyra meter mellan borrhålet och huset. Dessutom måste hålet vara minst tio meter från närmaste tomtgräns. Det är nämligen så att två energibrunnar inte får borras på ett mindre avstånd än tjugo meter ifrån varandra. Borrar man minst tio meter från sin egen tomtgräns och grannen gör detsamma, kommer borrhålen inte att hamna närmare varandra än tjugo meter.

Kan vara miljöfarligt

En annan risk med brunnsborrning i kustnära områden är att saltvatten tränger in och blandas med grundvattnet, som ju används till dricksvatten. Skulle detta hända är det ett allvarligt miljöproblem. Detta kan hända i Stockholm, som ju ligger vid kusten.

Slutligen finns även en risk att den brinevätska som används för att hämta upp värmen ur berget läcker ut från anläggningen. Detta var ett stort miljöproblem förr i tiden, men inte ett lika stort problem idag, eftersom anläggningarna är säkra och de brinevätskor som används idag inte är lika miljöfarliga. Kommunen vill dock ha utförlig information om vilka medel som kommer att användas i anläggningen.

Ansökan till miljökontoret

På Stockholms kommuns hemsida kan man skriva ut ansökan om tillstånd för borrning för bergvärme. Ansökan kostar pengar, eftersom den ska handläggas noggrant. Det är också viktigt att den är fullständigt och korrekt ifylld, annars kommer handläggningen att ta längre tid, vilken du får betala för.

I ansökan måste du ange teknisk information om borrningen och även information om vem som ska utföra borrningen. Denne måste vara en certifierad borrare med god kännedom om de lokala markförhållandena. Borraren kan hjälpa dig att fylla i de tekniska detaljerna kring borrningen som kommunen vill ha in.

Detaljerad och fullständig information

Du måste också lämna information om exakt var borrhålet ska placeras, samt avstånd till andra borrhål, brunnar, tunnlar och servitut. Du måste också visa att du har en klar uppfattning om var det finns ledningar och rör neddragna på tomten. Skulle skador uppstår är det du själv som får stå för kostnaderna.

Skulle du påbörja borrningen utan att ha fått tillstånd kommer du att tvingas betala en miljösanktionsavgift på 3000:-, oavsett om din ansökan blir godkänd eller inte. En onödig och irriterande extrasumma för något som kanske inte ens blir av. Du kan inte lita på att borrfirman inväntar tillstånd utan det är du själv som ska hålla koll på när det är grönt ljus för att börja borra. Invänta alltid tillstånd från kommunen innan du börjar borra för bergvärme i Stockholm.

Läs mer om bergvärme här.

Leikoder säkrar transaktioner

23 maj 2018

Det finns tydliga regler som finns för att förhindra oegentligheter vid global handel med finansiella verktyg som exempelvis aktier, obligationer, ETF, FX Forwards eller FX Swaps. Oegentligheter som kan innebära att marknadsmissbruk förekommer - något som, av förklarliga skäl, måste förhindras. Verktygen som har använts för att förhindra sådant och för att skapa en schysst, välordnad och - framförallt - rättvis global handel ha varit varierande.

Under senare år har ett av dessa verktyg visat sig vara väldigt väl fungerade. Så bra att reglerna kommit att ändras så till vida att fler parter är berörda och måste, så att säga, rätta in sig i det led och följa de regler som är framtagna av EMIR - European Markets Infrastructure Regulation.

Verktyget ifråga innebär att företag och juridiska personer måste ansöka om- och erhålla en så kallad LEI-kod för att kunna genomföra handel. LEI står för Legal Entity Identifier och handlar om en 20-siffrig alfanumerisk kod som går att använda en gång - och av endast det företag som äger det (som har koden i fråga registrerad).

Man kan snabbt dra tydliga paralleller till en annan typ av verifikation som du som privatperson dagligen använder dig av - ditt Bank-id. Genom att du använder dig av ditt bank-id så kan man också följa dina förehavanden på ett bättre sätt - utan att det handlar om någon typ av övervakning - och att du- och din bank kan se transaktioner och annat samlade i en transaktionshistorik som är gynnsam för båda parter.

På det stora hela så kan man säga att LEI är ett digitalt fingeravtryck som företag använder sig - med skillnaden att varje kod, som sagt, är unik och enbart går att använda en gång. Det här gör att exempelvis Finansinspektionen kan övervaka den globala handeln och se till att den sker på ett korrekt sätt, enligt det regelverk som finns.

Vilka behöver LEI-koder?

Den naturliga frågan blir lätt att ställa: vilka är det egentligen som behöver LEI-koder? Det handlar dels om enskilda företag och aktiebolag som omsätter mer än 3 miljoner årligen och som handlar med finansiella instrument - aktier, obligationer, ETF, FX Forward, FX Swap - och om juridiska personer som handlar med derivat - FX Forward, FX Swap, IRS, Options.

Sedan tredje januari i år - 2018 - så omfattas även juridiska personer som handlar med finansiella instrument av kraven på LEI - till dessa instrument kan vi nämna obligationer, aktier, ETF, ADR och GDR. Som regel så brukar banken höra av sig och meddela företag om detta.

Var finns dessa koder?

Man kan antingen ansöka om LEI hos banken och ta hjälp av denna för att få koderna man behöver. Det finns dock webbtjänster som är lika pålitliga och som är godkända av LEI ROC. Kostnaden är varierande. Den första delen av betalningen sker via ett engångsbelopp och den andra delen handlar om en årlig avgift. Att kolla upp och jämföra priserna innan man skickar in en ansökan kan således vara förmånligt.

Se dock till att först och främst säkerställa att webbtjänsten - en så kallad LOU - är godkänd av ovan nämnda institution vid namn LEI ROC ( LEI Regulatory Oversight Committee)

Så fungerar socialnämnden och socialtjänsten i din kommun

14 maj 2018

Förut mellan 1902 fram till 1982 fanns barnavårdsnämnder i Sveriges kommuner som tog beslut om barn som ansågs fara illa, eller hade gjort sig skyldiga till ungdomsbrottslighet, skolk eller tiggeri. I vissa kommuner innebar det att först låg dessa frågor på skolstyrelsen. På den tiden har barnavårdsnämnderna kommunala förtroendenämnder med rätt och skyldigheter att tvångsomhänderta barn. En del andra nordiska länder hade till skillnad från Sverige särskilda familjedomstolar.

Socialnämnd och socialtjänst efter 1982

Efter 1982 tog kommunernas socialnämnder rätten och skyldigheten att omhänderta barn som riskerade att fara illa, antingen om föräldrarna (den ena eller båda) missbrukade alkohol eller narkotika, om barnen blev utsatta för brott eller misshandel eller någon form av misskötsel. Andra fall som barnen kan omhändertas är om den unga själv missbrukar alkohol eller narkotika, gör sig skyldig till ungdomsbrottslighet eller missköts av föräldrar på ett grovt sätt.

... och skillnaden mellan dem

Skillnaden mellan socialnämnd och socialtjänsten kan liknas vid hur skillnaden är mellan regering och riksdag, grovt sett. Regeringen är den som ska verkställa det som riksdagen stiftar lagar om. Att stifta lagar är ett av riksdagens främsta arbetsuppgift. Regeringen är det yttersta verkställande organet, uppdelat i flera utskott, som alla ska verkställa det som regering och riskdag beslutar om.

I en kommun är det framför allt kommunfullmäktige som fattar alla beslut som rör kommunen och deras invånare. Som verkställande organ finns kommunstyrelsen, med olika nämnder som ska verkställa det som kommunfullmäktige beslutar om. Precis som riksdagen har sina utskott; Konstitutionsutskottet Utrikesutskottet och så vidare, har även kommunerna egna nämnder där beslut fattas. Medan kommunstyrelsen i likhet med regeringen är verkställande organ för kommunen. Kommunstyrelsen är en förvaltning, som har som uppgift att verkställa det som kommunfullmäktige har beslutat. 

Vad händer när en anmälan kommer in om barn?

Om ett barn uppmärksammas av socialtjänsten, oftast med en anmälan från skola, dagis, eller andra vuxna kring barnen, brukar socialtjänsten inleda någon utredning, i enlighet med Socialtjänstlagen ”om barns bästa”. Skulle då socialtjänsten komma fram till att ett barn bör omhändertas, är det alltid socialnämnden som fattar det beslutet. Det fattar inte socialtjänstemännen. Det är alltså upp till socialnämnden att fatta sådana beslut. Däremot brukar socialnämnderna i kommunen till 99 procent luta sig mot den utredning som socialtjänsten brukar komma fram till.

Däremot har många kritiserat Socialtjänsterna i många kommuner för att blunda för barn som själva har slagit larm om att de inte mår bra i vissa situationer. Det har även förekommit stora massmediala skandaler där barn klart har utsatts för både våld och sexuella brott utan att socialtjänsten har ingripit för skydd av barnet. Andra har kritiserat socialtjänsten för flathet gentemot föräldrar och inte har självständigt utrett barns behov av skydd och omhändertagande.

Undersök kliniken innan ingreppet

10 maj 2018

Skönhetsindustrin omsätter miljarder varje år. På det stora hela så spelar man på komplex som vi vanliga människor har och erbjuder alternativ för att vi ska komma att bli av med dessa.

De flesta av oss har någonting som vi är mindre nöjd med rent utseendemässigt; det kan vara en krokig näsa, det kan handla om att för små bröst, det kan innebära att vi börjat få rynkor, att vi har börjat tappa håret eller att vi exempelvis har en dubbelhaka.

De allra flesta kan - till viss mån - acceptera sina egna tillkortakommanden och låta det som stör bli en del av den egna personligheten. En tjej som i tonåren lider mycket av en glugg mellan sina framtänder kan som vuxen vara extremt stolt över denna då det är den som skiljer henne från alla andra. Men, för andra så handlar det om att någonting måste göras och där vänder man sig alltså till den miljardindustri vi inledde texten med: skönhetsindustrin.

Olyckor sker - vem bär skulden?

Vi har ingenting emot den som sådan. Man hjälper människor att må bättre genom att korriger detaljer i utseendet som dessa inte trivs med. Det som stör är de gråzoner som finns.

Tyvärr så ser man att patienter skadats i samband med rekonstruktiva operationer och man kan även se att vissa av dessa avlider. Det handlar i många fall om en kombination av dålig research (undermåliga kontroller av patientens allmäntillstånd och sjukdomshistoria) och del som att industrin är dåligt reglerad. I Sverige har vi striktare regler än i övriga världen, det ska man tillägga. Men, det är definitivt inte riskfritt trots det.

Varje år så kommer fall där en patient är missnöjd med resultatet av den behandling som genomförts och som antingen vill ha ersättning eller en ny sådan. Det är inte så lätt att reda ut vem som har rätt och fel i detta.

Om du exempelvis genomfört en behandling med botox och där den utlovade effekten uteblivit - kommer då kliniken att ersätta dig? Kanske, men i många fall: nej. Det du kan göra är att dra saken till Allmänna Reklamationsnämnden och invänta ett beslut från dem. Men, inte ens då är det säkert att kliniken kommer att agera.

Ta det säkra före det osäkra

Det bästa är att undersöka noggrant innan man genomför någon typ av behandling/ingrepp. Vi kan säga att du står inför att genomföra en hårtransplantation i Stockholm. För att minimera risken med missnöje så är det till mångt och mycket upp till dig att se till att välja rätt klinik.

En hårtransplantation idag kan genomföras utan skalpell och där man istället plockar hårsäckar enskilt och placerar dessa på det område där ditt håravfall ägt rum. Det är en sak att hålla utkik efter då det är en säkrare metod.

En annan fråga gäller garanti: hur många kliniker erbjuder sådan? Det är ytterligare en säkerhet vid en hårtransplantation. En tredje punkt gäller det självklara: hur många patienter har man haft och hur många av dessa är nöjda? Referenser är en viktig del som säger mycket om klinikens jobb - oavsett om det handlar om botox, fillers, en bröstförstoring eller en hårtransplantation.

Var beredd på att betala extra för akuttandläkare

31 mar 2018

Vad händer om du slår ut tänderna eller om du på något annat sätt skadar en tand - en bro går sönder, du biter av en plomb eller ser att en gammal lagning fastnar i den kolabit du nyss stoppat in i munnen? Det som händer först är att du får ont. Smärta som sällan liknar någonting annat. Ser man till tandvärk så kan den komma i tusen olika skepnader - molande, intensiv, ilande och så vidare - men det är en smärta som, till skillnad mot annat, inte går att hantera. Har du vrickat foten så kan du koppla bort den smärtan; du kan ofta ha foten i högläge och glömma bort att du har ont - har du slagit ut en tand så kommer du att påminnas om detta hela tiden. Det är en avgörande skillnad.

En annan skillnad handlar om vård. Dels så finns den vanliga tandvården där du kan boka in ett besök hos en tandläkare, få en undersökning utförd och därefter få en ny tid där man korrigerar de problem som upptäcks - som alltså ännu inte gör så ont. Det är den vanliga typen av tandvård.

Den andra ska vi titta närmare på här. Den innebär att du måste få hjälp direkt. Smärtan du känner i munnen går inte att leva med; du måste få hjälp direkt för att klara vardagen. Här kan du besöka en akuttandläkare. En akuttandläkare är en tandläkare med speciella öppettider som finns just för dessa tillfällen. med kort varsel kan du ringa - eller besöka - en sådan och nästan per omgående få problemet åtgärdat.

Bara i Stockholm - där det finns ett större behov - finns det flertalet mottagningar som erbjuder en akuttandläkare under både sena kvällar och under helger. Allt för att du som patient ska kunna få den hjälp du behöver. Det finns dock några saker att tänka på och enklast blir om vi radar upp några punkter:

Vilka rättigheter har du?

  • Hur mycket kostar det? Tandläkare - privata - har fri prissättning och det innebär att kostnaden för olika tjänster är väldigt varierande. Så även för akut tandvård; hos vissa akuttandläkare i Stockholm så läggs det ett automatiskt påslag till det ordinarie priset - hos andra så finns det inget sådant system. Generellt sett så kommer du dock att få betala mer hos en akuttandläkare än hos en “normal” sådan. Det ligger också lite i sakens natur.
  • Om något blir fel? Om lagningen av din tand skulle vara sämre - du har fortfarande ont, tanden går sönder igen etc - så ska du först och främst vända dig till samma mottagning och klaga. Det brukar räcka för att de ska korrigera misstaget. Skulle de dock välja att inte göra så, ja, då kan du ta ärendet vidare och lämna ett klagomål till branschorganisationen - Privattandläkarna - som har olika förtroendenämnder som behandlar liknande ärenden. Skulle det vara så att du ändå inte är nöjd med utslaget så kan du ta saken vidare till IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg. Det gäller också om den akuttandläkare du besöker inte är knuten till branschorganisationen vi nämnde ovan.
  • Vem betalar Det enkla svaret är att du betalar. Det lite svårare svaret handlar om vad som skett. handlar det om en olycka så kan din tandskada komma att täckas av din försäkring. Skulle det vara så att tandskadan överstiger en vissa summa så kan även Försäkringskassan komma att bistå med en del av betalningen. Det som är svårt gällande en akuttandläkare kontra vanlig tandvård är att man sällan hinner undersöka priserna på samma sätt. Har man svår smärta så söker man lindring oavsett priset. Det finns en fälla i detta: skulle din akuttandläkare inte vara knuten till Försäkringskassan så kommer du heller inte att kunna nyttja tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och andra förmåner. Försök - även om det är svårt - att kolla upp det innan. Annars kan det bli ett dyrt kalas.

Den juridiska hjälpen vid brottsmisstankar

18 mar 2018

Är du misstänkt för brott? Kom ihåg att det är stor skillnad mellan att vara misstänkt och att befinnas skyldig till ett brott. Så länge du faktiskt är oskyldig ska du inte ha någonting att oroa dig för. Oavsett om du är skyldig eller inte behöver du en brottmålsadvokat som kan ta till vara på dina intressen. För att rättegången ska fortlöpa så smidigt som möjligt, och för att du ska hantera den på ett bra sätt, finns ett par saker att tänka på.

Få en brottmålsadvokat

Redan när du kallas till förhör har du ofta rätt till att få en brottmålsadvokat som kan hjälpa dig. Det gäller dock att brottet du är misstänkt för har fängelse i straffskalan. Om det endast ger böter är det inte alls lika säkert att du har rätt till en offentlig försvarare. En del advokater rekommenderar att man inte svarar på en enda fråga från polisen vid ett förhör, innan en brottmålsadvokat har tillkallats. Det här är inget ovanligt och också något som polisen skall upplysa dig om innan förhöret börjar.

Det kan vara bra att på förhand ha namnet på en brottmålsadvokat eller en advokatbyrå som inriktar sig just på brottmål. Om du inte har ett namn kommer tingsrätten att välja ut en advokat. Risken finns då att det är en advokat som inte har sysslat med brottmål tidigare, eller som har väldigt liten erfarenhet av det. Om du har fått en advokat tillförordnad av domstolen som du är missnöjd med, finns möjligheten att begära byte.

Berätta allt för advokaten

Om du väl har hittat en bra brottmålsadvokat och dessutom fått denne tillförordnad, bör du spela med öppna kort. Berätta allt – även om det är något du inte är stolt över. Advokater har en långt gående tystnadsplikt, även om domstolen kan tvinga en brottmålsadvokat att prata i vissa fall.

Var från början tydlig med ditt brottsregister, om du har dömts för något sedan tidigare. Din advokat kommer ändå att få reda på detta, så det är lika bra att vara öppen med det från början. Något annat som advokaten bör känna till är uttalanden som du gjort till polis. Om du till exempel har erkänt någonting, även om det är något litet, bör ditt biträde känna till detta. Var också öppen med din relation till målsägande.

Berätta om vittnen

Om du har ett alibi, eller känner till andra vittnen som kan vara till hjälp, bör du berätta det här för din advokat omgående. Det här kan vara avgörande för fallet. Låt advokaten göra sitt jobb att kontakta dessa vittnen och samla eventuella bevis. Är du villkorligt frigiven och har en hög misstankegrad riktad mot dig, är det bra att undvika anklagelser om manipulation av vittnen eller bevis.

Det händer om du blir misstänkt

1 mar 2018

Om en person blir misstänkt för brott betyder det att polisen har olika anledningar att tro att man är skyldig. Beroende på situationen anger polisen då olika grader av misstanke, den så kallade misstankegraden. Misstankegrad är ett juridiskt begrepp och det anger vilka tvångsmedel som polisen och åklagaren får använda sig av. Exempel på tvångsmedel kan vara kroppsvisitering, husrannsakan, telefonavlyssning, gripande eller häktning.

I Sverige finns fyra misstankegrader; 1) kan misstänkas, 2) skäligen misstänkt, 3) på sannolika skäl misstänkt och 4) tillräckliga skäl för åtal.

Graden av misstanke avgörs av hur stor bevisning som finns mot en person. Det finns alltså ett beviskrav för att en viss misstankegrad ska kunna riktas mot en person. Här nedan förklarar vi de olika misstankegraderna lite mer ingående.

Kan misstänkas

Den lägsta misstankegraden som kan riktas mot en enskild person. För att ställa denna misstankegrad mot en person krävs ingen avgörande bevisning. I princip räcker det att personen har befunnit sig på en plats där ett brott begåtts. På den här nivån kan flera personer vara lika misstänkta. En person som kan misstänkas för ett brott kan låsas in tillfälligt i avvaktan på förhör, men i övrigt har polis och åklagare inga befogenheter att sätta in tvångsmedel.

Skäligen misstänkt

För att en person ska bli skäligen misstänkt krävs att det förefaller mer sannolikt att denne begått brottet än att någon annan gjort det. Nu föreligger konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som talar för att den misstänkte begått brottet. Man  har kanske setts i direkt anslutning till brottet eller sett springa från brottsplatsen. Vid den här graden går förundersökningen från att vara mer allmän till att specifikt rikta in sig på den misstänkte. Personen måste även underrättas om att han eller hon är misstänkt.

När en person är skäligen misstänkt kan polisen till exempel genomföra en husrannsakan i dennes bostad.

På sannolika skäl misstänkt

Nu framstår misstanken vid en objektiv bedömning vara berättigad. Bevisningen ska vara välgrundad och tillförlitlig och sannolikheten ska vara mycket hög för att den misstänkte har begått brottet. Den misstänkte har till exempel setts begå brottet av ett trovärdigt vittne, eller så finns det god teknisk bevisning. Det är denna misstankegrad som ligger till grund för häktning, vilket kan innebära ett långt frihetsberövande. Läs mer om vad som händer när man blir misstänkt för brott på: misstänktförbrott.nu.

Tillräckliga skäl för åtal 

När det finns tillräckliga skäl till åtal är åklagaren skyldig att väcka åtal mot den misstänkte, och kan på objektiva grunder förvänta sig en fällande dom. Det är ställt utom rimligt tvivel att den misstänkte begått brottet, till exempel att den misstänkte blivit gripen på bar gärning.

Sällsynt att nekas umgänge med barn

16 feb 2018

En separation och en skilsmässa innebär ofta en stor förändring för alla inblandade. Ännu mer om barn är inblandade. Förut var det en skam att skilja sig, liksom att ha barn utanför äktenskapet. Vi får vara glada över att så inte är fallet längre. Ingen ska behöva skämmas över hur ens föräldrar gör, eller inte gör. Idag har vi helt annorlunda familjebildningar än, säg för sextio år sedan.

Vi bildar familj på annat sätt än förr

Mycket har hänt sedan dess. Vi bildar familjer och ingår partnerskap mellan föräldrar av samma kön, vi har inte bara den vanliga familjebildningen, utan har barn med – ibland – olika partner och har egen familj och bonusfamilj. På många sätt är det bra för barn med ännu fler vuxna, som det finns i bonusfamiljerna. Istället för att kalla varandra plastmammor och -pappor, och plastsyskon, kallar vi varandra för bonusmammor och pappor och bonussyskon. Den som har följt med i Sveriges television-serien Bonusfamiljen vet ungefär hur det kan vara, om man inte själv råkar leva i en sådan.

De flesta separerar utan tvister

De flesta klarar alldeles utmärkt av att skiljas, separera och kanske bilda ny familj på ett relativt bra och friktionsfritt sätt. Att slippa gräl och stormiga förhållanden är bra för alla parter. Trivs inte föräldrarna tillsammans är väldigt illa för alla parter. Då kan en skilsmässa vara lösningen. Många är de som kan andas ut när väl en separation ligger för handen eller genomförts. Det bästa är att kunna på ett kamratligt sätt enas om hur den fortsatta gemensamma vårdnaden, boendet och umgänget ska vara. I lagen skiljer man på barns vårdnad, boende och umgänge. På olika sätt ska man enas om vem som har vårdnaden eller barns boende, och sedan hur umgänget ser ut, med den förälder som kanske inte har vårdnaden, eller boendet.

Inget umgänge alls sällsynt

Att inte ha något umgänge alls, förekommer knappast längre i Sverige. Är föräldrarna överens om att den andra föräldern varken ska ha vårdnad, boende eller umgänge, händer inget särskilt. Det är inget som varken kommun, eller stat bryr sig om. Det är först om föräldrarna inte är överens om detta, som det blir en sak för kommunen, i detta fall socialtjänsten, som vi familjerätten kan medla mellan två föräldrar som inte är överens.

Kommer de inte överens med hjälp av familjerättens försök, kan det bli en fråga om en rättegång i första hand, i tingsrätten. Blir de inte överens där, blir det en fråga för hovrätten. I mycket få fall, hamnar frågan i Högsta domstolen, som är den slutliga instans där dessa frågor skulle kunna avgöras. Högsta domstolen brukar endast ta upp frågor, som får ett rättsledande domslut för de andra rätterna i vårt land.

Svårt bevisa misshandel och övergrepp

Det är mycket sällan som en förälder får ensam vårdnad och boende mot den andra förälderns vilja och önskan. Och även om det så skulle bli, har barnet alltid rätten att umgås med den andra föräldern. I väldigt sällsynta fall blir det annorlunda, och det är fall om det förekommer misshandel av barnet, övergrepp av något slag, psykisk sjukdom, mycket grov brottslighet eller risk för att den andra föräldern tar barnet och flyttar det utomlands. Att komma med misstankar om misshandel, övergrepp eller att den andra föräldern tänker flytta med barnet utomlands är mycket svårt. Det krävs påtagliga bevis för sådana misstankar. Det hjälper mycket sällan att göra den typen av misstankar mot den andra föräldern. Samtidigt är det mycket svårt att för polis och socialtjänst att hitta sådana bevis. Och har inte polis, eller socialtjänst bevis på det, blir det i regel umgänge med den andra föräldern.

Hitta rätt familjerättsadvokat

Alla som inte kommer överens om hur umgänge, boende eller vårdnad ska ordnas kring ett barn, bör ta kontakt med en advokat. Det är viktigt att kontakta en advokat som är specialiserad på familjerätt för att få den rätta hjälpen. En advokat inom familjerätt, eller humanjuridik som det också heter, kan ge rätt rådgivning till dig som förälder. Är det en bra advokat kan den personen hjälpa dig genom en svår process. Känner du inte till någon sådan bra advokat kan du fråga andra som gått igenom liknande processer om rekommendationer.

Misstanke om narkotikabrott innebär ofta skuld

22 jan 2018

Att vara misstänkt är inte lika med att man är skyldig till brottet i fråga; det är en av grundbultarna i ett vårt svenska rättssamhälle. Trots det finns det skillnad mellan brott och brott och där man kan se att vissa misstänkta per automatik döms hårdare i allmänhetens ögon. Om du exempelvis skulle misshandla någon person grovt och bli dömd till fängelse för detta så kan du – efter att du suttit av ditt straff – bli behandlad precis som vanligt: som det ska vara. 

Skulle däremot brottet i fråga handla om något typ av narkotikabrott – ringa såväl som grovt – kommer du att ha svårare att acklimatisera dig till det normala livet igen. Detta är något som många dömda för narkotikabrott kan vittna om; man upplever att vänner och bekanta vänder ryggen till och att man har svårare att få exempelvis jobb. Narkotikabrott i Sverige bedöms i allmänhetens ögon tuffare än vad fallet är i andra, mer liberala länder. Att narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige är i sammanhanget sekundärt – det är ett brott som är svårt att tvätta av sig; oavsett som misstänkt eller som dömd (och frigiven). 

Rätt advokat gör stor skillnad vid misstanke om narkotikabrott 

Om du skulle vara misstänkt för ett narkotikabrott som bedöms så pass allvarligt så att du har rätt till en offentlig försvarare så skulle vi vilja komma med några råd. Vårt första råd är att du väljer en advokat med omsorg och att du inte accepterar den första bästa som tilldelas dig. 

Oavsett vilken denne advokat är så har du ett val att göra och vi anser att du kommer att tjäna på ett genomtänkt sådant. Skulle du acceptera den offentliga försvarare som tilldelas dig så finns en risk i att denne saknar erfarenhet av narkotikabrott och således också saknar de viktiga verktyg som kan få dig frikänd eller ge dig ett lindrigare straff. 

Fokus läggs på rätt saker 

Tyvärr kan även rätten påverkas av yttre faktorer och då det gäller narkotikabrott så kan det bli extra tydligt att det, trots allt, handlar om människor i våra domstolar. Vad händer om tidningar och annan media börja skriva om fallet, vad händer om ditt namn hängs ut och vad sker om du sammankopplas med exempelvis andra narkotikabrott som ägt rum i det område/den stad du lever i? 

Rätt advokat kan verkligen göra skillnad i en sådan uppmärksammad rättegång och leda uppmärksamheten till rätt saker – själva skuldfrågan.  Det vill säga: Har du begått det narkotikabrott du misstänks för, finns det tillräckligt starka bevis för detta och vilket typ av straff ska i sådana fall anses som rimligt? 

Ingen ska i Sverige bli dömd på förhand. Tyvärr finns det viss risk vid just narkotikabrott. Rätt advokat och kunna narkotikastrafflagen ger bättre chans till en rättvis prövning. 

Välj rätt person som offentlig försvarare

11 jan 2018

Många undrar hur det kan komma sig att, en till synes, vanlig person som är misstänkt för ett grövre typ av brott har råd med en advokat. En advokat som, inte sällan, har vana av rampljuset och som genom åren representerat klienter igenom stort sett alla fall där ett medialt brus finns i bakgrunden.

Hur kan en vanlig person, misstänkt för ett mord på exempelvis en liten flicka, ha råd att betala arvodet till Leif Silbersky, Thomas Olsson eller Johan Eriksson? Svaret ligger i att det inte är den misstänkte som per se betalar arvodet för en offentlig försvarare; den summan betalas av staten. Den misstänkte har däremot rätt att välja offentlig försvarare och det gör att dessa namn ofta dyker upp i fall som tilldragit sig medial uppmärksamhet.

En offentlig försvarare bekostas av staten. Blir du frikänd så behöver du inte betala - blir du däremot dömd så kan du få betala tillbaka hela beloppet - eller delar av - till staten. En offentlig försvarare får sitt arvode betalt av staten och du blir inte skyldig honom pengar

Arvodet ska staten betala

Vi ska - gällande betalning - göra ett tillägg. Att arvodet betalas av staten är en sanning med viss modifikation: skulle den åtalade bli frikänd så går denne också fri från kostnader - skulle han däremot finnas skyldig så kan delar av- eller hela beloppet komma att avkrävas honom. En offentlig försvarare som, så att säga, inte lyckas få sin klient frikänd får således vänta länge på sina pengar; inte sällan så finns det inga tillgångar att tala om hos en mördare? Nej, men däremot får staten -. du och jag - vänta länge på pengarna i fråga; den dömde ska nämligen betala till Staten och inte till sin offentlige försvarare - denne har redan fått sitt arvode betalt.

Vi ponerar att du är misstänkt för ett allvarligt brott (något som krävs för att du ska ha rätt till en offentlig försvarare) och att du således behöver någon att sköta ditt försvar: är det då rätt väg att välja en advokat som är allmänt känd eller ska man tänka annorlunda?

Du bör känna personkemi med din advokat

Vi anser att man kan tjäna på att välja en offentlig försvarare med erfarenhet av rampljuset - men, i anser också att en sådan kan stjälpa och snarare vara till nackdel. En advokat är inte bättre enbart för att denne syns i tv, i tidningar och hörs i radio - kompetensen handlar inte om att svara rätt på intervjuer i TV. Därmed inte sagt att dessa, mer kända, advokater saknas kompetens.

Vi skulle dock vilja se att man som misstänkt gjorde ett lite mer genomtänkt val då det kommer till en offentlig försvarare och att dessa punkter kan fungera som en något att baserar sitt val på:

  • Kompetens: Vilket typ av brott handlar det om? Du ska naturligtvis hitta en offentlig försvarare med rätt inriktning och med vana av det specifika brott du står misstänkt för.
  • Personkemi: Advokaten kommer dels att vara med dig genom hela processen - från förundersökning vidare till åtal och till slutlig förhandling i Domstol. Du måste känna att du kan lita på en offentlig försvarare och att du kan lägga din framtid i dennes händer. Och: den advokat du väljer kommer att vara den egentliga kontakt med omvärlden du tillåts under processen - alltså är trivsel också en viktig aspekt.

Vi ska här även säga att det är Domstolen som ger ett slutligt svar angående offentlig försvarare: det innebär att de har mandat att säga nej till dina önskemål. Även om det sällan sker så kan det vara värt att nämna. Skulle du vilja ha Silbersky som advokat och denne ställer sig villig att representera dig så kan alltså domstolen ändå neka dig honom som offentlig försvarare.

← Äldre inlägg